DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1930 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Zagreb Din. 40.— za god. 1929.: Varović Ivan, Zagreb. Din. 20.— za god. 1930.; Žarković(
Pantelijc, Zagreb Din. 50.— za god. 1930.


Pretplata: Inspektorat za pošumljavanje Senj Din. 100.— za god. 1930; ©rajska
uprava Grmoče Din. 50!.— za II. polg. .9.; »Praga« insertni a novinarski zavod
Praha Din. 100.— za god. 1930.; Sounenfeld Zoltan Virovitica Din. 100.— za god. 1930.


A. Šutej Ivan, Zagreb Din. 10O.— za god. 1930. Turk Roman, Slunj Din. 100.— za
ftod. 1930.
Umoljavaju se gg. članovi da uplate članarinu za 1930. god. Gotovo niti
polovica članova nije još dosada uplatila, a već je august! Po pravilimaUdruženja bi trebalo članarinu podmiriti u prvoj četvrti svake godine! Uprava
je razaslala opomene za dužnu članarinu zajedno sa čekovima, pa se mole gg.
da upotrebom tih čekova udovolje svojim članskim dužnostima.


UPRAVA.


UMRLI


f GAŠO VAC.
Novembarski Šumarski List od prošle godine donio je uz topli popraćaj vijest


o smrti blagopokojnog žup. šumarskog nadzornika g. Gase Vaca. Kao odličnom stručnjaku,
vrlom drugu i članu utemeljitelju Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja neka
bude pokojniku na još svježi grob mjesto cvijeća i lovorika stavljeno ovo par riječi:
Pokojnik se rodio u Srijemskoj Mitrovici 4. januara 1866. Nakon svršene osnovne
škole i niže realke u svom rodnom mjestu dao se velikom ljubavlju na studij šumarstva
u višem šumarskom učilištu u Križevcima — jedinom tadanjem zavodu te vrsti
na cijelom slavenskom jugu. Po apsolviranju toga zavoda bio je već 3. X. 1887 namješten
u svojstvu šumarskog vježbenika kod gradiške imovne općine sa sjedištem u
Novskoj. Odatle je 1888. godine prešao u zemaljsku šumarsku službu, kojoj je ostao
vijeran do smrti. Prvim sjedištem u toj novoj službi bila mu je Donja Stubica.


Godine 1893. premješten je u Donji Miholjac.
Tu započima njegovo pravo otadžbeničko
djelovanje — paralelno sa stručnim.
Teško si je sada i zamisliti smjelost njegovog
oporbenog stava, što ga je zauzeo protiv moćnog
Mađara feudalca Majlata i još u njegovom
sjedištu, gdje je u kratko vrijeme svoga
trogodišnjeg službovanja prvi zaveo hrvatsku
komandu u vatrogasnom društvu i osnovao
hrvatsku čitaonicu, kojoj je po zasluzi izabran
tajnikom. Naravno da je zbog toga neminovno
došao njegov premještaj i to u Krapinu.


Kako je u Donjem Miholjcu razvio rad
na podizanju i njezi sastojina, koje danas u
starosti od ca 40 godina imaju vrlo lijep izgled
i veliku vrijednost, što je i njemu lično i šum.
struci pribavilo poštovanje medu ondješnjim
narodom, tako se u ubavoj Krapini bacio medu
inim na poljepšavanje mjesta parkiranjem i
osnutkom drvoreda u Dolcu i spram Trškog


vrha. No ne samo ovde, već i u područjima kasnijeg službovanja t. j . u srezovima
Čazma, Ogulin, Pisarovina, Požega (županija), Kutjevo, Ivanec, Dugoselo i Varaždin


890
ŠUMARSKI LIST 8/1930 str. 33     <-- 33 -->        PDF

(županija), razvio je zamjeran, opsežan i produktivan rad u svim granama šumarske
struke, pa je po tom radu bio svuda dobro viđen i štovan.


Bio je upravo poslovično revan član šumarskog udruženja, pa sve do pred konac
života nije propuštao nijedne prilike, da sudjeluje na skupštini šumarskog društva, ma
gde se ona držala. U predvečerje tih skupština znao bi zdravim humorom vrlo dobro
zabaviti svoje drugove, dok bi se na samoj skupštini zborom i tvorom zauzimao za
poboljšanje staleških prilika i unapređenje same struke. Otud je poznat i mladoj generaciji,
kojoj ali nije poznato, da je baš vrli pokojnik bio jakim pobornikom osnutku
šumarske akademije, pa je u njenom oživotvorenju vidio ostvarenje svojih nastojanja
i želja.


