DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1930 str. 36     <-- 36 -->        PDF

Kad gledamo vazdušnu snimku kakove sastojine, vidimo u glavnom ortogonalne
projekcije njenih krošanja. Projekcije tih krošanja su međusobno vrlo različite. Stabla
vladajuća imadu na pr. drugačije projekcije krošanja od potištenih stabala. Krošnje na
aerofotosnimci nazivlju ruski aerotaksatori »Ikra«. Ta je ikr a po svome izgledu
različita kod raznih sastojiua, raznih vrsti drveća, kod razne gustoće sklopa i t. d.
Ako sklop nije odviše gust, mogu se izbrojiti stabla sastojine. Mogu se svrstati aproksimativno
i u debljinske razrede, uz pretpostavku, da deblja stabla imadu šire ortogonalne
projekcije krošanja. Neki taksatori kušali su ići tako daleko, da su si izračunali
razne koeficijente s kojima su reducirali promjere krošanja na aerosnimci i izračunavali
na taj način srednji prsni promjer sastojine. Niže ćemo vidjeti, da se može iz
aerosnimaka odrediti i visina stabala. Može se prema tome odrediti i volumen sastojiua.


´Naravno, nesmijemo se pri tome dati zavesti. Tačnost čitavog rada je dosta,
dapače vrlo malena. Autor knjige promatra vrlo skeptički rekonstruisauje svih sastojinskih
osebina iz fotosnimaka. Boniteti se na pr. određuju po konfiguraciji terena,
po blizini vode, po ikri, te po nekim drugim okolnostima. Naravno, da bi se pri tome
moglo upravo grdno da pogriješi, kada se uopće ne bi obilazio teren, već bi se sve
određivalo iz vazdušnih snimaka. A kada se ipak moraju određivati sastojinske osebine
radom na terenu, to time znatno gubi na vrednosti aerofototaksacija u užem
smislu. Sastojine se doduše mogu po aerofotosnimkama izlučiti u glavnim linijama,
ali ipak ne dovoljno tačno. Naime toliko tačno, da bi zadovoljile potrebe uređivanja
šume. Razlike u sastojinama na fotosnimku obično su uočljive tek onda, kada su one
u zbilji vrlo markantne. K tome je najgore to, da nisu isključene i vrlo grube greške.


Kako rekosmo, autor vrlo skeptički promatra onu aero-taksaciju koja bi htjela
da uređuje šume samo iz vazduha. Kritika autora bazira na konkretnom uspoređivanju
faktičnog starija sa podacima dobivenim acro-taksacijom. Tako su u jednoj šumi ispravno
izlučeni boniteti radom na samom terenu. S druge su strane opet izlučeni po
aero-snimkama. Bonitet se je u oba slučaja slagao tek u 53% slučajeva. Pogrešaka za
jedan bonitet više ili niže bilo je u 30% slučajeva. Za dva boniteta više ili niže u 15%
slučajeva. Obrast je ustanovljen tačno u 70% slučajeva, s pogreškom (.2 u 19%, a
´sa greškom od .. u 8% slučajeva. Iz sličnih podataka zaključuje autor, kako rezultati
čiste aerotaksacije nikako ne mogu normalno posve zadovoljiti potrebe uređivanja
šuma. Bar ne u šumama, koje ima da se iole intenzivno gospodare.


Interesantni su pokusi uže aerofototaksaoije, koji su provađani u Njemačkoj.
Autor im posvećuje posebnu pažnju radi toga, jer su provedeni većom pomnjom i na
manjim površinama te boljim aparatima, nego li pokusi u Rusiji.


Tako je Rebe l u Rogcnburškoj šumi snimao godine 1923. iz vazduha površinu
od 4.500 ha. Vjetar je bio naime poharao i oborio znatan dio te površine. Cilj je aerosnimanju
bio, da se odredi visina štete, izbroji količina oborenih stabala i odredi njihova
kubatura. Taj zadatak riješio je Rebel iz vazduha upravo odlično.


Precizni pokusi su i pokusi K r u t s c h a, koji je proveo što tačniju aerotaksaciju
na površini od P78 hektara borove šume stare 103 godine III. boniteta, obrasta 0´4.
On je radio stereoskopskom metodom. Da taj met od razjasnimo, poslužiti ćemo se
slijedećim razlaganjem. Čovjek vidi predmete plastičn o poradi toga, jer imade
dv a oka. S jednim okom, sa jednom lećom ne vidimo predmete plastično, ne vidimo
ih u dubinu. Kada bi osi očnih leća bile bliže jedna drugoj, vidjeli bi predmete mnogo
manje plastično. Obratno pako, kada bi naše ljudske oči bile više udaljene jedno od
drugoga, vidjeli bi sve mnogo jasnije u dubinu. Mi to možemo i umjetno postići. Snimimo
neki predmet sa dva fotografska aparata. Aparati neka budu međusobno paralelno
postavljeni. Njihov razmak neka bude veći nego što je udaljenost između oba
ljudska oka. Snimimo li predmet, dobijemo dvije slike, koje su gotovo posve slične
jedna drugoj. Stavimo te obe slike u Stereoskop i mi ćemo snimani predmet vidjeti


242