DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1930 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Clan 46.


Ako se društvo raziđe po pravovaljanom zaključku glavne skupštine, ima se
sveukupna imovina društva deponirati kod Ministarstva šuma i rudnika sve dotle,
dok ne bude osnovano društvo sa istim ciljem.


Član 47.


Jugoslavensko šumarsko udruženje u pogledu materijalne prirode potpada pod
državni nadzor, shodno članu 9., točka 1. i članu 5., uredbe o organizaciji Ministarstva
finansija od 25. XI. 1919. god. i zakona o Glavnoj Kontroli.


U Zagrebu, godine 1927.
Predsjednik: Tajnik:
Ing. V. Č m e 1 i k. Ing. Branko M a n o j 1 o v i ć.
Odbornici:
Ing. Milan L e n a r č i ć. Ing. Petar P r p i ć.
Ing. H u g o S a c h e r. S a v o B o j i ć.
Dr Vladimir Š k o r i ć. Ing. Sevnik Franjo.
Ing. Branko Duji 6. Ing. Pop ovi ć Nikola.
Franjo Lang. D o j k o v i ć V i 1 i m.
Milan Drnić.
Kraljevina Jugoslavija. Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Odeljenje za Državnu Zaštitu.
1 br. 37648. — 28. XI. 1929. god. — Beograd.
Na osnovu čl. 9. Zakona o ustrojstvu unutrašnje uprave odobravaju se ova
pravila.
Propisna taksa na molbi zalepljena i poništena.
Po naredbi
Ministra unutrašnjih poslova
Načelnik:


B. Ž e g a r a c.
KEREŠKENIJEVA PRIPOMOĆNA ZAKLADA.


Stanje zaklade 31. XII. 1929. iskazuje imovinu od Din 8.855.30. Od´biv temeljnu
glavnicu od Din 7.803.62 ostaje za razdijeliti Din 1051.68 odnosno zaokruženo 1000 Din.
Pošto je glavnica malena, ne mogu se dijeliti svake godine pripomoći iz kamata,


već istom onda, kada se nabere kamata do 1.000 Din.
Upravni odbor razdijeliće na prvoj svojoj sjednici gore spomenute kamate.


..... ...... ......... . ....... ....... ...... 1930.


........ ....... ........ .. no ... 100.— .. .... 1929.: ......... lliatt,
.....-......; ....... ....., ............; ....... ........, .......; ... ....,
.......; ..... ......, .......; ...... ....., .......; ..... ......, ......; ...
.......... .......; ...... ....., .......; .....-. ....., ......; ........ .....,
...>. ....; ..... ......., .......; ...... ....., .......; ..... ......., ..........;
....... ....., ......; ........... ........, .......; .......... .....,
........; ..... ........, ......; ......... ........, .....; ....... ......,
.........; ..... ....., ....; ... ....., ......; ....... ....., .....-......;
........ .. ........, .......; Pocith ......, .......; ........ ........., ........


(II. ..... 1929.); .......... ......, ........; .... ....., .........; .........
........, .......; ...... ....., ....-.....; ............ ...., ......; ......
.. ...., ....... (II. tto.nr. 1929.); ........ ...., .. .......: ...... ....., .......;
..... ......., ......; .......... ....., ... .........; ToMirinh .......,
149