DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1930 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Knjižnica
Jug. Sunt. Udruženja


Dosada izašla izdanja:
Br. 1. Ugrenović ; „Iz istorije našeg šumarstva" . Din 10 _ i
Br. 2. PeruŠić: „Krajiške Imovne Općine" ... . „ 10* — i»


... 3. ........: ».... . ...... ........ y
.........." . . . . . . . . . . . . . . ... 13Br.
4. Hufnagl-Veseli´Miletić : „Praktično uređivanje
šuma" . . . . . . . . . . . ... . . . Din, 20´


\ ... 5. .......... .....: „...... ......." . . ... 10/— \


U nakladi Jugosl. Šumarskog Udruženja štampano: .
Ružić: „Zakon o Sumama" ..... . . . ... Din 50*
Šivic: „Gozdarstvo v Sloveniji", za članove . . . ^, 30"
Levaković: „Dendrometrija" za članove .... . „ 70*—
Nenađić: „Računanje vrijednosti šuma" za članove „ 70
.........: ».... ....... ........." . . . Din 200—


Cijene se razumijevaju bez poštarine.


Knjige se naručuju kod „Jugoslovenskog
Šumarskog Udruženja"
Zagreb, Vukotinovićeva ul. 2.


i^^^k^


1


Uprava gospodarstva 1 šumnrst»a :KRNDIJA NAŠICE, SLAVONIJA.
!
gospodarska i šumarska industrija d. d. Proizvodi i eksportira .svekolike-u
Zagrebu gospodarske i šumske proizvode