DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1930 str. 5     <-- 5 -->        PDF

jednako siječe po šumama bez odgovornosti, jer se još nije dospjelo povući
valjanu graničnu liniju između državnih i seoskih šuma. Opće stanje
za šume pogoršava se još više prilikama, koje su nastale iza rata. Na
šume* se stavljaju vrlo veliki zahtjevi, koje one nikako ne mogu podnijeti
bez štete za svoj dalji opstanak. Šume imadu danas bezbroj neprijatelja
počevši od najnižih pa do najobrazovanijih društvenih slojeva. To je
slab znak napretka, a po gospodarenju šumama može se najbolje prosuditi
kulturni stepen naroda.


Ako uporedimo šumsko gospodarstvo sa drugim pothvatima, vidimo,
da je gospodarski uspjeh ili efekt šumskog gospodarstva mnogo
manji od uspjeha tih pothvata. On je znatno manji i od financijskog uspjeha
u poljoprivredi, koja je po mišljenju nekih najbliža šumskoj proizvodnje.
To mišljenje nije ispravno, jer je tehnika šumske produkcije posve
druga, pa nema s tehnikom poljoprivredne produkcije ništa zajedničko.
Ondje, gdje proizvodi ekonom poljoprivrednik pšenicu i kukuruz i odgaja
bolju stoku, tu nema mjesta šumarski tehničar, i obrnuto. Njima je
zajednička samo energija sunčane svjetlosti. Ta šumsko je gospodarstvo
tiho i skromno, ono ne radi s bukom i vikom. U njemu nema mjesta brzim
izmjenama i eksperimentima, kao što je to moguće u poljoprivredi.
Učinjene griješke u šumskom gospodarstvu u pogledu podizanja i izbora
vrsti drveća osvećuju se tek nakon dugačkog vremena, dok se u poljoprivredi
slične griješke mogu brzo ispraviti, često u istoj godini, pa i
prije. Iz toga izlazi, da odredbe u šumskom gospodarstvu valja izvoditi
na osnovi dobro smišljenog i svestrano ispitanog radnog programa, odnosno
gospodarske osnove. U poljoprivredi se sve više rasi ruje objekt
rada i djelovanje. P´oljoprivreda je udomila neke strane biljke (krumpir,
kukuruz), oplemenila neke strane divlje biljke (djetelina), a sve jačom
selekcijom oplemenjuje sve vrste žitarica i domaće stoke. Šumsko se
gospodarstvo međutim bavi uzgajanjem od davnine poznatih vrsta drveća.
Od mnogobrojnog drveća uzima napredno šumsko gospodarstvo
za svoj objekt, odnosno za postignuće svog gospodarskog cilja vrlo
malen broj vrsta drveća. U našim šumama raste svega oko 38 vrsta drveća,
i to 30 vrsta listača, 8 vrsta četinjača i 5 vrsta eksota. Od svih tih
vrsta uzgaja se tek 5 vrsta šumskog drveća, i to od listača hrast i bukva,
a od četinjača smreka, jela i bor. Kako vidimo, mnogo ih je zvano, ali
malo izabrano. Sve ostale vrste drveća ne uzgajaju se u pravilu nikad
na prostranim površinama, nego su primiješane spomenutima pojedince
ili u većim i manjim grupama. Svaka od spomenutih 5 vrsta drveća
može doduše sama rasti, ali kudikamo bolje raste i daje mnogo veći financijski
efekt, ako se uzgaja u zajednici sa drugim vrstama. Između
tih 5 izabranih vrsta ima ih takvih, koje su rentabilnije od drugih, kao
na pr. smreka od bukve, o čemu će poslije biti više govora. U šumskom
gospodarstvu predstavlja 5 spomenutih vrsta drveća glavne, odnosno
vladajuće vrste, dok sve druge služe kao pomoćnice za postignuće glavnog
cilja šumskog gospodarstva. Taj je cilj u tome, da se s a št o
manje troška, u što kraćem vremenu poluči što veći
financijski efekt s kapitalima, koji su uloženi u_ šumsk
u produkciju , odnosno da se postigne što veće ukamaćenje produktivnih
kapitala.


Očit primjer, da se šumsko gospodarstvo mora voditi utvrđenim
načelima šumarske nauke, pružaju nam elitne stare i mlade hrastove


211