DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1930 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Predsjednik ili njegovi zamjenici po redu, predsjeda redovitim i izvanrednim
skupštinama i odborskitn sjednicama. On zastupa društvo pred oblastima i napram
trećim osobama, razreduje poslove i saziva odborske sjednice.


Sjednice upravnog odbora drže se prema potrebi i uvidavnosti predsjedništva,
no najmanje svake četvrt godine po jedna ili na zahtjev barem pet članova upravnog
odbora.


U tom slučaju ima se sjednica sazvati najdulje u roku od 14 dana.
Da upravni odbor uzmogne što valjano zaključiti, potrebna je prisutnost predsjednika
(odnosno podpredsjednika), tajnika, blagajnika i barem 5 odbornika.
Ako li na sjednicu ne dođe dovoljan broj odbornika, može se sjednica valjano
održati sa stiglim brojem odbornika, ali bar 6 sati nakon prvotnog saziva.
Sjednice su javne no samo za članove društva, koji međutim ako takovim sjednicama
prisustvuju nemaju nikakovih prava.
Kod rasprava odlučuju prisutni odbornici apsolutnom većinom glasova, a ako
se glasovi raspolove, odlučuje glas predsjednika.


Zapisnik potpisuje predsjedatelj sa tajnikom.


Ovi se zapisnici imaju u budućoj odborskoj sjednici pročitati i ovjeroviti po
dvojici odbornika, koji su tada sjednici prisustvovali i čim prije u Šumarskom Listu
objelodaniti.
Sjedište uprave i predsjedništva je u Zagrebu. Tajnik, blagajnik i urednik
društvenog lista moraju stalno boraviti u Zagrebu. .
Član 19.


Odbor je vlastan sastaviti za pojedine grane šumarstva ili ine razne agende,
radne odsjeke, u koje se mogu pozvati stručnjaci i izvan odbora, ma i ne bili om
društveni članovi.


Svaki ovakav radni odsjek bira iz svoje sredine predsjednika, koji sazivarukovodi svoje sastanke, a predloge i sastavke podnaša upravnom odboru.
Clan 20.


Novi članovi upravnog odbora stupaju u dužnost odmah poslije izbora. Ako
one godine u kojoj se ima vršiti izbor upravnog odbora nebi bilo redovne skupštine,
onda će upravni odbor vršiti svoju dužnost i dalje do prve redovne ili vanredne glavne
skupštine.


Ako koji član prije isteka roka istupi iz upravnog odbora, dolazi na njegovo
mjesto zamjenik po redu izbora.
Upražnjeno mjesto predsjednika i podpredsjednika popunjavati će se privremeno
izborom sa članovima iz upravnog odbora do sastanka prve glavne skupštine.
Član 21.


Za otpravljanje administrativnih poslova, angažuje uprava pored tajnika i potreban
broj pomoćnog osoblja, koje ne mora biti stručno tehnički obrazovano. Zvanje
i broj istih utvrđuje se prema potrebi godišnjim proračunom.


Clan 22.


Svi pismeni dokumenti i akti Udruženja, nositi će uz potpis predsjednika ili njegovog
zamjenika i tajnika, odnosno kod novčanih dokumenata i blagajnika, žig sa
napisom: »JUGOSLAVENSKO ŠUMARSKO UDRUŽENJE«.


Član 23.
Prepiscima i štampanim spisima ostavljeni su slobodni izbori azbuke i narečja
narodnog jezika.
Član 24.
Upravni odbor Udruženja brinut će se o izdavanju društvenog glasila, koji će
izlaziti najmanje jedanput mjesečno.


145