U koliko je dospio, bavio se razmjerno mnogo šumarskom literaturom. Članci
njegovi — iz područja šumskog zakonodavstva i iz drugih dijelova šumarske nauke —
biili su objektivni i instruktivni, a zbog toga i rado čitani. Smirila ga u radu tek smrt,


koja je nama prerano ugrabila jednog od najagilnijih drugova, a njegovoj porodici
plemenitog oca obitelji.
Vječna mu spomen! H.


t Ivan Majstorović, šum. nadsavjetnik otočke imovne općine umro je dana 23.
maja o. g. u Zagrebu u Kliničkoj bolnici u najboljoj dobi u 52. godini života.


Umro je od bolesti srca; shrvale su ga ličke planine, koje je tako volio i shrvala
ga je »njegova« Plješivica, ispod koje se rodio, a koju je on kroz zadnje 22 godine
života kao šumar čuvao.


Umro je nenadano baš u času, kada je mislio prividno oporavljen vratiti se svojoj
familiji i »svojoj« Plješivici; bolno srce valjda nije moglo te radosti podnesti.
Slava m u !


Kr. prodaja baruta - Industrija oružja
BOROVNIK I VRBANIĆ


Zagreb, Jurišićeva ulica 9


Telefon ^Ée\ m Telefon
59-99 jdisBBEr „.. ^ M 59-99


Prodajo svakovrsnog oružja, municije i lovačkih potrepština


Obavlja svakovrsne popravke, koji spadaju u puškarsku struku,
kao i montiranje dalekozora


Vlastita tvornica pušaka u Borovlju (Ferlach)


Prodaja na veliko i na malo.


391
ŠUMARSKI LIST 8/1930 str. 34     <-- 34 -->        PDF

OGLASI


KR. DIREKCIJA ŠUMA: VINKOVCI.


Broj: 6865 — 1930.


Licitacija izradjenog drvenog materijala.


U subotu, 28. augusta 1930. god. u 10 sati pre podne prodavače se u koncelariji
Kr. Direkcije Šuma u Vinkovcima javnom ofertalnom licitacijom sledeće skupine izrađenog
drvnog materijala:


ej


to


to ´5


a. Stovarište Vrst materijala
p


i
i
5 o
I *


.


Isklična cena
po meri jedinice


o


i


. u


a


>02


Din Din


i
2


3
4
5


-


6


7


8


9
10
11
12


13
14
15


es


>


o
a
a


1-3


a


>


o


a.
Industrijski kolosek
„TRSTIKA"
željeznička stanica
NOVSKA


Industrijski kolosek
kod željezničke
. stanice
LIPOVLJANI


Ind. kolosek
ILOVA


Hrastovi žel. pragovi 2.20


Isto


Isto


Isto


Hrastove cepanice .. kl. sa
15% oblica, beljika trula


Hrastove cepanice i po lice
preradjene izjam. drveta,
beljika trula .. .


Hrastove oblice s korom
beljika trula . . . .


Brestove cepanice sa 15%
obliea


Hrastove, jasenove i brestove
oblica sa 40% cepanica


Hrastova mosna gradja
180—3 i 20/20 - 28/30
cm. . . ...


Hrastova skretnička gradja
1.80-4.80 m 15/25 i ´
15/30 cm


Hrastovi trupci iz Opeka
41—60 cm. debljina po
kranelu mereno . . .


Hrastove cepanice II. kl.
sa 25 % oblica, beljika
trula . .


Hrastove oblice sa 30% cepanica,
beljika trula


Hrastovi trupci iz Vel. îijola
13—41— 70 cm. deblj. po
kranelu .. .


kom.


<
m


i.
prm.


"


V>


11


.n


*


prm.


»


3


m


1500
1500


1500


1500


S 00


60


230
57
130


48.65


22.83


27.19


1000
122
107.12


12.50


12.60


12.50


12.50


53.48.
38.
50.
42.
460.
580.—


560.´


50.45.
690.
2000
2000


2000
2000
5000


600
1000
300


600
3000


1500


2000


5000


550
8000


392
ŠUMARSKI LIST 8/1930 str. 35     <-- 35 -->        PDF

*


0>


a


´S* fH CD


-M 3


00


1 ´3 B"S1 Stovariste Vrst materija la


o
´3 .. u ´s A SI
es


to a s


CD


tu


Din Din


Hrastovi želj. pragovi


po 2-70 m. duž. . kom. 359 56.—
Ind. kolosek „ 2.60 „ , . 279 52—
16 „MURATOVtCAu „ 2.50 „ „ . n 75 45—
kod željezničke * 2.30 „ „ . 880 28 —


stanice » 2.20 „ „ . n 26 22.— 7000
NOVSKA


17 Hrastove obi. 5 —10 cm. . prm. 300 50— 1500
vagona


18 Hrastovo tanin, drvo . . . 40 1000. -4000


10 tona


ce


Hrastovi želj. pragovi :
TELEP


2.70 m kom. 116 56—
19 kod željezničke 2.60 , n 106 52—
stanice 230 „ n 375 28—
NOVSKA 2.20. 2 — 2200


