DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1930 str. 49     <-- 49 -->        PDF

.... 1930.; ....... ...... ......, .......... ... 297.— .. .... 1923., 1924. H 1925.;
......... ...., ......, ... 700.— .. 6 .... ynpaiui . .. ......... .. .... 1930.;
.... .... ............., ....... ... 100.— .. .... 1930.; ............. ....
..... ............, .... ... 100.— .. .... 1929.; ............. ......... ....
... 100.— .. .... 1929.; ....... ....... ......, .......... ... 100,— .. ....
1930.; ....... ............, ....... ........ ... 100.— .. .... 1930.; ......
...... . ........ . .... ... 043.— .. .... 1924., 1925., 192G. . 1927.; .......
...... ......, .... ..... ... 34G.— .. .... 1923., 1924. . 1925.; .... ..........
...., ...... ... 100.— .. .... 1930.; ......... ...., ........ ... 100.— ..
.... 1930.; .......... ....., ...... ... 100.— .. .... 1930.; ...... .........
....., ... ... 100.— .. .... 1930.; ....... ............, ...... ... 250.— .. ....
1928., 1929. . 1930.; ......... ...., ........ ... (i.483.75 .. ..... ... ......
....... ......; ......... ...., ....... ... 73.85 .. % .... 1930.; ...........
....... ......, ....... ... 100.— .. .... 1930.; ........ ....., ........-......
... 100.— .. .... 1930.; ........... .. .., ...... ... 60.— .. I. ..... 1930.


IZ UDRUŽENJA STUDENATA ŠUMARSTVA


ŠUMARSKO PLESNO VEĆE.


Priredba studenata šumarstva pod naslovom »Šumarsko plesno veče« održana


18. 1. o. g. u svim prostorijama Hrv. Glazbenog Zavoda, dokazala je ponovno, da sve
priredbe studenata šumarstva uživaju simpatije ne samo njihovih profesora nego i
svih šumara, kao i ostale javnosti. Ovo veče ostati će zapisano zlatnim slovima u analima
studenata šumarstva, a zabavni odbor, koji nije žalio truda ni muke oko same
priredbe, može biti posve zadovoljan i s moralnim i s materijalnim uspjehom. — Prostorije
Hrv. Glazbenog Zavoda bile su premalene za onolik broj posjetilaca, tako da je
uprava Glazbenog Zavoda bila prisiljena u K>11 h obustaviti pridolazak novih gosti.
Nešto prije 9 h glazba je intonirala impozantni »Gaudeamus«, čime je bio dan
znak, da ulazi najistaknutija ličnost ove večeri, dekan gospodar.-šumar, fakulteta, g.
prof. dr. Iv o Pevaiek , koji je malo za tim uš; o praćen predsjednikom Udruženja
studenata šumarstva V. B o s i 1 j e v i ć e m, te predsjednikom zabavnog odbora D. B elaškovićem
. — Gosp. dekan pozdravljen bučnim pljeskom od svih odličnih gostiju,
kao i pojedinačno od gg. profesora te ostalih odličnika zauzeo je svoje mjesto, našto
je koncerat počeo.


Koncerat, na kome su sudjelovale gđe Zlata Lipovšćak-Rajić i Lu


k reci i a Prambergcr, te gosp. dr. V. Ko s ti ć, uspio je nad svako očekivanje,


čemu je bio dokazom buran i dugotrajan pljesak nakon svake izvedene točke, kao i


kite cvijeća, odnosno lovor-vijenac, kojim su bili umjetnici nagrađeni. Na glasoviru


pratio ih je vrlo otmjeno gosp. O. J o z e f o v i ć.


Poslije koncerta slijedio je ples, otvoren po gosp. dru I. Pevaleku i gđi Nenadić.


kao kućedomaćici. Nakon seljančice prešlo se na ostale plesove bez umora. Odličan


studentski jazz ispunio je svima želje. U ostalom teško bi bilo reći, kako se plesalo,


jer je dvorana za ples bila formalno krcata, kao i sve ostale prostorije.


U maloj dvorani za počasnim stolom okupili su se oko kućedomaćine g. dr. Pevaleka
i kućedomaćice gđe dra Nenadića gg. profesori 1. Ri t ti g (prodekan gosp.-šum.
fakulteta), dr. G i. Nenadić, dr. A. P c t r a č i ć, dr. V. Š k o r i ć, dr. A. O g r i z e k,
dr. A. T a v č a r, dr. S. Poštić, iug. B. M a n o j 1 o v i ć, zatim gg. direktori ing. P.
M a n o j 1 o v i ć i iug. A. P e r u š i ć. Nadalje su bili prisutni gg. ing. A. L e u s t e k,
ing. P. Petrović, direktor V. D o j k o v i ć. pukovnik L. T o m i ć, komandant 53.


151