DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1930 str. 35     <-- 35 -->        PDF

sestnik po zmerni, v oziravrednih slučajih pa tuđi po znižani ceni ali brezplačno
iz 5. državnih gozđriih drevesnic te oblasti. Povprečno porabijo
kmetski posestniki na leto do 800.000 sadik, od katerih odpade na iglavce
89%, ostalo na listovce. Umetno se pomladjuje s cemenom le hrast in to
pri nekaterih nizinskih veleposestvih v Prekmurju in Medjimurju. Vsled
intenzivnega večdesetletnega delovanja šumarskih organov obče uprave,
posebno o priliki vsakoletnega pregledovanja zasajenih in pomlajenih
gozdnih ploskev je danes med kmetskimi posestniki razširjeno polnn razumevanje
za ta gozdnokulturna sela.


lzkoriščanje gozdov na gozdnih kmetijah se vrši navadno v lastni režiji
Le pri večjih, izrednih sečnjah in pri manjših gozdnih kmetijah se prodaja
tuđi na panju, kar pa posebno pri prebiralni sečnji ni vedno v korist
gospodaj-ju, ker se kupee ali prekupee lesa pri sečnji in spravilu ponavadi
ne ozira na koristi in varstvo gozda.


Zelo razvita je v zapadni polovici oblasti kmetska žagina industrija.
Skoraj vsak srednji in večji gozdni kmet ima tuđi svojo žago. üb vseh
gorskih potokih stoji nebroj malih vodnih žag, veneeijank, rajrazličnejših
sestavov, kjer reže kmet svoj lastni prid´elek iz gozda. Takih žag je danes
v oblasti 1280. Svojo žago oskrbuje kmet sam s svojim žagarjem.
Konstrukcija žag, manipulacija z lesom pri žagah, pa je še zelo pomankljiva.
Zato kmetsko rezano blago na lesnem trgu v splošnem ne doseže
tište cene, ki bi jo lahko imelo z ozirom na dobro kvaliteto našega lesa.
Sele v zadnjih letih je vsled porastka lesnih cen pri dobro rezanem blagu
tuđi tu opažati precejšnji napredek.


Največ rezanega blaga iz kmetskih gozdov te oblasti se proda po
južnih krajih naše države terna Madjarsko, kjer se ne gleda prestrogo na
popolnost podelave lesa. Zadnji dve leti, ko je opažati vsled višjih lesnih
cen in splošne gospodarske krize živahnejši promet z lesom, je bilo na
železniških postajah natovorjeno ter po Dravi in Savinji splavljeno na
leto povprečno 28.500 vagonov lesa in to 49.3% rezanega, 23% tesanega
lesa, ll.,V/< drv, 9.2% hlodov za žage, 4.2% brzojavnih drogov, ostalih
3% pa železničkih pragov, oglja in nekaj dog. Od tega lesa odpade na les
iz kmetskih gozdov, preračunano sorazmerno z njih površino, 22.300 vagonov
v vrednosti Din 173,941.000.—.


Zelo važnega, javnovarstvenega pomena so kmetski gozdi v goratih,
zapadnih delih oblasti. Tu imajo skoraj vsi gorski potoki več ali
manj izraziti hudourniški značaj, posebno gornja Savinja s pritoki, Meža
v Koruških planinah, Mislinja in Radolna na Pohorju ter Bistrica na Kozjaku.
Kmetski gozdi, ki leže ob bregovih ali v povirju teh hudournikov,
vplivajo ob primerni obrasti odločilno na počasni odtok padavin o priliki
večjih nalivov.


V mariborski oblasti so torej dobro ohranjeni in oskrbovani kmetski
gozdovi z ozirom na njih razsežnost in gospodarski položaj tako za posestnika
samega, kakor za celokupno prebivalstvo glavni vir trajnih
dohodkov in temelj blagostanja.


137