DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1930 str. 45     <-- 45 -->        PDF

V. ODSJEK.
Glavna skupština.
Član 32.
Glavna redovita skupština Udruženja držati će se svake godine po mogućnosti
u jesen sa prisutnim brojem članova.
Pravo glasa imaju samo oni članovi, koji su potpuno udovoljili svojim članskim
dužnostima.
Clan 33.
Upravni odbor mora utvrditi i objaviti dnevni red glavne skupštine najmanje
tri nedjelje prije sastanka.
0 predlozima pojedinih članova udruženja ili podružnica, koji nisu objavljeni u
dnevnom redu moći će se donositi na skupštini odluke, ako predlagači svoje predloge
upute pismeno upravnom odboru tako, da ih ovaj dobije najkasnije jednu nedjelju dana
pr´fe sastanka glavne skupštine.


0 prijedlozima iznijetim na samoj glavnoj skupštini, može se samo po zaključku
skupštine debatirati, a za donošenje odluke može skupština ovlastiti upravni
odbor druženja.


Cllan 34.


U slučaju hitne potrebe i ako za to podnesu pismeni predlog najmanje dvadeset
i pet članova prisutnih na skupštini, može se pojedinačnim glasanjem izmijeniti dnevni
red i o istaknutom predmetu riješavati na istom sazivu, no u svakom slučaju ne na istoj
sjednici, na kojoj je dnevni red izmijenjen.


Clan 35.


Na glavnoj skupština, koja donosi riješenje većinom prisutnih glasova, vrše se
ovi poslovi:
a) biraju se dva tajnika za vođenje skupštinskog zapisnika;
b) riješava se o podnesenom izvještaju upravnog odbora o ukupnom godišnjem


radu i stanju Udruženja i o izvještaju nadzornog odbora, o stanju društvene blagajne
i o saglasnosti učinjenih izdataka sa odobrenim proračunom za prošlu godinute
ustavom Udruženja;


c) po saslušanju izvještaja izdaje skupština upravnom odboru razrešnicu za
prošlu godinu, ako nade, da su izdaci učinjeni u granicama odobrenog proračuna i
sa glasno sa ustavom Udruženja.


Na prijedlog nadzornog odbora odobrava skupština naknadno i one izdatke, koji
nisu bili predviđeni proračunom, ali bezuslovno odgovaraju interesima Udruženja ili
se javljaju kao neminovna posljedica ranijeg rada i okolnosti Udruženja.


d) Utvrđuje se proračun za iduću godinu, čiji .$e nacrt mora objelodaniti u
društvenom glasilu zajedno sa godišnjim izvještajem;
c) biraju se članovi upravnog, nadzornog i ostalih stručnih odbora, kojima je
rok istekao, kao i članovi časnog suda;


f) biraju se počasni članovi;


g) utvrđuju se ili mijenjaju razni pravilnici za rad Udruženja;


h) vijeća se i riješava o svim predlozima upravnog odbora, podružnica i članova
Udruženja, kojima je cilj unapređenje Udruženja ili se odnose na vršenje njegovog
zadatka;


i) donose se riješenja za koja je po pravilima pozvana jedino glavna skupština;


j) riješava se o svim pitanjima u smislu čl. 14.


Clan 36


Upravni odbor Udruženja podnosi glavnoj skupštini opremljen predlog budžeta
za iduću godinu, isto tako iznosi svoje mišljenje i o svim predlozima i pitanjima
dnevnoga reda.


147


\