„ 22


vagona


20 Hrastovo taninsko drvo . . 6 1000— 600


10 tuna


Ind. kolosek kod


21 Isto n 1 1000— 100


želj. strnice RAJ1Ć


If
If
Stovariste želj. staJasenove
oblice 4—12


22 prm. 1900 55 — 10000


nice OKUČANI


Prošeke u šumi Mešovite (najviše jasenove)


23 n 1000 32-3000


! Gorice sitne oblice


f
f
Sočna, željeznička Mješovite tvrde oblice


24 n 232 50— 1000


stanica Vrbanja
>


Obala Spačve Mešovite tvrde oblice


25 n 2084 40— 8000


kod Lipovca (5—15 cm.) ... .
Obala Studve Mešovite tvrđe oblice


1


26 n 2845 40— 11000


kod Morovića (5—15 cm.) ... .


Obala Studve kod


27 Mešovite tvrde oblice . . n 3835 40— 15000


Morovića


II
II
Obala Save kod Meke cepanice sa nešto


28 . 960 45— 3500


Domuskele oblica


Obala Košuta


29 Mešovite tvrđo oblice . . 500 50 — 3000


Morović n


î
î
Hrastova bačvarska roba


Telep kod željez.


(Nemačka duga) 1/4—21


30 stanice akova 3894 56. -22000


akov. 70°/0—1/4—5 akov-


NOVSKA


ske po sadržini ... .


4 Prošeke sreza Orljak Mešovite tvrde oblice sa


31 prm. 2000 35.— 7000


kod Bošnjaka nešto mekog drveta


Isklična cena
po meri jedinice


OPĆI USLOVI:


1. Isklična cena za skupine 1—4, 10´—-12, 15—16, 19, 23, 30 i 31 razumevaju se
franco stovariste, za skupine 25—29 franco šlep kod stovarišta, a za sve ostale skupine
franco vagon stovariste odnosno industrijski kolosek. Tovarne listove i dispoziciju za
893
ŠUMARSKI LIST 8/1930 str. 36     <-- 36 -->        PDF

otpremu daje kupac materijala. Za dostavu šlepa ima se postarati kupac, koji nosi i sve
troškove oko dostave šlepa ili vagona na stovarište.


2. Ponuda se stavlja samo po meri jedinice i to za svaku skupinu mora biti u
ponudi naznačeno ciframa i slovima, koliko se nudi po meri jedinice (kom. prm., m3,
ili vagonu).
3. Najzad do 9 sati dana licitacije moraju ponuđači državljani Kraljevine Jugoslavije
položiti u blagajnicu Direkcije Šuma u Vinkovcima žaobinu označenu u poslednjoj
vertikalnoj rubrici gornjeg spiska. — Inostranci polažu dvostruku sumu žaobine.
— Žaobina se može položiti i u vrednosnim papirima kojima država priznaje
moć jamstva.
4. Između 9 i 10 sati dana licitacije predaju ponuđači predsedniku komisije za
održavanje licitacije reverse o položenoj žaobini, svedočanstvo o nadmetačkoj sposobnosti
i uverenja, da su radnju poreskhn vlastima prijavili, te uplatili javne dažbine
za ranije gdine i tekuće tromesečje. — U istom vremenu, a najzad do 10 sati imaju se
predati predsedniku komisije i pismene ponude providene s taksenom markom od 100
Dinara po arku. Ponude moraju biti u valjano zapečaćenom zavoju na kome mora biti
ispisano: Ponuda za licitaciju drvnog materijala i to skupine broj od ponuđača
N. N. — U tekstu ponude mora biti istaknuto, da su ponuđaču svi uslovi licitacije i
prodaje dobro poznati, da na njih u celosti pristaje i da ih usvaja.
5. Otvaranje ponuda počiraa u 10 sati onim redom, kako su predane. — Telegrafske
i takve ponude, koje ne odgovaraju uslovima licitacije neće se uzeti u obzir.
6. Materijal se prodaje kao viđena roba te kupac nema pravo prigovarati kvalitetu.
Državni Erar jamči samo za količinu robe na stovarištu do dana predaje robe. —
Predaja one skupine materijala kod koje kupovnina ne prede 25.000 Dinara predaće se
u roku od 8 dana od dana licitacije, a ostalih skupina od 8 dana od dana kada stigne
odobrenje licitacije po višoj vlasti.
7. Kupovnina se plaća kod blagajnice Kr. Direkcije Šuma odjedared za sve skupine
osim 18, 20, 21 i 30, i to najzad u roku od 14 dana nakon izvršene predaje. Za skupine
18, 20 i 21, polaže se kupovnina obračunata po uspehu licitacije u roku od 14 dana od
dana licitacije (kao avans), a konačni obračun vrši se na osnovi podataka službenog
vaganja po duplikatima tovarnih listova. — Kupovnina za skupinu 30 polaže se u dve
jednake rate od kojih prva dospeva u roku od 8 dana nakon predaje a druga u daljih
20 dana. Otprema duge će se dozvoliti samo u srazmjeri izvršene uplate.
8. Otprema materijala može uslediti samo iza uplate kupovnine ili kod skupina
18, 20 i 21 iza položenja avansa. Sav materijal mora biti otpremljen u roku od tri
meseca od dana predaje robe. — Materijal pod stavkom 30 mora se otpremiti u roku
od tri meseca po uplati druge rate kupovnine. — Za vreme od predaje materijala do
dana otpreme ako je ova usledila u dozvoljenom roku ne plaća kupac državnom eraru
naknadu za stovarište, a za sve vreme u kome je roba preko dozvoljenog roka otpreme
ležala plaća kupac ležarinu od 10 Dinara po m2.
9. Detaljna lista složaja duge i dana (skupina 30) dobije se na zahtev interesenata
kod potpisane Direkcije Suma ili kod Šumske, Uprave Rajić uz prethodnu uplatu 20 Dinara.
— Ova uplata se može poslati u taksenoj marki. — Lista trupaca može se dobiti
kod šumske uprave u Lipovljanima uz uplatu 10 Dinara.
10. Detaljno pregledanje duge ima se prethodno prijaviti Šumskoj Upravi u
Rajiću. Pri pregledu mogu se izbiti iz složaja pojedini komadi ili pretresti i ceo složaj,
ali se ovako pomereni složaji moraju o trošku pregledača staviti u predašnje stanje. —
Pobliži uslovi licitacije mogu se pregledati za radnog vremena kod Kr. Direkcije Šuma
u Vinkovcima.
Vinkovci,
dne 23. jula 1930. god.
KR. DIREKCIJA ŠUMA.


