DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1930 str. 9     <-- 9 -->        PDF

čistim sastojinama. Mješovite sastojine vrednije su od čistih i po tom,
što je bolje iskorišćavanje plodnosti tla, dobivanje mnogobrojnih proizvoda,
lakše i jeftinije prirodno pomlađivanje, veća otpornost protiv vanjskih
pogibli i t. d. Uništavanjem uslova za prirodne mješovite šume
golom sječom, slabi se narodna imovina u velikoj mjeri, a te su griješke
kobne za budućnost našeg šumskog gospodarstva. Osim toga valja istaći
i to, da teške posljedice za dobrotu tla nastaju zbog lošeg prorjeđivanja
odnosno njegovanja sastojina, a ne samo u času gole sječe zrele sastojine,
kako se to prije mislilo. Novija su istraživanja utvrdila, da rđave
posljedice za dobrotu tla dolaze od lošeg rada kroz cio život sastojine,
i to već prema tome, da li se sastojine nikako, slabo ili prejako proreduju.


U Njemačkoj — najnaprednijoj državi za šumsko gospodarstvo
— provedeno je davno razdjeljenje zemljišta na poljsko i šumsko
gospodarstvo. Takvo razdjeljenje zemljišta između poljoprivredne
i šumske proizvodnje u većem opsegu nije se kod nas još ni pokušalo
provoditi. U jednom kraju države na krepkom tlu i vrlo bogatom
na hranilima raste šuma, koja je često vrlo loša, jer je čine takve
vrste drveća, koje su malo rentabilne, dok u drugom kraju države na
slabom i mršavom tlu, koje je samo za šumu sposobno, provodi naš
čovjek mukotrpan život obrađujući primitivno to slabo tlo, od kojeg se
prihoda ne može ni prehraniti. Jedno i drugo je veliki gubitak u našoj
narodnoj imovini. Razdjeljenje tla na šumsko i poljoprivredno gospodarenje
moralo bi doći na prvo mjesto ispred svih drugih pitanja. Njegovo
rješenje ne smije služiti uskim i sitnim interesima pojedinaca i političkih
partija, već velikim interesima, koji su od opće koristi za sve narodne
slojeve. Sretno i pravično rješenje toga pitanja predstavlja za budućnost
veliki uspjeh, koji jednako obuhvaća socijalne i ekonomske interese čitavog
naroda.


Kako smo naprijed istakli, efekt šumskog gospodarstva zaostaje za
efektom poljoprivrede. To naročito vrijedi za vrlo dobra zemljišta, kojih
je zemljišna renta u šumskoj proizvodnji mnogo manja nego u poljoprivredi.
Pretvorbu plodnog šumskog zemljišta u poljoprivrednu proizvodnju
brane neki utjecajem šuma na klimu svoje okoline. Rezultati najnovijeg
istraživanja na tom polju govore protiv uobičajenoga mišljenja, da
šume u velikoj mjeri utječu na klimatske pojave svoje okoline. Razumljivo
je, da je protiv jakog djelovanja onih prirodnih sila, koje imaju utjecaja
na klimatske prilike uopće, posve nemoćan slabi organizam malene
neke šume. Uzrok, zbog koga je financijski efekat šumskog gospodarstva
manji od efekta u poljoprivredi, valja tražiti u neobično dugačkom vremenu
produkcije, koje djeluje usporujući na tempo šumske proizvodnje.


Imajući pred očima golemu važnost šuma u narodnom gospodarstvu,
a uvažujući ekonomički princip, da se od svakog zemljišta dobije
što veća korist, moramo se pitati, je li potrebno, da površina naših šuma
ostaje ista, ili je možda bolje, da se umanji odnosno poveća. Naprijed smo
izložili, da je sadanji odnos šume prema polju rezultat teškog vjekovnog
života našeg naroda, koji je uzmičući pred neprijateljem podizao stanove
po visokim bregovima, i u planinama našao zaklonište. Sva ta planinska
naselja ubrajaju se u pasivne krajeve naše države, gdje ljudi vode
mukotrpan život u borbi s divljom prirodom, a za održanje svog golog
života, Ti će pasivni krajevi zadavati još mnogo brige oko prehrane
pučanstva njihova, i to sve dotle, dok budu ljudi svojim primitivnim gos


215