DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1930 str. 8     <-- 8 -->        PDF

silac mineralnih hranila, koja su prijeko potrebna za razvitak biljki, kao
i prijeko potrebnih prirodnih sila za život biljki. Ta su svojstva šumskog
tla praizvorna, radom i kapitalom nenadoknadiva, a djelomice i neprolazna.
Prema tome je zemljište u šumskoj proizvodnji samostalan faktor.
Ono je prirodan faktor, koji nema svojstva kapitala kao na primjer u poljoprivredi.
Drvo naime kao glavni proizvod šuma nije objekt burzovne
špekulacije kao žito. Baš zbog toga nemaju šumska zemljišta tolike prometne
vrijednosti kao u poljoprivredi, te se vrijednost šumskog zemljišta
može prosuđivati samo po veličini prihoda, koji daje. Dok se za valjano
iskorišćavanje tla u poljoprivredi ulaže mnogo rada i kapitala, koji su
se sa zemljištem tako reći srasli u jedno, te prvotnu plodnost tla u stanovitom
pravcu podigli, dotle je sa šumskim tlom drugačije. Ono je sačuvano
od davnine kao prirodan faktor u svojim proizvodnim svojstvima.
Ne samo da mu čovjek nije nikad ništa dao, nego mu je naprotiv čestim
sabiranjem listinca oslabio produktivnu snagu. Trajnu produktivnost
šumskog tla potpomaže u glavnom šumski nastelj, pomoću koga se tlu
povraćaju važna mineralna i organska hranila. Naprotiv odnošenjem listinca
iz šume ne samo da šumsko tlo gubi hranila, nego se ono brzo
isposti, što vrlo štetno djeluje na prirast šume. Važnost šumskog nastelja
kao prirodnog produktivnog faktora najbolje se ogleda na rezultatima istraživanja
u Njemačkoj, gdje je utvrđeno, da je zbog sabiranja listinca
u bukovim šumama pao prirast za 5(./., a u borovim za 30%. Opažanjima
kroz dugi period vremena od 50—60 godina utvrđeno je, da se prirast
u šumama, gdje se listinac sabirao, prema prirastu u šumama, gdje
se nije sabirao, odnosi kao 1:3. Pod zastorom šumskog listinca žive mnogobrojne
bakterije, gliste i crvi, kojih je djelovanje nauka utvrdila kao
najvažniji uslov za stvaranje zdravice, za rast šumskog drveća, grmlja
i trava, odnosno općenito biljnog pokrova. Odnošenjem toga zastora nestaje
iz tla tih individua, te se za to gubi i njihovo korisno djelovanje u
tlu. Zajednicu svih faktora životinjskog i bilinskog svijeta, koji u šumi —
bilo na tlu ili u tlu — direktno ili indirektno djeluju na rast i život šumskog
drveća, označuje u novije doba nauka sa v i t a 1 i t e t o m šume.
Samo u skladnoj zajednici svih tih faktora moguće je u šumi proizvesti
drvo u što većoj količini i vrijednosti, u što kraćem vremenu, a sa što
manje troška.


U šumarskoj je nauci utvrđeno, da proizvodna snaga šumskog zemljišta
direktno zavisi o dobrom i valjanom gospodarenju šumama. Ta
snaga može naime rasti i padati prema tome, da li se šumom dobro gospodari
ili ne. Po tom nije dakle dobrota zemljišta u šumskoj proizvodnji
samo zadani faktor prirode, nego taj faktor zavisi o načinu, kako se
šumom gospodari i upravlja.


Kako je poznato, zavela se u novije doba po dugoročnim ugovorima
gol a sječa , koja najviše upropašćuje dobrotu zemljišta. Posljedice
gole sječe najteže se osjećaju na vapnenastom tlu, kojega kod nas pretežno
ima najviše. Listače, kojih imamo najviše, trpe kod toga mnogo
više od četinjača. Naučno je utvrđeno, da zbog gole sječe može prosječni
prirast da padne od 12 na 9, a često i na 6 nf! po ha. Štetne posljedice
gole sječe za tlo rastu, ako se na njem uzgajaju čiste sastojine jedne vrste
drva. Osim toga se golom sječom uništuje najprirodniji oblik šume —
mješovite sastojine, koje imadu u sebi sve ljepote i osobine valjane prirodne
šume. Mješovite sastojine imadu mnogih prednosti, jer se u njima
mogu uzgojiti rijetke vrste drveća, koje se inače ne mogu uzgojiti u


214