DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1930 str. 46     <-- 46 -->        PDF

i članu Vrhovnog Zakonodavnog Saveta Dr. Josipu Balenu, uz interpretaciju u saglasnosti
sa organima Ministarstva Šuma i Rudnika, pa se prema tome može očekivati,
da će ovo biti jedin o kompletno izdanje ove knjige.


Izvolite o ovim intencijama Ministarstva Šuma i Rudnika odmah upoznati sv e
područne organe time da svojevremeno potreban broj knjiga otkupe za službenu uporabu,
jer je izdanje ograničeno samo na izvestan broj primjeraka.


Generalni direktor:


V. Cmelik.
....... ..... ......... ......... I. ...........


........ ........ .... . ....... ....... ...... .. 0. ........ 1930.
... 3055. a .. ...... ... 5. .......... . ........ ........ ........ ...... .........
......... I. .......... a .. ...... 1930., 1931. . 1932. .... ....... je .. .......
... ........ . ..:


.. ...........: .. ........ .........., ......... .... .........;


.. ....... .......: .. 1. rpyuy .. ..... ......, .........; .. II. ..... .. ....
..... ........, .........; .. III. ..... .. .... ........., .......... .........
.... .....; .. IV. ..... .. ...... ......, .......... ... ...... ...... y
.......;


.. ....... ........: .. I. ..... .. ....... ........., ..... ......... Kp.
...... ...... y ........; .. IL rpyuy .. ........ ......., .........; .. III. .....
.. ........ ......, .... ........ ......... .... .....; .. IV. ..... .. .... ......
........, .... ............ ......... .... ........;


.. .........: .. ........ ........, ..... .......... ....... .. ..........


...... .. ........ .. 16. .... .. .. . ........ .....


POPULARNI DIO


Ing. T. Rad. Marković, Olovo:


SOCIJALNO-NACIONALNA VAŽNOST ŠUMARSTVA.


(Popularno predavanje, održano 27. oktobra 1929. u Olovu — Bosna).


1. Uvod.
Šume čine predmet i sadržinu jedne već toliko izgrađene i razgradene struke,
koja je u kulturnom svetu poodavna podignuta na stepen nauke, tako da napredne
države, odnosno kulturni narodi poklanjaju već odavna toj struci i nauci i toj privrednoj
grani veliku pažnju i pridaju joj toliko važnosti, da su za njih osnovali i posebna
Ministarstva i posebne niže, srednje i visoke škole, fakultete, za izučavanje i
usavršivanje šumarstva kao nauke i za spremanje sposobnih, stručnih ljudi, šumara,
koji će znati i umeti podizati, stvarati ovo veliko narodno dobro i s njim kako valja
i treba upravljati, a na opštu korist.
Za praktičnu i celishodnu upravu i iskorišćavanje našeg šum. blaga imamo i
mi ministarstvo šuma i rudnika, a ovo opet svoje šum. direkcije, koja nadleštva daju
direktivu i vode šum.-uzgojne osnove, programe i planove, služeći se pri tom svojim
podređenim osobljem, kao što su šum. upravitelji, šum. referenti i lugari, koji svi
skupa teže jednom cilju: podizanju, uzgoju, zaštiti i najrazumnijoj, najracionalnijoj
upotrebi i iskorišćavanju šuma u korist celine, naroda, države.


252