DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1930 str. 34     <-- 34 -->        PDF

OGLASI


KR. DIREKCIJA ŠUMA: VINKOVCI.


Broj: 6865 — 1930.


Licitacija izradjenog drvenog materijala.


U subotu, 28. augusta 1930. god. u 10 sati pre podne prodavače se u koncelariji
Kr. Direkcije Šuma u Vinkovcima javnom ofertalnom licitacijom sledeće skupine izrađenog
drvnog materijala:


ej


to


to ´5


a. Stovarište Vrst materijala
p


i
i
5 o
I *


.


Isklična cena
po meri jedinice


o


i


. u


a


>02


Din Din


i
2


3
4
5


-


6


7


8


9
10
11
12


13
14
15


es


>


o
a
a


1-3


a


>


o


a.
Industrijski kolosek
„TRSTIKA"
željeznička stanica
NOVSKA


Industrijski kolosek
kod željezničke
. stanice
LIPOVLJANI


Ind. kolosek
ILOVA


Hrastovi žel. pragovi 2.20


Isto


Isto


Isto


Hrastove cepanice .. kl. sa
15% oblica, beljika trula


Hrastove cepanice i po lice
preradjene izjam. drveta,
beljika trula .. .


Hrastove oblice s korom
beljika trula . . . .


Brestove cepanice sa 15%
obliea


Hrastove, jasenove i brestove
oblica sa 40% cepanica


Hrastova mosna gradja
180—3 i 20/20 - 28/30
cm. . . ...


Hrastova skretnička gradja
1.80-4.80 m 15/25 i ´
15/30 cm


Hrastovi trupci iz Opeka
41—60 cm. debljina po
kranelu mereno . . .


Hrastove cepanice II. kl.
sa 25 % oblica, beljika
trula . .


Hrastove oblice sa 30% cepanica,
beljika trula


Hrastovi trupci iz Vel. îijola
13—41— 70 cm. deblj. po
kranelu .. .


kom.


<
m


i.
prm.


"


V>


11


.n


*


prm.


»


3


m


1500
1500


1500


1500


S 00


60


230
57
130


48.65


22.83


27.19


1000
122
107.12


12.50


12.60


12.50


12.50


53.48.
38.
50.
42.
460.
580.—


560.´


50.45.
690.
2000
2000


2000
2000
5000


600
1000
300


600
3000


1500


2000


5000


550
8000


392