DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1930 str. 38     <-- 38 -->        PDF

V Snežnikn je deloval SchoUinayer do leta 1918. Tega leta ga je zadela kap,
nakar je deloma ohromel. Prosil je za upokojenje in se preselil v Kočovas na posestvo
Viljemine Lichtenberg, ki ga je bila svojčas posinovila.


Scholmayer je bil izboren, daie´č po svetu znan strokovujak, marljiv in ugledeu
znanstvenik, ki se je vsestransko in s priznanim uspehom udejstvoval. Svoje temeljito
znanje je posvetil predvsem povzdigi gozdnega gospodarstva Snežniške graščine.
Otvoril je gozde tega. pa tuđi okoliških kmetskih posestev z napravo dobrih ccst. Vse
gosto omrežje prvoV´rstno izpeljanih čest okoli Snežnika, tako med Ložem, Oornjo
Pivko in notranjsko Reko je delo pokojnih vodij Snežniške gozdne uprave, Josipa
Obereignerja in Henrika Scliollmaverja. Razvita žagarska in lesna industrija, ki jo
imajo danes kraji okrog Snežnika, je posledica njunega neumornega delovanja. Zaslužno
delo so priznale občine s tem. da so Schollmayerja izvolile za častnega občaua.


V letih 1903—1910 je zasnoval vsa potrebna dela za zgradbo ležeznice od Rakeka
do Babnega polja. Projekt je bil sprejet in v dunajskem parlamentu odobren, veudar
radi odpora dotičnih domačinov, ki so zastopali nasprotne interese, do izvedbe ni prišlo.


Pokojnik je skrbno proučeval kraške pojave in bil znan kot njih dober poznavalec.
Podal je veliko referatov in izvedniških mnenj o tem predmetu, tako »o preskrbi
vode v dolini Pivke«, o »ponorih pri Podložu in perijodičnih poplavah«, o
»pripravah za preskrbo vode v Kozarščah«. in dr. — Bavil se je tuđi z meteorološkimi
in ombrografskimi opazovanji in z zoološkimi ter botaničuimi študijami.


Schollmayer je napisal mnogo člankov gozdarske in lovske vsebine v nemškem
jeziku, največ v sledečih revijah in dnevnikih: Zentralblatt für das gesamte Forstwesen,
Mitteilungen des krainisch-küstenläudischen Forstvereines, Mitteilungen des
Musealvereines für Krain, Wiener Landwirtschaftszeitung, Oesterr. Forst- und Jagdzeitung,
Laibacher Zeitung, Waidmannshcil, Waidmann, Ornithologisches Jahrbuch,
i t. d. S svojim bratom Etbinom je izdal leta 1900. brošuro: »Der bäuerliche Kleiuwaldbesitz
«.


140