DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1930 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI h ST


GOD. 54. MA) 1930.


Prof. Dr. ĐURO NENADIĆ, ZAGREB:


O PRODUKTIVNIM FAKTORIMA I RENTABILITETU
ŠUMSKOG GOSPODARSTVA*


(LES ÉLÉMENTS DE PRODUCTION DANS L´ÉCONOMIE


FORESTIERE ET SON RENDEMENT)


Naše je šumsko gospodarstvo po svom opsegu i veličini važna
grana narodne privrede. Po službenoj statistici zapremaju šume
7,586.000 ha (30.5%) ili oko Ms površine cijele države. Šumska industrija
po veličini i vrijednosti zauzima prvo mjesto.


U našoj trgovačkoj bilanci izvoz šumskih proizvoda dolazi na prvo
mjesto. Po težini iznosi 40%, a po vrijednosti 24% cjelokupnog izvoza.
Pilana većeg i srednjeg kapaciteta na parni i električni pogon računa
se na 400, dok malenih pilana potočara ima oko 3500.


Naše se drvo izvozi u 40 država svijeta. Najveći se dio izvozi u
države Sredozemnog mora, a u najnovije vrijeme izvozi se mnogo našega
drva u Ameriku, Indiju, Australiju i dr. Šumska industrija zaposluje
oko 130.000 radnika.


Godišnji prirast krupnih šuma računa se na 10—12 mil. kub. metara,
dok se na godinu eksploatira oko 15 milijona kub. metara drva. Taj
je odnos u posljednje vrijeme još više poremećen dozvolom jakog intenziteta
sječa šuma, koji se ni u kom slučaju ne može uzeti za racionalan.


Veliku vrijednost drvnoj industriji daje to, što se šumski proizvodi
u trgovačkoj bilanci pojavljuju kao stalan faktor, koji pokazuje minimalno
osciliranje i koji u tolikoj mjeri ne zavisi o nepogodama nevremena
kao poljoprivredni proizvodi. Zbog toga je šumsko gospodarstvo
za našu agrarnu državu od vrlo značajne važnosti. Naime u godinama
nerodice zbog suše ili poplave, kad nema drugih proizvoda za izvoz,
drvo je jedini artikl, koji bar donekle ublažuje pasivitet agrarnih proizvoda.


Prije svjetskoga rata bilo je statistički utvrđeno među evropskim
državama, da države sa 20—33% svoje zasumljenosti pripadaju u red
eksportnih država za drvo. Po tome sudeći, ostala bi naša država sa
30.5% svoje zasumljenosti i dalje eksportna država drvom. Ali u to jane vjerujem, jer prije svega valja od gornje površine šuma odbiti površinu
neplodnog tla, goleti, krša i šikara, kojih površina iznosi oko 2.5 mi


* Vidi Godišnjak Sveučilišta u Zagrebu 1924./25.—1928./29., str. 722.
209