DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1930 str. 52     <-- 52 -->        PDF

uzgojni, šnmsko-gospodarski i šumsko-eksploatacioni poslovi i mnogobrojni i unosni,
kad se razumno vrše.


Što se neko ne zna i ne će s tim da koristi, u punoj meri to nisu krive šume,
koje u svakom, slučaju zaslužuju punu pažnju i ljubav naroda i države, pa i onih, koji
ili tamane i eksploatišu. Radnog naroda zaposlenog u raznim manjim i velikim šum.
industrijama i preduzećima, kojih u našoj državi ima blizu 2(101), bilo kao šumski,
pilanski, tehnički, saobraćajni itd. radnici, osim (inteligencije i stručnjaka, koji u njima
učestvuju, lima blizu 200.000. Zamislite sada, koliko ljudi živi i održava se pomoću
šuma, počevši od obaranju stabala u šumi do utovara gotove robe u vagon za otpremu
na tržište, a koliko ih još radi na đaljnoj i konačnoj preradi i upotrebi!


7. Važnost šuma sa stanovišta državne sigurnosti i narodne odbrane
Važnost šuma i njihovu ulogu mogu najbolje i najpripravnije da shvate i razumeju
u prvom redu oni, koji ih nemaju — i to kako pojedinci, tako i ćeli krajevi, pokrajine*
i države. Verujem, da ovdašnjem svetu, koji živi u kraju pokrivenom šumama,
šume ne znače i ne vrede mnogo sa njegova ličnog, uskog stanovišta (razume se pogrešno
shvaćenog) jer ih ima u izobilju, pa su mu donekle i na smetnju, pošto ne može
slobodno da razmiče granice svoga poseda i obradive zemlje. Ali kad hi se kojim
čudom ovaj svet našao jednog dana u koži naših Hercegovaca, Dalmatinaca, nekih
Crnogoraca i slično, gdje se drvo kupuje na kile kao hljeb, onda bi istom kako treba
uvidio pravu vrednost i važnost šuma u svakom pogledu. Uopće, 80% Bosanaca ne
poznaje vrednost i upotrebu šuma, jer ne vide i nisu svesni koristi i vrednosti šuma
sa opšteg narodnog, socijalnog, privrednog i fiskalnog stanovišta, nego ih posmatraju
i cene (ako ih uopšte cene!) kroz svoju sebičnost i sa stanovišta svojih uskih, ni
malo pravilno shvaćenih potreba, a valjda i zato, što je Bosna srazmerno vrlo šumovita,
jer je oko 51% njene površine pokriveno šumama, od čega je danas već jedan
znatan procenat pretvoren u golet, krš, ili obradno zemljište.


Oni neće i ne mogu da vide i shvate, da te šume imaju i drugu svrhu i cilj,
osim; njihovih ličnih interesa i potreba.


Kao što pojedinci ili pojedini krajevi i pokrajine, tako istu i još veću muku
muče one države i narodi, koji nemaju svojih šuma ili ih nemaju dovoljno, pa moraju
drvo i sve ostale šumske proizvode po skupe pare, za svoje zlato nabavljati u drugim
državama, kod drugih naroda i tako pomagati tuđu privredu i tuđi radni svet.


Ove se poteškoće oskudice šuma odnosno drveta u pojedinim državama pretvaraju
za vreime kakovih zapleta, rata itd., u jednu veliku nepriliku i opasnost po
državu i narod, jer je drvo neophodno potreban artikl, naročito za vreme rata, a u
ratnim se zapletajima ne može drvo lako (često i nikako) dobiti usled raznih zapreka
i poteškoća. Tako se može da dovede u pitanje sam opstanak države i narodna nezavisnost.


Za to svaki iskren i svestan građanin svoje države, pravi patriota i prijatelj
svoga naroda treba stalno da ima pred očima vrednost i ulogu šuma sa stanovišta
narodne odbrane i zaštite države.


: 8. Šume i državni budžet (proračun).


Naš bi narod trebao da zna, da mu šume, odnosno prihodi koje državni fiskus
dobiva iz šuma u raznom obliku i na razne načine, mnogo olakšavaju poreske terete,
jer država ima tačno proračunate svoje najnužnije i neizbežive izdatke za upravu i
ostalo što je nophodno potrebno za njen napredak i prosperitet, a to su izdatci, koji
se moraju izvršiti, ako se hoće, da državni aparat radi, funkcioniše i da država kao
takva postoji i prosperira. Prema tome je razumljivo, da bi ovaj prihod, koji daju


258