DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1930 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Šumari!


Zar joS uvijek niste upotpunili svoje biblioteke domaćim stručnim


tijelima? !


Cijena je knjizi


za


Knjiga se nabavlja


«3 Im e autor a Naslov knjige
student´;


a
kod Din Šumar


. stva
. Din


H


....... .. ........ ....., ......., ...


1. ..... M. JOB.
60-—
......... y ...... .... ....... 52.


pisca, Zagreb, Vukoti-


Dr. A. Petračić Uzgajanje šuma, I. dio
100 —


noviéeva 2.


Tablice za obračuna


Ing.
pisca, GaroSnica (kraj


3. vanje njemačke
50´ 40-—
V. Mihaldžić
Bjelovara)
bačvarske robe


pisca, Beograd, Novo


4. Dr. ). Baten »O proredama"
60 —
pazarska 49.


pisca, Zagreb, Vakoti


6. Dr. Đ. NenadiĆ .Uređivanje šuma"
150 — 120-novićeva
2.


6. . .Osnovi šumarstva" » 80--60-7.
m Šumarski kalendar" n 25-20-„
Zakoni i propisi o Tipografija d. d.


8. Dr. Ugrenović
120´—
šumama i pilanama". Zagreb


pisca, Sarajevo, Zagre


9. Veseli D. Drag. a Uzgajanje šuma
30.-25.—
bačka ul. 1.
3


10. » 3 ....... .... » 30 — 25.Ai


11. » ....... .... . 40.-35-—
a


12. n
a ............. »
»» 20-15.13.
n 00s
......... n 40.-35Kađenje
ćumura u uspr.
14. »
m 15— 12.îeznicama
Sisi. i nazivlje š. drvaća 1


15. »
n 10.-8.grmlja


........ ...... o ......


16. »
n 15.— 12.....
. ...........


17. » Sušenje naSih Cet. Suma a 10 — 8. 18.
Ing. Holl-Veseli Osnovi opće botanike » 10 -8 —
Uposorenjel


Na svojoj sjednici od 15. decembra 1929. stvorila je Glavna uprava J. Š. U.
slijedeći zaključak:
.Kako bi se poduprli gg. autori stručnih šumarskih knjiga, štampati će


J. Š. U. besplatno u Šumarskom Listu stalan oglas sviju izašlih stručnih
knjiga. Pri tome će se napose označiti, gdje se pojedina knjiga može nabaviti
i uz koju cijenu".
Molimo gg. autore, koji se žele poslužiti takovim oglasom, da to izvole
javiti Što skorije tajništvu J. S. U., Zagreb, Vukotinovićeva 2.