DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1930 str. 24     <-- 24 -->        PDF

dotično
2 + il + g 02 + 02 + 0» 3
y° 2 0-,
.* = 0,
a to nije ništa drugo, već srednja pogreška pojedino g mjerenj a


za cijelu veličinu X, t. j . pogreška, čiji kvadratni oblik navodi g. prof.
Abakumov pod (3). Srednja pogreška aritmetičke sredine
bila bi:


\/3 v 3


Dakle kod ^ = co ne bi samo srednja pogreška najvjerojatnije
vrijednosti za X bila jednaka nuli, već bi — šta više —
u tom slučaju bila nuli jednaka i srednja pogreška pojedino g mjerenj
a te veličine.


U beskonačno mnogo dijelova ne može se naravski podijeliti nijedna
veličina (kao što se nijedna ne može ni mjeriti beskonačno mnogo
puta), ali se uza sve to vidi odovud jasno, da sa povećanjem broja sastavnih
dijelova u veličini X mora da pada i jedna i druga vrst srednje
pogrešk e za tu veličinu. Jer ako povećanje broja v sve do granice v — °° mora da ima za posljedicu granične vrijednosti .. = 0 i mm — 0,
onda se te granične vrijednosti mogu da postignu samo postepenim s m an
j i v a n j e m dotičnih srednjih pogrešaka uporedo s rastenjem broja vi a ta činjenica izlazi jasno iz mojih napadnutih formula.


Te formule nisu naravski i ne mogu da budu posve točne, osim uz
supoziciju v = oo ili . = , gdje n naznačuje broj opetovanih mjerenja.
Ali one su izražaj jednoga principa, koji se ne da poreći, a to je,
da sa povećanjem broja dijelova u veličini X mora (naravski uz isključivu
supoziciju »slučajnih« pogrešaka) uporedo da pada ne samo f a kt
i č n a pogreška s obzirom na iznos te veličine, već i srednja.


Uostalom i sve ostale formule iz teorije najmanjih kvadrata važe
kao posve točne tek uz; uslov » = <*>, dok se za formulu (12) iz članka


g. prof. Abakumova pored toga traži još uslov v < <*> . Uz uslove
v = OD i .<( » stoji ona u evidentnoj protivnosti sa stvarnošću.
Résumé. Une réplique a l´article précédent, dans laquelle l´auteur constate que


— contrairement a la théorie actuelle — non seulement l´erreur moyenne
de la valeur la plus probable d´une fonction des grandeurs partielles, mais
aussi l´erreur moyenne des observations memes de cette fonction doit aller
en décroissant avec l´augmentation du nombre des éléments de cette fonction.
JUGOSLOVENSKO TRŽIŠTE DRVETA


MARCHÉ AU BOIS YOUGOSLAVE
ZAGREB, 23. JULA 1930. — ZAGREB, LE 23 JUILLET 1930.


TEČAJEVI ZAGREBAČKE BURZE.


(Les cours officiels de la Bourse de Zagreb.)
Stanje kao na dan 25. juna 1930. Vidi pređašnji broj. — La situation
comme en date du 25 juin 1930. Voir le No précédent.


382