DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1930 str. 23     <-- 23 -->        PDF

se na 10. plohi opaža upravo tipično opadanje broja stabala počam od
sredine, t. j . 22 cm, pa prema tanjim debljinskim stepenima, dok ne poluči
svoj minimum kod stepena od 10 cm. To umanjivanje nije slučajno, već
se vrši prema sistemu pravilne binomske razdiobe. Ta je činjenica od
naročite važnosti, jer se odnosi na lijevu granu krivulje, koja je uvijek
mnogo varijabilnija od desne. Primjećuje se, da se manje sječe (iskorištenje
snjegolama iz godine 1908.), vršene na nižoj (9.) plohi, jasno zapažaju
na kolebanjima srednjih debljinskih stepena, pa je time donekle poremećena
inače dosta pravilna binomska raspodjela.


Ujedno zapažamo i tu zanimivu pojavu, da na Viševici — jednako
kao i na Velikoj Javornici — ne nalazimo neku naročitu potstojnu sastojinu,
pa su sva izbrojana stabla iznad 10 crn prsnog promjera obuhvaćena
binomskom razdiobom. Međutim na obim plohama, a pogotovo na
svetljijim mjestima niže (9.) plohe, nalazi se gusti i tanki potstojni mladik
ispod 10 cm prsnog promjera, koji nije obuhvaćen našim izbrajanjem.


Skupimo li ujedno rezultate primjernih ploha položenih po ovim
gorskim vijencima, to dolazimo do zaključka, da binomsku razdiobu
broja stabala — pored Velike Javornice — nalazimo još i na izolovanim,
teritorijalno odijeljenim i udaljenim kosama Bijeli h Stijena , R i snjak
a i Viševice . Izolirana pojava, ustanovljena primarno na Velikoj
Javornici, dobiva time šire značenje, jer je nalaz sastojina binomske
strukture potvrđen i u znatnim nadmorskim visinama Bijeli h Stije na,
Risnjaka i Viševice.


(Nastavit će se — A suivre)


.... .......... u .... ........, .......:


...... ..... ........ . ....
.... ........ ........


(LE DÉPÉRISSEMENT DE NOS CHENAIES ET NOTRE
NOUVELLE POLITIQUE FORESTIERE)


... ... ........ ...... je y »......... .....« ... 1. .. ...
...... ...... .. .... .. ......... .... A. .......... ....... ..


...... ...... .. .... ...... .......... y ».........« ... 35. ..
1929. .... r. ..... ........ ....... je .. ........, .. ce ...... ..
... ......, na je ... ........ ... . ..... ....... y ».........« ...
36., .... je ....... y .... ..... .. .... .... ..... ......... .. .....
............, ....... 15. ........ 1929. .. .... ce .... ... .........
y ...... ..... ... .... ..... »...... ...... ....... y ......
........ . .........« . .... .. ........ ........, .... .. ... ........
...., ....... ........ ..... .. .......... ...., .. .... .... .
.... ........., .. .. .. ........ ...........
125
ŠUMARSKI LIST 3/1930 str. 24     <-- 24 -->        PDF

.. ........ ........ .......... .. .. .... ........... .......


je .. ..... — ...... ce .... »..... ...... .......... .. OBOU ...


...« —´ .. ....... ..., ... .. .... ...... .............. y ..... .


.. ..... ....... ............


.......... ...... ... ...: 1. ...... .... ........ ........ ...


ce .... ..........; 2. ...... ....... .. .......... ......... .........


.........,.... .. ce . ..... ........ ...... ......, a ..... ........


.. ..... ........... ... ...... ....... ....... ce .. 1910. .. 1925. r.


20.574 ......, ... .... ..... ........ »cea 30% .. .... ...... .......,
... ... .. .... .....«.
.. je .... ....... ...... . ...... ..... ....... ......... ...
..........., .. .. .. y ..... ........, ... ...... .. ..... .........
...... .. ......... .... ...... .........: .. ........ .........
.... ........ ........ ..... y ........ .... ...., .. .. je .........
........ ........ ......, ... y ...... .... ..... .... .. ..... .....
........ ........, .. ...... .... ........, ... ce .... ...........
.... y ...... ...... ....... ....... ........ .. ...... ........
....... ...... ........... .. ...... ......... .........., a ... ....
....... . ....... ......... ...........-............. ...... ......
..... GMO y ..... ......., ...... ..... .. ... ....... ...... y
..... .... ......- ..... ......... — ....... ......, a .. .... no ....
........ ce .. ....... . ...... ........ .......... ..... ........
......... (... ........., ........., ........, ........., ......
. .. ..). .. ....., ... .......... ............ y ....... .........
...... ...... ......... ...., .. ... .. . ...... ......... .....
y ... ........ ....... Kora .......... .......... . ........ ......
... ........ .......... . .......... y ..... .......... y ......,
...^. ce ...... .. .... ...... ........ .......... .... .. ..
... .... .... .... ..... . .......... ........


