DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1930 str. 40     <-- 40 -->        PDF

c) Sakupljati će naučna djela za svoju knjižnicu i popunjavati će svoj muzej
stručno zanimivim predmetima, a po potrebi priređivati će i sudjelovati će u šumarskim
izložbama.


d) Organizirati će rad oko izrade stručne šumarske terminologije.


e) Proučavati će aktuelna pitanja šumarstva i šumske privrede, kao i trgovinu
i industriju šumskih produkata.


i) Uticati će savjetodavno i inicijativno na zakonodavstvo i ekzekutivu Kraljevine
u svim slučajevima, koji su u vezi sa pitanjima šumarstva, šumske privredečlanova Udruženja.


g) Davati će na zahtjev stručna mišljenja po prethodnoj odluci upravnog odbora.


h) Stvoriti će i održavati će veze s ostalim privrednim i tehničkim udruženjima i
ustanovama u zemlji, te sa sličnim šumarskim udruženjima ostalih kulturnih naroda,
osobito slavenskih.


i) Starati će se, da se u šumama Kraljevine očuvaju narodu prirodni spomenici.


j) Davati će nagrade i pohvalnice za uspješno djelovanje u šumarskoj struci.


k) Davati će pomoć za stručna putovanja u zemlji i van nje u koliko mu sredstva
dopuštaju.
1) Potpomagati će siromašne slušatelje šumarstva.
m) Davati će pomoć šumarskim i lugarskim udovama i sirotama iz zaklada,


koje mu u tu svrhu stoje na raspoloženje, kao i iz drugih prihoda.
Za izvršenje ovih ciljeva ustanoviti će prema potrebi Podružnice, kao svoje pomoćne
i izvršne organe.


Član 4.
Novčana sredstva za ispunjenje pobrojanih zadataka Udruženje će pribaviti od
upisnine i članarine članova, od priloga i zaveštanja dobrotvora, od pomoći državne
i samoupravnih tijela, društava i ustanova, od prihoda zajedničkog lista i drugih društvenih
izdanja, od prihoda ustanova, vlastite imovine, priredaba i sličnog što Udruženje
poduzme u smislu ovih pravila.
Svi nabrojeni prihodi imaju se uplaćivati izravno u glavnu blagajnu Udruženja.


II. ODSJEK.
Članovi, njihova prava i dužnosti.
Član 5.
Članova ima:
1) redovitih,
2) pomagača,
3) utemeljača,
4) dobrotvora i velikih dobrotvora i
5) počasnih.
a) Redoviti članovi mogu biti stručno obrazovani šumari.
Osim toga lica, koja učestvuju u šumarskoj produkciji ili sudjeluju u pitanjim,i
šumske privrede i industrije, šumski posjednici, šumski industrijalci i drvarski trgovci.
b) Članovi pomagači mogu biti sva ona lica, koja po toč. a) ne mogu biti redovitim
članovima, članovi pomagači plaćaju godišnju članarinu kao i redoviti članovi.
Studenti šumarstva plaćaju polovicu članarine.
c) Članovi utemeljači mogu biti ona lica, ili pravne ličnosti, koje polože Udruženju
2000 Din, dvije hiljade dinara, jednom za svagda.
d) Dobrotvorima Udruženja postaju ona lica, i pravne ličnosti, koja prilože ili
zaveštaju Udruženja u novcu, imanju, knjigama ili zbirkama najmanje 6000 Din, šest
hiljada dinara, ako Uprava taj poklon primi.


142