DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1930 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Član 37.
Osim redovne glavne skupštine, mogu se držati u slučaju hitne potrebe i vanredne
glavne skupštine, no saino sa određenim dnevnim redom, koji se odnosi na pitanja
tijesno vezana sa unapređenjem Udruženja i šumarstva uopće.
Vanredne glavne skupštine saziva upravni odbor sam, ili na pismeno obrazloženi
zahtjev jedne ili više podružnica, koje zajedno imaju barem trideset članova, ili
na zahtjev pedeset punopravnih članova Udruženja.
Clan 38.
Za izmjenu i dopunu pravila, potrebno je da glavnoj skupštini prisustvuje najmanje
jedna četvrtina svih punopravnih članova, od kojih mora barem tri četvrtine
(%) glasovati za promjenu ili dopunu pravila, Glasuje se tajno.
Clan 39.
Upravni odbor dužan je štampati i razaslati članovima svoj izvještaj o radu
Udruženja i nacrt budžeta za buduću godinu barem tri tjedna prije sastanka skupštine.


VI. ODSJEK.
Časni sud za članove*
Član 40.
Sporove između pojedinih članova Udruženja ili podružnica, koji nastaju iz društvenih
odnošaja ili rušenja ugleda struke, riješava naročito časni sud, koji se obrazuje
na ovaj način :
Svaka stranka bira po dva ne zainteresovana člana Udruženja, a ova četvorica
biraju predsjednika kao petog člana suda.
Ako se u izboru predsjednika ne slože, onda predsjednika određuje upravni
odbor i to kockom s jedne liste od deset redovnih članova Udruženja izabranih na
godinu dana na glavnoj skupštini.
Zaključku ovog suda, koji se stvara nadpolovičnom većinom glasova moraju se
pokoriti obje stranke.
Član 41.
Predstavke o traženju suda podnose se upravnom odboru, koji je dužan izvršiti
sve anidmistrativne poslove oko sastava suda.
Član 42.
Odluke ovog suda publikovati će se u organu Udruženja, ako sud to nađe za
potrebno.
Član 43.
Ovakovim sudom mogu se riješavati i sporovi između članova Udruženjakojeg nečlana, ako se obje stranke s tim slože.
Član 44.
Pod isto tako izabrane sudove spadaju i sporovi stručne prirode među privatnim
strankama, ako žele, da se tomu sudu podvrgnu.


VII. ODSJEK.
Zaključne ustanove.
Član 45.
Udruženje prestaje, ako na naročito sazvanom kongresu zaključi 4/,-, (četiri petine)
svih punopravnih članova Udruženja, da Udruženje ma iz kojih razloga ne može
vršiti svoj rad. ´ ´
Odluka se ima donijeti pismenim glasanjem sviju kako prisutnih tako i neprisutnih
punopravnih članova, čije je glasove dužan prikupiti upravni odbor.


148


t