DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1930 str. 37     <-- 37 -->        PDF

vrlo plastično. Evo na taj način je Krutsch snimao svoju pokusnu plohu iz vazduha. Sa
paralelnim, duplim snimkama. Stavio je snimke u Stereoskop i vidio sastojinu u dubinu.
Brojio je stabla i nabrojio ih 315. Stvarno je u sastojini bilo 322 stabla. Dakle razlika
gotovo neznatna. Autografom je ustanovio visine stabala na 0-2 metra tačno! Srednji
prsni promjer sastojine dobio je tako, da je srednji promjer krošanja reducirao sa izvjesnim
koeficijentom, koji je dobio iz izmjere od 100 stabala, ali na samom terenu.
Pomoću srednjeg promjera i visine dobio je kubaturu sastojine. Sve je to bilo moguće,
jer je rađeno najvećom pomnjom, a i obrast i sklop sastojine bio je malen (tek 0-4),
pa se je moglo izbrojiti sva stabla sa zadovoljavajućom tačnošću. Kod gustoga je sklopa
to gotovo nemoguće.


U gušćem sklopu je radio pokuse Weissker . On je sve u svemu izbrojio tek
55% od sviju stabala, baš poradi toga, jer je sklop bio gušći u onim sastojinama, gdje
je on provađao pokuse. To ga je dovelo do zaključka: »Ustanovljivanje broja stabala
iz aerosnimaka velikim je dijelom nemoguće u gustim sastojinama«.


Donosimo u tabeli zaključke Weisskerove o mogućnosti ustanovljivanja raznih
sastojinskih karakteristika iz aerosnimaka.


Elementi, koji se odredjuju


p
p
Stepen sigurnosti toga odredjivanja :


iz fotokarte :


U mladim sastojinama moguće kao i kod očitih,
Granice, odnosno medje markantnih medjusobnih diferencija, koje vidno


1.
sastojina upadaju u oči. U ostalim slučajevima nejasno,
često i posve nemoguće.


Razlika se lijepo ustanovljuje izmeđju listača i


2. Vrst drveta
četinjača. Inače teže u mnogo slučajeva nemoguće.


Mješavina raznih vrsti Razlika očita samo kod većih diferencija izmedju


3.
drveća tih vrsti.


Može se ustanoviti sasvim grubo kod znatnih razlika


4. Starost
u starosti sastojina. Kod manjih razlika slabo.


5. Sklop Može se odrediti dosta dobro.
6. Podrast, podmlađak Kod malo gušćeg sklopa nemoguće raspoznati.
7. Bonitet Nemoguće tačno ustanoviti.
8. Ostale sastojinske osebine Ustanovlju^i se većinom vrlo netačno.
Aero-fototaksacija po zaključku autora, usprkos mnogih interesantnih prednosti,
ne može pretendovati na to, da postane samostalnom metodom inventarizovanja.
Ona ne može dati odgovora na mnoga pitanja opisa sastojina. Pogreške su odviše
velike.


Autor se je zadržao opisivanjiem opita (pokusa) aerotaksacije u Njemačkoj, jer
su ti pokusi provedeni stereoskopskom metodom, najboljim instrumentima; Rusi međutim
ne snimaju stereoskopski nizom duplih, već samo nizom jednostrukih snimaka.
Tačnost je onda još manje zadovoljavajuća.


Autor stvara zaključak: »Gotovo sigurno se može reći, da se nikada ma uz
kakove uspjehe aerosnimanja i fotogrametrije, neće moći prenesu težište rada uredi


243