DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1930 str. 14     <-- 14 -->        PDF

1. Ako sječivni prihod neke šume u financijskoj ophodnji (80 g.)
iznosi 50.000 Din, i ako se iz računa izostave prihodi prorjede i troškovi,
.
to se uz šumski kamatnjak od 3% po formuli Bu = -z ~—- izračunaju
1, opu — 1


slijedeće prihodne vrijednosti zemljišta, odnosno zemljišne rente:
Ophodnja Vrijednost zemljišta Zemljišna
ili turnus renta


80 god., 50.000 — -= 50.000 0,10372 = 5.186,00 Din 155,58 Din


100 „ 50.000 1031010 — = 50.000 0,05489 = 2.744,50 „ 82,33 „


120 „ 50.000——ji =50.000-0,02966=1.483,00 „ 44,49 „


140 „ 50.000 * -=5 0 000 0,01621= 810,50 „ 24,32 „
Iz tog se primjera vidi, da faktor vrijeme u šumskoj produkciji dolazi
vrlo mnogo do izražaja. Ako se naime financijska ophodnja postepenoi
produžuje samo za 20 godina, pada zemljišna renta gotovo za polovinu
rente za isti broj godina niže ophodnje. Iako sječivni prihod s ophodnjom
raste, ipak taj prirast vrijednosti ne može iz računa eliminirati
jaki utjecaj faktora diskontacije na padanje zemljišne rente poslije financijske
ophodnje. U glavnom se može reći, da sječivni prihod svih vrsta
drveća (izuzevši donekle hrast) poslije zrelosti u financijskoj ophodnji
malo ili nikako u vrijednosti ne raste. Za bukvu se može reći da joj vrijednost
poslije financijske ophodnje (100—120 godina) zbog trunjenja stabala,
naglo pada.


2. Ako šumsko zemljište svake 100. godine daje čist prihod na drvu
od 50.000 Din., pa ako se iz računa izostave prihodi prorjede i troškovi,
to uz 3% iznosi prihodna vrijednost zemljišta 2.744,50 Din., a godišnja
renta 82,33 Din. Ako hoćemo da kod viših ophodnja 110, 120, 130 i 140
dobijemo istu zemljišnu rentu kao kod 100 godišnje financijske ophodnje,
to se vrijednost potrebnog sječivnog prihoda kod tih viših ophodnja izračuna
ovako:
A„, 50.000 , 1,03"°-1
1,03"° — 1 " 1,03"» -1 ´ uo ~ 1,03"° -1
= 50.000-1,3628 = 68.140 Din


Al-20 50.000 . .... . 1,03»°—1
1,03120 — 1 ; A IJU120 = 50.000


1,0310° — 1 ´ 1,0310° — 1


50.000 1,8504 = 92.520 Din
.... 50-000 . . -50000.!1^


,s0 —


1,03,3° — 1 " " 1,03wo — 1 ´ 1.0310° — 1
= 50.000 2,5056 = 125.280 Din


500001


;A140 = 50.000 ^3—


1,0314°—1 " 1,03100 —1 ´ . 0 ´ l,03,0°—1


= 50.000 3,3863 = 169.315 Din


220