DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1930 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Kako map red napomenuh, svi kulturni i prosvećeni narodi (mislim tu šire narodne
mase), znaju već odavno, šta znače šume za život jednog naroda, za svakog
ipojedinea i za ceo ovaj svet, što ga pokriva kapa nebeska. To zna — neko manje,
neko više — i jedan iprocenat našeg naroda. Toga su naročito svesna naša šumarska
nadleštva, koja sam napred spomenuo, ali toga nije svesno ili je nedovoljno svesno
oko 85% našeg naroda u Bosni t. j . gotovo ceo seljački stalež i jedan dobar deo tako
zvanog čaršijskog sveta.


Opšte je poznato, a i razumljivo i prirodno, da je život i opstanak baš tih ..svesnih,
naročito seoskih masa najviše i najneposrednije vezan za šume i to u mnogim
i raznim oblicima. Neverovatno je, nerazumljivo i neprirodno, upravo jedna žalosna,
ali istinita činjenica, da su baš te naše široke narodne mase ne samo ravnodušne
prema šumama i njihovom prosperitetu, opstanku i budućnosti, nego najvećim delom
upravo neprijateljski, direktno vandalski raspoložene prema šumama, pa ih uništavaju,
igdjegod stignu — i gdje im to treba i gdje ne treba. Njima je uništavanje šume, ne
birajući sredstava, prosto jedno satansko uživanje. Kod tih naših narodnih masa postoji
neki čisto prirođeni, atavistički nagon, instinkt za uništavanjem šume; neka, da
se tako izrazim, krvožednost za to, kao kod vuka, koji kad upadne u tor ovaca, pokolje
sve do jedne i složi na gomilu — napravi bar neki red, a naši seljaci nemaju ni
te osobine u šumi! Evo, to bi uporedenje najbolje odgovaralo za odnos našeg čoveka
iz mase prema šumi, tom divnom Božjem daru i zemljinom ukrasu. — Da me se ne bi
krivo razumelo, ja ovo govorim i tvrdim općenito, principijelno, jer ne poričem, da
i među seoskim svetom ima izvestan deo ljudi, koji potpuno ili bar donekle pravilno
shvaćaju važnost, potrebu i ulogu šuma, kao što smelo tvrdim, da ih ima dosta među
našom inteligencijom, pa i visokom gospodom sa doktorskim titulama, iz svih staleža
i sa svih položaja, koji su potpuno ravnodušni prama sudbini i stanju šuma, a ima ih
prilično i takvih, koji odvratno, sebično, materijalistički gledaju na šume. Oni u njima
samo vide jedino objekt za eksploataciju, vrelo ličnog ili koterijskog bogaćenja, da
bi se lako došlo do novaca, ugodno, bezbrižno i gavanski živelo. To su sramni i gadni
paraziti na narodnom telu, koje treba prezreti, odbaciti, osuditi i kazniti.


O šumama, kao narodnom dobru i izvoru mnogobrojnih koristi i blagostanja, a


o šumarstvu kao nauci mogle bi se napisati, kao što su i napisane, ćele serije knjiga.
Toliko je i tako važna ta oblast šumarstva, pa se, u ovakvim zgodama kao danas ovdje,
može da o ovom predmetu govori i izlaže samo u najopštijim crtama i pojmovima.
Koristi su od šuma veoma mnogobrojne i raznolike. One su direktne ili indirektne,
pa se ovom prilikom ne mogu one sve pobrojiti, te ćemo se zadovoljiti s tim,
da istaknemo samo neke od njih, po mogućnosti najvažnije.


2. Šume i narodno zdravlje, odnosno fiziološko življenje.
Važnost i uloga šuma sa stanovišta čovečjeg života vrlo je velika. Poznato je,
da šume naročito žive nekim razvojnim životom poput čoveka i ostalih pokretnih
živih bića, samo na jedan sasvim drugi način, koji neću ovdje objašnjavati u detalje.
Drveće se također hrani. Ono raste, sazreva, stari i napokon propada, umire svojom
prirodnom smrću ili usled neke druge spoljne sile ili bolesti. Ono diše, t. j . prima u se
i ispušta iz sebe tvari i elemente u nevidljivom (za prosto oko) i plinovitom stanju,
kao što nešto sjično biva i kod čoveka, kad diše. Drveće diše pomoću lišća, odnosno
četinja, a čovek i mnogobrojna bića iz životinjskog carstva dišu pomoću pluća. Drveće
se donekle i hrani pomoću lišća, ali glavnu hranu prima kroz korijen, žilje, koje služi
kao neka sisaljka za sisanje hrane iz zemlje, a osim toga održava stabla, da stoje u
prirodi uspravno, u dubećem stanju. Što su čoveku stomak i pluća, to su drveću lišće
(četinje) i korijen (žilje). Covek kod disanja udiše zrak i taj tako udahnuti zrak prerađuje
pomoću pluća, ali kao što kod svake prerade ima otpadaka, ima ih i ovdje; ima


253