DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1930 str. 51     <-- 51 -->        PDF

jer radi i živi — osim malih izuzetaka — potpuno neracionalno, neekonomski, nepa´
metno. Kako rekoh, u ovim krajevima već odavno vlada tip komb-inovanog gazdinstva,
kojem je istom nešto pred dva decenija pristupila šum. privreda. Ta šum. privreda,
eksploatacija u velikom stilu, trebala bi, po zdravoj pameti i ekonomskim načelima
i! zakonima, da ekonomski mnogo i znatno unapredi ovdašnji živalj, koji je već i
dotle ekonomski prilično dobro stajao li mogao da živi sam od sebe, a ovo, što mu
je mogla i trebala doneti eksploatacija ovih ogromnih šuma, trebalo je da bude čisti
višak i dobitak njegove domaće privrede, koji se trebao stalno gomilati i povećavati
se s kamatama na kamate. Međutim šta vidimo?!


Ovdašnjii svet, mesto da se mudro i pametno koristi sečom i preradom ovih
svojih nepreglednih šuma, da postane ekonomski nezavisniji, bogatiji, prosvećeniji
i ugledniji, on je, ne znajući i prosto ne htijući se — radi svoga javašluka, lenosti
indolentnosti — snaći, u mnogom je ostao, gdje je i pre početka ove eksploatacije
bio (u nečem je čak i nazadovao), a samo su poneki svesniji, vredniji i sposobniji pojedinci
— koji manje, koji više — koraknuli napred i to obično samo materijalno,
dok je glavna masa ostala, gdje je i bila ili je nešto nazadovala. Ovaj je nekad gotovo
potpuno ekonomski nezavisan svet postao opet protivno zdravu razumu, neko
ekonomsko roblje, jedna jeftina i obilna, prosta, fizička radna snaga za eksploatatora
ovih retkih narodnih šuma. To je u mnogome i zato, što ovaj narod ovdje nije imao
´svoje domaće narodne prijateljske inteligencije, koja bi ga vodila,´ potstrekavala i
upozoravala na sve što je potrebno, a narod je sam po sebi bio, ´pa je i danas na
niskom kulturno-prosvetnom stapenu, prepušten sam sebi i svojoj sudbini, nesposoban
da dobro i pravilno uoči svoj interes i da ga čuva i brani, dok su oni, kojima je on
nudio svoju radnu snagu, kao i oni, koji su s njim politički do nedavna upravljali,
bili sasvim indiferentni za njegovu sudbinu i gledali u njemu samo; jedan objekt
eksploatacije bez skrupula. Oni su u ovim šumama tražili samo svoj materijalni račun
i profit, a drugo im nije ni trebalo, niti im je konveniralo. Narod međutim, sam sebi
prepušten, nije imao dovoljno svesti i snage, pa ni pameti i sloge, da se trgne i sam
osvesti, nego se naprotiv utrkivao u poniznosti i ropskoj u služnosti, na svoju veliku
(štetu i sramotu.


Tako se može slobodno reći, da će ovaj narod ovdje, ako ostane ovakav, kakav
je, po odlasku firme »Krivaje« (Eisler i Ortlieb) stajati u mnogom pogledu gore nego
pre njena dolaska u ove krajeve. On je zapustio i zanemario svoju dosadašnju seosku
privredu, potpuno se »otpalio« od intenzivnog redovnog poljoprivrednog rada, postao
je — i to s nekim ponosom i uživanjem — -neka vrsta poluproletarijata i zadovoljan
je, što danas, može, da drži za kočnicu, skretnicu, slušalicu i slično, očekujući »plaću«,
da plati ili ne plati ono, što je zatrošio prehranjujući se i odevajući, a eventualni višak
(pa neisplaćeni dug) da »smaže« u piću, kartama i slično, misleći samo na iduću
»plaću«, koju čeka ista sudbina, dok na čuvanje bijelih novaca za crne dane niko i ne
misli. O gubitku i smanjenju ljudskog i nacionalnog ponosa, časti morala, karaktera i
poštenja da ovdje i ne govorim. Sve ovo neka narod pripišc sebi, svojoj- krivici i
sudbini. Ovi svi gore navedeni negativni, nepovoljni momenti trebali su, da je bilo
sreće, biti pozitivni, kao što je to slučaj u drugim naprednijim i svesnijim krajevima,
jer ma kako bio obestan, moćan i nečovečan eksploatator (ovdje tudinac) ovakovih
narodnih blaga, kao što su ove naše šume, on ipak mora da utroši u njihovu eksploataciju
velik kapital, iz koga vest i sposoban narod, koji ume da ceni i pametno da
iskoristi svoju radnu snagu, mora izvući veliku korist za se. Svaka njegova greška i
nedostatak u tom pogledu ide u korist eksploatatora i bez po muke za njega.


Šume omogućuju u znatnoj meri olakšanje narodne ishrane u obliku zaposlenja
oskudnog sveta; ukratko imaju veliku socijalnu-ekonomsku važnost, jer su šumsko


257