394
ŠUMARSKI LIST 8/1930 str. 37     <-- 37 -->        PDF

TVORNICA !
TANINA 1 PAROPILA


D. D.


! Centrala Zagrreb


i» Marulićev trg broj 1S.


!


i1


\


i Parne pilane :
t Gjurgjenovac, Ljeskovica, Andrijevci, Podgradci,
} Karlovac, Zavidovići, Begovhan, Novoselec-Križ,
i1 Dugoselo i Dolnja Lendava.Tvornica tanina, parketa, bačava, pokućtva u


Gjurgjenovcu, tvornica škatulja i Ijuštene robe


u Podgradcima, Impregnacija drva u Karlovcu.


!» Drvare : Zagreb, Osijek, Brod n/S.

.1


395
ŠUMARSKI LIST 8/1930 str. 38     <-- 38 -->        PDF

Prodaje se remorker


Kadi smrtnog slučaja prodajem svoj remorker od 200 IIP jesenas generalno opravljen
koji je bio u rukama prvog stručnjaka. Remorker je sada usidren u Osiječkoj luci.
Dug je 46 metara. Trup mu je širok 4.35, a sa kotačima širok je 8.70 metara. Kad je
prazan, ima ga u vodi 90 cm, a sa tri i pol vagona ugljena 115 cm. Ležeći dvocilindrični
Compound stroj, Ganz-Danubms. Kod preuzimanja se plaća Din 500.000.— a
manji ostatak kupovnine može se platiti i kasnije. Sigurna, mirna i dobra egzistencija
i za onoga, koji hoće da poduzme privatno brodarsko poduzeće. Samo ozbiljni interesenti
neka se jave na adresu:


ŽIGA BERENJI, Osijek I., Krežmina ulica 13.


0OOOOGQQGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGOOOOOOOOOOOOQOeOOOOQOOOfâ


O
Šumska industrija G


Filipa Deut§cha Sinovi


* VrhovCeva
ulica 1 ZAGREB Telefon broj 30-47 O
Parna pilana u Turopolju. |
Export najfinije hrasUvine. Na skladištu ima velike količine potpuno suve hrastove gradje svih dimenzjia. G
Utemeljeno godine 1860. Utemeljeno godine 1860. O


©GGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGGGQ


Najbolji fabrikati
samo kod:


ORIGINALNI GOEHLER


H0LQBHÖ31 IG- JUSTITZ
ŠUMSKI ČEKIĆI


ZAGREB


..01..


Praška ul. 8. - Telefon 5460.
DRVENE i ŽELJEZNE Utemeljeno 1896.
*


Popravljam Nolobroje
uz garanciju Tražite :


*
Ilustrovani cijenile
396