DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1930 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Zagreb Din. 40.— za god. 1929.: Varović Ivan, Zagreb. Din. 20.— za god. 1930.; Žarković(
Pantelijc, Zagreb Din. 50.— za god. 1930.


Pretplata: Inspektorat za pošumljavanje Senj Din. 100.— za god. 1930; ©rajska
uprava Grmoče Din. 50!.— za II. polg. .9.; »Praga« insertni a novinarski zavod
Praha Din. 100.— za god. 1930.; Sounenfeld Zoltan Virovitica Din. 100.— za god. 1930.


A. Šutej Ivan, Zagreb Din. 10O.— za god. 1930. Turk Roman, Slunj Din. 100.— za
ftod. 1930.
Umoljavaju se gg. članovi da uplate članarinu za 1930. god. Gotovo niti
polovica članova nije još dosada uplatila, a već je august! Po pravilimaUdruženja bi trebalo članarinu podmiriti u prvoj četvrti svake godine! Uprava
je razaslala opomene za dužnu članarinu zajedno sa čekovima, pa se mole gg.
da upotrebom tih čekova udovolje svojim članskim dužnostima.


UPRAVA.


UMRLI


f GAŠO VAC.
Novembarski Šumarski List od prošle godine donio je uz topli popraćaj vijest


o smrti blagopokojnog žup. šumarskog nadzornika g. Gase Vaca. Kao odličnom stručnjaku,
vrlom drugu i članu utemeljitelju Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja neka
bude pokojniku na još svježi grob mjesto cvijeća i lovorika stavljeno ovo par riječi:
Pokojnik se rodio u Srijemskoj Mitrovici 4. januara 1866. Nakon svršene osnovne
škole i niže realke u svom rodnom mjestu dao se velikom ljubavlju na studij šumarstva
u višem šumarskom učilištu u Križevcima — jedinom tadanjem zavodu te vrsti
na cijelom slavenskom jugu. Po apsolviranju toga zavoda bio je već 3. X. 1887 namješten
u svojstvu šumarskog vježbenika kod gradiške imovne općine sa sjedištem u
Novskoj. Odatle je 1888. godine prešao u zemaljsku šumarsku službu, kojoj je ostao
vijeran do smrti. Prvim sjedištem u toj novoj službi bila mu je Donja Stubica.


Godine 1893. premješten je u Donji Miholjac.
Tu započima njegovo pravo otadžbeničko
djelovanje — paralelno sa stručnim.
Teško si je sada i zamisliti smjelost njegovog
oporbenog stava, što ga je zauzeo protiv moćnog
Mađara feudalca Majlata i još u njegovom
sjedištu, gdje je u kratko vrijeme svoga
trogodišnjeg službovanja prvi zaveo hrvatsku
komandu u vatrogasnom društvu i osnovao
hrvatsku čitaonicu, kojoj je po zasluzi izabran
tajnikom. Naravno da je zbog toga neminovno
došao njegov premještaj i to u Krapinu.


Kako je u Donjem Miholjcu razvio rad
na podizanju i njezi sastojina, koje danas u
starosti od ca 40 godina imaju vrlo lijep izgled
i veliku vrijednost, što je i njemu lično i šum.
struci pribavilo poštovanje medu ondješnjim
narodom, tako se u ubavoj Krapini bacio medu
inim na poljepšavanje mjesta parkiranjem i
osnutkom drvoreda u Dolcu i spram Trškog


vrha. No ne samo ovde, već i u područjima kasnijeg službovanja t. j . u srezovima
Čazma, Ogulin, Pisarovina, Požega (županija), Kutjevo, Ivanec, Dugoselo i Varaždin


890