DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1930 str. 6     <-- 6 -->        PDF

šume u Slavoniji. U starim naime slavonskim hrastovim šumama od
davnine su rasli hrast, jasen i brijest. Oni su se u toj zajednici razvili do
upravo nevjerojatnih dimenzija, pa se ubrajaju medu kolose šumskog
drveća. Stara hrastova stabla u Slavoniji, koliko ih još ima, iskazuju prosječno
10—12 m:! po stablu. Pojedina stabla iskazivala su i 40 m:! mase
s_ promjerom od 2.5 m i ravnim deblom bez grana od 20—24 m duljine
(Šumarski list broj 1. g. 1905.) Umjesto da iz ovoga primjera čitamo prirodne
zakone, po kojima su stabla tih elitnih hrastovih šuma postigla goleme
dimenzije, kojima se cio svijet divi, pa da nastojimo primjenjivati
te prirodne zakone kod uzgajanja mladih šuma, pošlo se obrnutim putem.
Prije 30 do 40 godina upravljači šuma na najvišem mjestu došli su u pogledu
njegovanja mladih hrastovih šuma na nesretnu misao, da su čiste
sastojine rentabilnije od mješovitih. Zbog toga su pogodovali samo hrastu
i u tom pravcu izdali poznatu fatalnu naredbu »mit dem Weissholz
heraus,« što znači, da se u mladoj sastojini imadu sjeći sve druge vrste
osim hrasta. Podređeni šumarski organi izvršujući tu odredbu tadanjeg
šefa šumarstva u Hrvatskoj sjekli su po mladim šumama imovnih općina
jasen i brijest — te prirodne pomoćnike hrasta u borbi za život. Posljedica
je tog lošeg rada u tom, što su se čiste hrastove sastojine u posljednjem
odlomku vremena od 10—15 godina počele sušiti na velikim površinama.
Zbog toga je izgubljeno oko 2,5 milijuna m:! hrastova drveta*
a prostrane površine ostale gole, što ne bi bilo, da je na njima ostao jasen
i brijest, koji se nisu sušili. U historiji šumskog gosp. nema siguno rđavijeg
primjera od ovog. Nije se valjda nikad dogodilo, da se mogla izdati tako
nepromišljena odredba, koja je rodila tako teškim posljedicama, koje će
naš narod još dugo osjećati. Taj nas primjer uči, kako se ne smije bez
pravila nauke voditi šumsko gospodarstvo. Izvršioci te fatalne naredbe
bili su daleko od onih riječi slavnog Rousseau-a, da se najbolje znanje
u šumskom gospodarstvu stječe proučavanjem prirodnih zakona u šumi
i poznavanjem prirodnih pojava, koje se po njima u šumi događaju.


Glavni je proizvod šumskog gospodarstva — drvo, koje je prijeko
potrebno dobro za kulturni napredak čovjeka. Ne samo u graditeljstvu,
nego u rudarstvu i produkciji papira potrebne su goleme količine drva.
Dok su prije vlasnici šuma upotrebu kamenog ugljena za loženje, željeza
i betona u graditeljstvu smatrali ozbiljnom konkurencijom drvu, i zabrinuto
gledali u budućnost svojih šuma, to su se prilike danas iz osnova
izmijenile. S većom upotrebom željeza, betona i kamenog ugljena raste
uporedo i upotreba drva. Po rastenju dionica rudarske industrije može
se sa sigurnošću zaključiti na rastenje cijene drvetu. Ondje gdje željezne tra
verze čekaju upotrebu i gdje iz fabričkog dimnjaka suklja dim, šalje trgovac
velike količine drva. Potreba drva za rudnike i za produkciju papira
progresivno raste. Ako se uzme u obzir, da to sitno drvo potječe od
prorjedivanja šuma, to iz toga izlazi velika važnost potrebe njegovanja
šuma, jer se time ne diže samo vrijednost glavnog prihoda u doba zrelosti
šume, nego se dobiva gotov novac kod prorjedivanja šume. Bez racionalnog
uzgajanja šuma ne bi se mogla dobiti golema količina zdravog
mladog smrekova drva za produkciju papira. Novinski papir sadrži u
sebi 80% drvne i 20°/o] čiste celuze. Doista su goleme količine drva potrebne
za produkciju papira za javnu štampu, a to najbolje potvrđuje
poznatu činjenicu, da bez šuma nema kulture, a ni šuma bez kulture.


* Spomenica J. Š. U. str. 3/2.
212