DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1930 str. 42     <-- 42 -->        PDF

b) ko do kraja godine iz neopravdanih razloga ne plati dužnu članarinu i
mimo opomene Upravnog odbora,
c) kada se koji član ogriješi o svoje članske dužnosti (član 9) ili se uopće pokaže
nedostojnim članom Udruženja,
d) kada koji član izgubi građansku čast ili ga sud osudi zbog nemoralnih i
prljavih djela.
U svim ovim slučajevima ima se dužna članarina utjerati.
Odluke o isključenju donosi i izvršava upravni odbor i saopćava ih prvoj narednoj
skupštini.
U slučaju toč. e) ima isključeni pravo priziva na narednu glavnu skupštinu.


III. ODSJEK.
Organizacija i uprava Udruženja.
Član 13.


Na čelu Udruženja stoji Upravni odbor Udruženja, koji je predstavnik Udruženja
i ima zadatak, da rukovodi svim općim poslovima, da podstiče Podružnice Udruženja
na rad i izvršenje zadataka, koji su predviđeni pravilima i da dovodi u sklad
sve odluke i akcije Udruženja.


Član 14.
Glavni kontrolni i koustitucioni organ jeste glavna godišnja skupština, sastavljena
od svili članova društva s pravom glasa, koji dođu lično na skupštinu.


Zadatak je Glavne skupštine, da dade sud o radu Upravnog odbora, da odobrava
proračun, da bira upravni odbor, koji sačinjavaju: predsjednik, dva podpredsjednika,
tajnik, blagajnik, petnaest odbornika i pet odborničkih zamjenika i da općim
potezima utvrđuje program za rad glavnog odbora u narednoj godini.


Član 15.


Glavna skupština bira između punopravnih članova Udruženja upravni odbor
tajnim glasanjem i to: predsjednika, dva podpredsjednika, tajnika, blagajnika, petnaest
odbornika i pet odborničkih zamjenika.


Urednik društvenog lista je član upravnog odbora već po svom položaju.
Mandat upravnog odbora, osim urednika društvenog lista, traje dvije godine.
Odstupivši članovi mogu biti ponovno birani.


Ako iz ma kakovih uzroka odstupi cijeli upravni odbor Udruženja, onda će se
na prvoj redovnoj ili vanrcdnoj glavnoj skupštini izabrati novi upravni odbor, a do
tog vremena dužan je stari odbor vršiti svoje dužnosti.


Član 16.


Za pregled računa, kao i za pregled blagajne u tečaju godine bira glavna skupština
četiri člana nadzornog odbora i dva zamjenika, od onih članova, koji nisu članovi
upravnog odbora, niti vrše ma kakovu dužnost u upravi Udruženja.


Članovi nadzornog odbora odstupaju kao i članovi upravnog odbora.


Članovi nadzornog odbora biraju između sebe predsjednika, koji ima određivati
kada će se pregledavati blagajničko poslovanje i koji poziva članove nadzornog odbora
na tu pregledbu. Najmanje dva člana nadzornog odbora i jedan zamjenik moraju
biti iz sjedišta društva.


Član. 17.
Glavna skupština Udruženja sastaje se jedared godišnje, a držati će se u
mjestu, koje utvrdi prethodna glavna skupština.


Član 18.
Upravu Udruženja vodi izabrani upravni odbor (čl. 15.).
Tekuće poslove Udruženja odpravija predsjedništvo, koje sačinjavaju predsjed


nik, dva podpredsjednika, tajnik i blagajnik.


144