DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1930 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Kako vidimo, zemljišne su rente šumskog gospodarstva relativno
malene. Tako na pr. kod hrasta na prvoklasnom zemljištu u ravnici iznosi
44,61 Din, dok bi u poljskom gospodarstvu na istom zemljištu iznosila
najmanje 20 puta toliko. Za Njemačku prof. Buhl e r* drži, da vrijednost
šumskog zemljišta iznosi .. do % vrijednosti poljoprivrednog
zemljišta.


Težnja u šumskom gospodarstvu, da se uz što manje troška proizvedu
dobra od što veće vrijednosti, nalazi potvrdu u visini zemljišne
rente. Koliko god imade teorija o zemljišnoj renti svojih nedostataka,
uvijek će ostati načela, koja su u njoj sadržana — za proizvodnju najveće
vrijednosti u šumskom gospodarstvu — jedino pouzdano mjerilo
za mjerenje snaga produktivnih faktora u šumskom gospodarstvu. Možemo
reći, da je šumsko gospodarstvo Njemačke od polovine 19. vijeka
postavljeno na temelje najveće zemljišne rente, i da se samo na toj osnovi
razvilo do svoga današnjega stanja, kojim služi za ugled cijelom svijetu.
Svi noviji prigovori protiv toga cilja šumskog gospodarstva propašće,
kao što su od reda propali svi oni prigovori, koji su prije bili izneseni
protiv Presslera kao začetnika teorije najveće zemljišne rente.


U našim šumama možemo u velikoj mjeri da dignemo zemljišnu
rentu između 5 vladajućih vrsta drveća. U uzgojnom su pogledu bukva
i jela jednake, jer obje traže jednako dobro tlo i imaju jednake zahtjeve
za svijetlo. Smjesa tih dviju vrsta drveća rado je svuda viđena, te ih u
našim šumama valja uzgajati jednakom brigom i marom. Bukva nema
tako vrijedne deblovine kao jela i ona guši pod svojom gustom krošnjom
sve, što joj ne raste preko glave. Njezina joj je velika produkcija listinca
pribavila osobinu, da ona važi kao vrsta drva, koja znatno popravlja tlo.
U to se ne sumnja, ali se ta osobina ne smije precjenjivati na štetu njezine
ekonomičke vrijednosti.


Iz gore izloženog računa izlazi, da nije ekonomično uzgajati bukvu
ondje, gdje se mogu uspješno uzgajati od nje produktivnije i vrednije
vrste drveća. Ta je činjenica od neobično velike važnosti za naše šume,
gdje bukva po površini zauzima prvo mjesto, prostirući se u čistim sastojinama
na prostranim površinama po brežuljcima i visokom gorju. U
te čiste bukove sastojine valja po brežuljcima sijati što više hrastova
žira, a po visokim planinama unositi jelu, kako bi se na taj način što više
ekonomički podigla vrijednost zemljišta bukovih šuma.


II. Drugi važni faktor šumske produkcije je vrijeme.
Faktor vrijeme od tako je značajne važnosti u šumskoj produkciji,
da ne možemo njegovo djelovanje pravo ni predstaviti. Normalno vrijeme
u šumskoj produkciji iznosi jedan vijek i više, pa to uvjetuje ogromno
nagomilavanje kapitala u produkciji. Zbog toga nagomilavanja velikog
kapitala postaje šumska produkcija prema proljoprivrednoj mnogo
teža i sporija u tempu proizvodnje.


Od dva načina šumskog gospodarenja je onaj rentabilniji, kod koga
se u kraćem vremenu uz iste prilike poluči jednak prihod kao kod drugog
gospodarenja u duljem vremenu produkcije. U dugačkom se vremenu
produkcije čisti prihod šume na kamatima troši, što jasno dokazuju ova
dva primjera.


* Buhl e r: Der Waldbau, 1 Bd. Stuttgart 1918. Str. 613—616.
219