DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1930 str. 40     <-- 40 -->        PDF

IZ UDRUŽENJA


FOTOGRAFSKI NATJEČAJ


VAŽNO ZA ŠUMARE FOTOGRAFE!


Instruktivne su fotografije od velike važnosti po svaku pa i po šumarsku
struku.


Kako bi se gospoda šumari koji fotografišu pobudili na daljnji rad i
kako bi se njihov rad izložio stručnoj i nestručnoj javnosti, raspisuje Jugoslavensko
šumarsko udruženje nagradno natjecanje u najboljim instruktivnim fotografijama
sa područja šumarstva.


Pravo natjecanja ima svaki šumar, koji sam fotografiše. Slike ima da
budu po mogućnosti što instruktivnije. Preborna šuma, oplodna sječa, rad u
šumi, krš, razni tipovi sastojina itd. itd.


Motiva imade dosta, pa se prepuštaju posvema na volju gospodi natjeca


teljima. Natječajne slike biti će izložene na šumarsko-lovačkojLjubljani od 31. augusta do li), septembra 1930. god. u sklopuizloženih predmeta.
izložbi
ostalih
u
Nagrade jesu:
jedna t. j. prva nagradadvije nagrade po
Din 1000.— i
Din 500.—
Ime jury-a objaviti će se naknadno.
Natjecatelji neka na natječajne radove napisu odostraga svoje ime. Jury


će obilaziti svu izložbu, odabrati najbolje slike prema svome nahodjenju.
Nagraditi će se tri najbolja natjecatelja.
Smatra se da se ti sklopu čitave izložbe natječu one slike, koje će imati
odostraga napisano ime autora.
Slike treba slati sa ostalim izložbenim predmetima na priređivački
odbor za šumarsko-lovačku izložbu u Ljubljani, Velesajam.


Osim toga će Jugoslavensko Šumarsko Udruženje podijeliti tri pohvalnice
na izložbi uopće trim najboljim izlagačima kakovih bilo izloženih predmeta
(to ne moraju biti fotografije).


Uigrava J. Š. V.


246