DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1930 str. 21     <-- 21 -->        PDF

Iz ove kritike, u kojoj sam radi kratkoće samo sumarno naveo temeljne
misli Gaussovog zakona o prirastu pogrešaka, jasno je vidljivo, da je g. prof.
Levaković možda i nehotice porekao ispravnost temeljnih misli baš Gaussovih.
Naravno, moguće je za prosuđivanje točnosti mjerenja uzeti i drugo mjerilo,
samo bi ovo mjerilo moralo biti u saglasju sa zakonima vjerojatnosti i moralo
bi ga potvrditi i iskustvo.


Da su Gaussove polazne misli pravilne, to je dokazala neizmjerna količina
radova kako na polju geodezije, tako i na polju astronomije, meteorologije
i drugih disciplina. A da li će to biti moguće i za nove — potpuno oprečne


— zakone g. prof. Levakovića, to je vrlo dvojbeno, jer dosada nije niti jedno
iskustvo dokazalo, da izvjesno razdjeljenje neke veličine na male intervale
omogućuje gotovo bespogrešne rezultate; a bojim se da i ne će.
Résumé. C´est une critique de l´article sous la meme intitulation (voir paçe 265
de cette Revue) tendant a annuler les résultats généraux et principiels dudit article.


Prof. Dr. A. LEVAKOVIĆ, ZAGREB:


O SREDNJOJ POGREŠKI SUME


(SUR L´ERREUR MOYENNE D´UNE SOMME)


Gosp. prof. Abakumov razlikuje i sam u prednjem svome članku
s jedne strane »srednju pogrešku pojedinog mjerenja« i s druge strane
»srednju pogrešku aritmetičke sredine«, pak za obje ove vrsti srednjih
pogrešaka navodi i pripadne formule.


Prvu vrst srednje pogreške nazivlje on nepotpuni m nazivom


»srednja kvadratna« ili prosto »srednja« pogreška, dok je svi autori iz


teorije najmanjih kvadrata nazivlju »srednjom pogreškom pojedinog mje


renja« — baš za razliku od »srednje pogreške aritmetičke sredine«.


Iz mojih naziva na strani 266. i dalje (kao i iz cijele moje napadnute


studije) izlazi u pogledu prve vrsti srednje pogreške jedino to, da s v i


iznosi dobiveni opetovanim mjerenjem jedne te iste veličine imaju jedn u


zajedničk u srednju pogrešku, pak da ta srednja pogreška — u p r o


s j e č n o m smislu naravski — tereti iznos svakoga pojedinoga od tih


mjerenja, dok dakako svaki pojedini iznos mjerenja ima sv o j u za


sebn u pravu (dot. prividnu) pogrešku. Nigdje ja dakle ni u doslovnom


smislu riječi ni neizravno ne pripisujem svakom pojedinom mjerenju baš


veličinu srednje pogreške, pak se vrlo čudim tome, da je g. Abakumov


mogao doći na ovakovu pomisao, a još se više čudim njegovoj aluziji o


»neispravnosti same predstave o srednjoj kvadratnoj pogreški«.


Iz moje studije izlazi nadalje, da se i srednja pogreška pojedino g


mjerenja i srednja pogreška aritmetičke sredine može da


odnosi ne samo na pojedine d i j e 1 o v e (R, S, T . . . .) sastavljene


379