DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1930 str. 50     <-- 50 -->        PDF

zemlji i omogućujući, da ih zemlja postepeno i lagano primi, .usisa u se jedan vrlo


velik deo, što inače zemlja ne hi mogla učiniti, jer se voda u mnogo većoj meri skuplja


i otiče po površini, nego što je zemlja u stanju da primi i usisa u se za vremc pa


danja. Te tako primljene i usisane vodene mase skupljaju se postepeno u veće ili


manje podzemne vodene rezervoare, bazene, ili se lagano kreću ispod površine u


raznim pravcima, da opet negđe izbiju na površinu, ali umirene i blage »kao jagnjad«,


dajući samo okrepu i život. Ove vodene mase, koje se naročito pomoću šuma skupljaju


u zemlji, izbijaju ponovo na površinu u obliku mnogobrojnih, manjih ili većih, često


prekrasnih vrela, od kojih nastaju kasnije (pomoću pritoka) potoci, reke i rećine, a


Inajveći deo tih vrela služi za okrepu, gašenje žeđi i raznovrsnu drugu domaću po


trebu ljudima. Nastavak, pojavu, trajanje i život tih vrela omogućuju najvećim delom
(samo šume.
Kad ne bi bilo šuma zaštitnica, šta bi na pr. bilo od ljudskih naselja, razne
i/novine, oranica, livada, cesta, puteva, željeznica itd.? Sve bi to nagle i nabujale
vode razorile, odnele i uništile.
Poznato je, da šume mnogo regulišu i štetne, jake vetrove i oluje, umanjujući
razornu snagu, lome im pravce i čine ih manje štetnim, a više korisnim za vegetaciju
i ljudski opstanak, jer zaklanjaju i štite ljude i njihov imetak. One isto tako ublažuju
veliku studen, jer ste sigurno mnogi i lično iskusili i osetili ili čuli, da kad se sa
nekog otvorenog, nezaklonjenog prostora po hladnom i još vetrovitom vremenu ude
u neku veću, gušću šumu, oseti se nagla promena u stepenu hladnoće. Učini vam se
kao da ste ušli u neki malo zagrejani prostor i topao zaklon. Šta bi bilo od one mase
raznih životinja (ptica, i divljači), da im nije šuma, koje ih štite od hladnoće, velikih
snegova, leda i i ostalih nepogoda, od čoveka, pa i jedno od drugog, jer gdje hi se
inače sklonio onaj ogroman broj živih stvorova, koji žive u šumama?! U tom je pogledu
šuma jedan veliki dom, u kojem je sklonjeno bezbroj živih bića.
Isto se tako zna, da šume u velikoj meri ublažuju i regulišu velike žege, utiču
na velike suše, jer su šume u svako doba veliki rezervoar vlage, kojom one postepeno,
za vreme velikih letnih žega, suša i vrelima ublažuju okolnu ugrijanu atmosferu i daju
vlagu okolnim zemljištima, pa tako čine onde život ugodnijim, a zemljišta rodnijim i
lakšim za obradu; jednom reći u mnogom olakšavaju i omogućuju ljudima život.
Ima još jedna zaštita za ljude i ljudska naselja, koju pružaju šume, a to je
zaštita od tako zv. lavina, snežnih usova, koje su pojave istina rede, jer dolaze samo
u nekim visokim, golim planinskim krajevima i mestima, ali su ipak jedna opasnost
za ljude i njihovu imovinu. Slično je s otiskivanjem i otkidanjem velikog kamenja i
stenja sa strmeni iznad ljudskih naselja, naročito za vreme potresa i za velikih dugotrajnih
kiša; kao što se to na pr. dešava u Hercegovini. Sve to izostaje gdje ima
šuma, koje to onemogućuju.


6. Šume kao ekonomsko vrelo ili izvor materijalne koristi i blagostanja.
Lako je dokazati, da su šume jedno od najvećih nacionalno-ekonomskih vrela, a
naročito ondje, gdje su brdski, šumoviti krajevi i gdje druge privredne grane — kao
/poljoprivreda, stočarstvo, voćarstvo, industrija i zanati — nisu razvijene ili nemaju
uveta za svoj opstanak i razvitak, pa je stanovništvo upućeno na šumu za sve, što
mu treba za opstanak. Nešto je slično i u ovim ovdje krajevima, koji su za više od
75% površine pokriveni šumama, a od ovih opet oko 80% četinjače — dakle šume,
koje daju najbolje, najpcdesniji najrentabilnije drvo za rad, trgovinu i preradu. Ovde
je istina, šum. privreda kombinovana donekle sa poljoprivredom, stočarstvom i liva


jdarstvom, ali su šume ipak jedan od najvažnijih izvora narodne zarade i prihoda,


odnosno, one bi to trebale da budu. Samo se nažalost naš ovdašnji svet ne zna i ne


će da koristi ovom eps´ploatacijom ogromnih državnih, pa i znatnih privatnih šuma


256