DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1930 str. 18     <-- 18 -->        PDF

na putu. Sredstva su za to tehničke naravi, a za njihovu potpunu primjenu
u šumi valja ukloniti predrasude, ograničiti jednostranost, komplicirano
zamijeniti jednostavnim i t. d.


Vjerujem i rado priznajem, da taj posao nije lak, i da na putu stoje
mnoge zapreke. Da se one mogu ukloniti, potrebno je prije svega našem
šumskom gospodarstvu postaviti jasan cilj. To je tim potrebnije, što su
iskušenja,koja smo od oslobođenja i ujedinjenja proživjeli, pa i ona, koja
nas još čekaju, teška i golema. Prijeko je potrebno, da se naše šumsko
gospodarstvo vodi s više stručnosti, a manje empirije, a to je, da se u
gospodarstvu primijene oni metodi, koje je suvremena šumarska nauka
našla kao najbolje, t. j . da se naše šumsko gospodarstvo racionalizira
i digne na veći stepen intenziteta, odnosno da se u njemu više ulaže rada
i pokretnog kapitala. Na tom putu ne ćemo svakako moći ići tako daleko
kao drugi napredni narodi. Tako se na pr. ne može zasad kod nas
nikako primijeniti naučno postavljeno, a iskustvom potvrđeno pravilo,
da je za intenzivno šumsko gospodarenje dostatna površina jedne šumske
uprave od 5.000 jutara, odnosno površina, na kojoj se izradi godišnje
oko 20.000 m3 drva. Ondje, gdje nema razvitih prometala, kao i ondje,
gdje šumsku površinu ne sačinjavaju sastojine različne dobi, nego gdje
pretežu »šume« — šikare, iz kojih se na godinu ne posiječe ni 1000 m3
sitnog drva, tu je 25.000 i više jutara površine šume normalna površina
dotične šumske uprave.


Držim, da sam time dosta razložio, da vrijednost šume ne valja
prosuđivati tek onda, kada je zrela za sječu i kada njezino drvo postane
trgovački artikl, nego valja znati i biti tvrdo uvjeren o tom, da šuma vrši
snažan utjecaj na kulturni i materijalni život naroda, pa je baš zbog toga
valja uvijek držati u punoj njezinoj snazi stvaranja.


ZUSAMMENFASSUNG:
Über Produktionsfaktoren und Rentabilität der Forstwirtschaft.


Die Wichtigkeit der Produktionsfaktoren in der Forstwirtschaft ist in den breiteren
Geseilsohaftsschichten wenig bekannt und deswegen auch wenig beachtet. Wegen
dieser Unkenntnis selbst an massgebenden Stellen wird der Fortwirtschaft grosser
Schaden zugefügt, welchen die Leiter des Staates verursachen, indem sie fordern, dass
mittels der Wälder die Valuta stabilisiert und der Staat geordnet sein soll. Deswegen
werden die Wälder zu reichlich gefällt, viel stärker, als in der gewesenen Monarchie
und mehr als es der Nachhaltigkeit entspricht.


Dass aus Jugoslavien das Holz in riesiger Menge ausgeführt wird, beweist die
Tatsache, dass in der Handelsbilanz Jugoslaviens auf das Holz, im Gewicht 40% und
im Werte 24% der Gesammt-Ausfuhr fällt.


Die natürlichen Faktoren der Produktion in der Forstwirtschaft werden fortwährend
vernichtet mit dem umfangreichen Kahlhieb und den langjährigen Verträgen
über das Holzfällen.


Die Produktionsfaktoren im Forstfach beweist man allgemein und in ihrer Anwendung
in der Forstwirtschaft Jugoslaviens mit Zahlen. So wird der erste Produktionsfaktor,
der Boden dadurch dargestellt, dass für die Hauptsorten der Bäume die
Bodenrente ausgerechnet wirt bei 3% und der Durchschnittspreis des Holzes in den
letzten Jahren aus den Wäldern, welche von der Bahnstation 10 Km entfernt sind. Auf
Grund dieser Rechnungen folgt, dass die Rotbuche die meist unrentable Holzart ist,
was für die Wälder von Jugoslavien von besonderer Wichtigkeit ist, da die Rotbuche
etwa 65% von der gesammten Wälder ausmacht. Wegen der geringen Rentabilität der
Rotbuche, selbst wenn der heutige Preis hoch ist, ist man auf gemischte Bestände von
Rotbuche und Traubeneiche angewisen. Ferner aus dem Grunde, da die Forstwirtschaft
in jeder Beziehung weniger rentabel ist, als die Landwirtschaft, muss man je eher mit
der Forstwirtschaft auf erstklassigem Boden für Weizen und Mais in Slavonien auf


224