DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1930 str. 30     <-- 30 -->        PDF

broja, koji bi bio posvećen Poljskoj. Poljski broj bi izašao koncem ove godine, dok
bi čehoslovački izašao do godine. Postoji naime još od ranije i predlog Poljaka, da se
i s njima učini jednako međusobno upoznavanje prilika.


Prima se predlog i odobrava 20.000 dinara u tu svrhu.


VII. Poziv českoslovačkog šum. udruženja na zbor u Ceske Budejovice.
Zaključuje se poslati na taj zbor kao delegate g. podpredsjednika Čirkovića i p.
tajnika Neidhardta.


VIII. Prihvaćaju se za redovite članove: Ing. Seljak Janko, šum. pripravnik,
Zagreb; Ing. Šterić Drago, šum. inž. Niš; Ing. L j u b. Obradović,
šum. inž. Zavidović; Ing. Cesta r Stjepan , šef. šum. uprave u Novigradu podravskom,
Ing. Ivanča n C v j e t k o, direkcija šuma durd. imovne općine, Bjelovar,
Ing. De nišo v Gabriel, šef. šum. uprave, Modruš, Ing.L o v r i ć Ante, šum. inž.
Zagreb^
Prihvaćaju se za članove pomagače: Stjepa n Bert i ć, stud. for.,- Zagreb,
Bas ti jari čić Ivica, stud. for., Zagreb, Jovanović Vojislav, stud. for.,
Beograd.


Istupili su iz Udruženja: Rajković Đuro, šum. oficijal, Zagreb; Adulov ić
S t e v a ., pisar Ministarstva šuma, Beograd.
Umrli: Oaš o V a c, šum. nadsavjetnik, Varaždin, Ing. Mirk o M a j e r, šum.
nadsavjetnik, Zagreb.


IX. E v e n t u a 1 i j a.
I. Univerzitetska biblioteka u Beogradu traži na poklon razna godišta Šum.
Lista. Zaključuje se izaći joj u susret koliko god moguće.
2: Stigla je ponuda dekanata šum. fakulteta u Zagrebu, da bi taj dekanat izgradio
na tavanu društvene kuće u Vukotinovićevoj 2 u Zagrebu mansardne sobe za stanove
podvornicima.
Tajništvo referiše o tome predlogu dekanata. Pročitan je taj predlog u cijelosti,
Razmotren je i nacrt te troškovnik, koji su predlogu priloženi.


Zaključuje se odbiti predlog. Kada bi Udruženje dozvolilo ovakovu izgradnju
jednog dijela tavana, postojala bi odviše velika opasnost od požara. Ne može se pristati
na predlog i zato, jer u njemu nisu predviđeni nikakovi nužnici. Podpredsjednik
Dr. Petračić, i tajnik N. Neidhardt proučili su predlog na licu mjesta, pa su se uvjerili,
da njegovim izvođenjem ovako, kako je predložen, ne bi Udruženje, kao vlasnik zgrade
ništa dobilo, već bi se dapače izložilo izvjesnoj opasnosti.


3. Agronomski glasnik, Zagreb, moli zamjenu za Šum. List. Odobrava se.
4. Rade Dmitrašinović, Prijedor, moli, da bi Udruženje dalo stručnu ocjenu rukopisa
njegove knjige, koju bi on želio izdati.
Zaključuje se zatražiti rukopis knjige.


5. Gđica Jozić, moli pripomoć, . kakovu je i ranijih godina dobivala godišnje
umjesto
trinaeste plaće.
Odobrava se pripomoć kao trinajsta plaća.


6. Zaključuje se, da u buduće tajništvo stavlja predloge upravnom odboru:
koje i kakove knjige da se nabavljaju za knjižnicu Udruženja.
7. Zaključuje se predložiti skupštini u Ljubljani da se podigne honorar za saradnike
u Šum. Listu. Da skupština dade u tome smjeru ovlaštenje budućem odboru, da odredi
svel detalje o tome.
8. G.
podpredsjednik Ing. Lenarčić obavješćuje, kako je u ime Udruženja pozdravio
telegrafski konferencu privrednika za spoj Slovenije s morem.
Sjednica odobrava taj korak.


9. Zaključuje se Spomenici sniziti cijenu na 10O Din., ali samo onima, koji tu
pogodovnu cijenu zatraže i uz zaporku, da još bar 100 knjiga Spomenice ostane
Udruženju. Za te ostale knjige bi se onda u buduće eventualno odredila viša cijena.
388