DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1930 str. 7     <-- 7 -->        PDF

U našoj novoj državi mnogo se manje cijene i uvažuju prirodni i
ekonomički faktori šumskog gospodarstva, nego u propaloj monarhiji.
Zato je živ dokaz žalosno stanje našeg šumskog gosp., koje je krivnjom
stručnih i odgovornih organa posljednjih godina došlo do ruba propasti.
Sa svojom šumskom politikom, koju smo u prošlom 10 godištu zajedničkog
državnog života Srba, Hrvata i Slovenaca vodili, davali smo stranom
svijetu impresiju nesređena i zaostala naroda, koji nije znao ni umio,
da se razumno koristi onim šumskim kapitalom, koji smo od propale monarhije
naslijedili. Naslijedivši taj kapital, a ne poznajući njegove prave
vrijednosti, žurili smo se, da ga što prije potrošimo, a za to je dokaz činjenica,
da je 65% državnih šuma predano putem dugoročnih ugovora
na eksploataciju, dok se 29% iskorišćava godišnjim licitacijama, a samo
6% u vlastitoj režiji.


Šume su skupocjena, vrlo važna i potrebna narodna imovina, kojoj
se vrijednost ne može dosta ni procijeniti, pa je zato potrebno, da ih čuvaju
ne samo školovani šumari, nego da i svaki narodni inteligenat s razumijevanjem
utječe na čuvanje i podizanje njihovo. Svatko, tko želi
dobro svom narodu, mora biti duboko uvjeren, da šuma nije neiscrpljiva
i neuništiva, da vlasnik šume ne može iz nje trajno i po volji dobivati
visok prihod, a da nije uložio, odnosno da ni sada ne ulaže za to potrebnog
truda i troška.


Naša zemlja obiluje prirodnim bogatstvima i svim mogućnostima
njihove eksploatacije, ali odatle pa do pravog bogatstva dugačak je put.
11a šume možemo valjano iskorišćavati, potrebno je izraditi do njih željeznice
i ceste, a ne ostavljati privatnim licima, da izvode ta prometala,
kako se to dosada činilo. Takav način iskorišćavanja šuma poznat je
u kolonijama, a ne u pravno uređenoj državi. Doista, u Evropi
nema države, koju je priroda tako bogato nadarila prirodnim bogatstvima
i boljim uslovima za život, kako je naša domovina, gdje bujno rastu
sve kulturne biljke, počevši od maka i pirinča u Južnoj Srbiji, pa do gorostasnih
hrastova u ravnoj Slavoniji, te gustih i vitkih omorikovih stabala
u pitomoj Sloveniji. Naprijed spomenutih 5 vrsta šumskog drveća
imaju u našoj državi sve uslove za život s obzirom na toplinu, vlagu,
intezitet svijetla i drugo. Ukratko nalaze se u svom prirodnom optimumu
za uspijevanje. Ali mi smo još daleko od toga, da te prirodne uslove do
kraja iskorišćavamo pomoću spomenutih 5 vrsta drveća.


U nacionalno-ekonomskom pogledu su elementi za proizvodnju
materijalnih dobara: priroda, rad i kapital. U šumskom gospodarstvu,
koje je integralni dio općeg narodnog gospodarstva, jesu elementi proizvodnje
: zemljište, duljina vremena produkcije i
drvn a masa . Svaki taj produktivni faktor ima svoju stanovitu gospodarsku
vrijednost, koju ćemo nastojati brojevno prikazati. Njihovo zajedničko
djelovanje u šumskoj produkciji predočuje trošak vlasniku šume,
za koje on natrag dobiva gotov šumski produkt — drvo, kao i sporedne
koristi šume.


Šumsko je zemljište u nas posvuda vrlo dobro. Ono predstavlja
neiscrpljivo vrelo prihoda, pa zbog toga imaju šume u svojoj cjelini i u
pravcu dobrog gospodarenja opće nacionalno obilježje.


I. Zemljišt e je primarni faktor i najvažniji elemenat šumske
produkcije, pa ćemo o njemu nešto više reći. U šumskom se gospodarstvu
moraju zemljišta prosuđivati kao prostorni temelj, odnosno kao no213