.. ... ... ....... .......... .. ..... ........ ...... — ............
..... ........ ....., .... je .. . .... ce ..... .. .. .......
... ......... ....... ce, .. IIITO ....... ......... ......... ....
........ ..... ..... ...., .. ... ce y ....... ....... .........
.... ce .......... ... ............ . .......... ....... ..........
....... ce ............. ........... . ........... ..... ........
...... ...... .. ............ ............ ..... . ....... .........
.. ..., ....... .. ... .... ..... ........ ...... ....... . .......
........ .. .... ........ ......... ...., ........ . ............
.... y ... ......... ......... ..... ..... .. ce .... ........, .......
... ce, .. .... ............ ........... ........ ........ .....
.......... .... . ........ ......., .... ce ... ...... . ...... ...
.... ...... .. .......... ...........


......... je, .. ... .... ....... ........ PIS ...... ...........
..... ....... .......... II ...., .... .. y ...... .... ......... —
...., .... .. ....... ......... .... ....... ... ...., ... y ..... .
......... .... ..... ........ ........ .. ...... . .......... ..........
......... . ........ ......... ....... .. ...... .........


...... ......., .. ... ............, .. ........ ....... .........
.. ........., ............, ........... .. ............ ........,
........ ..... ....... . ......... ........., ........... .
........., .. ..... ....... ......., .... he y ..... ..... ........


126
ŠUMARSKI LIST 3/1930 str. 25     <-- 25 -->        PDF

...... ..... ....... ........ ...., .. .. ..... ...... ...............
.. ............ ......., .. ....... ... ......... ...... .......
........., .... ....... ...... .......... ......., .. .. je
....... .. ...... . ......... ... ..... ........ ...... ...., ....
... .. je .. ......, .. ... .... ........ ..... ........ ....... .......,
..... ........ . ..... .. .... y ..... .......... ....... ........
y ......... .......


Kao ..... .... .. ........ .......... ... ......... — .... ......
......., .... ..... ......, ... . .... .... ............, ....
..... ........, a .... ... . ..... . ..... ..... ........ - - ..........
... . ...... ........ ..... ............ .......... .....,.
...... ....... ona ......... .... ..... ..... . ........ ....... ......,
.. ... .... ........, .. ..... ... ... .... ............ .....,
.........-............ ...... ..... ........... ...... .... ......
............ ......... .. ...... ......... ......, .... .........
..... ......... ......, .. .. ... ... ..... ...... .............
....... .. ... ....... ... ........ ........., a .. .. ... ..
...... ........


.. ...... ..., ... .... .. ... ..... ..... y ...., ....... .........
........ . ......... no .... .... ......... . ..........
....: »... .. ....... ........ ...... ............ ...... ......
...... ...!., ...... .. ........ ... ...^. ........ ..... ..........
....... .. ....... ... .. ...... .........«. .... na ...... 112.
........ . ....... .........: »......... .... ...... .......
....... .. ...... . ....., na .. ........ ..... y ...... .......
.^........«. Ha ...... 201. .....(.. . ........... ......... .......
....: ». ...... ............. ........... .... .. .... ...... .........
......... .. ........ .;......, ...... ....... . . .... . ..
........ ....... ..... ...., .. he ......... ......... ........
..... .... ....... ....... ..........«. Ha ...... 204.: ». ......
....... ..... ......... .... ........ .... ..... .... y ....
........, ......... ...... ......... ...... .. .............., na je
........ . .... ............ y ........ . .... .... ..... .......
.... .. .... ........ .... ....... .......«. Ha .-..... 205.: »......
... ........ ....... ...... ....... . ....... ........ ... .........
...... ..... ......... . .............. .. ........ . ..... ....
........, .. ce ....... ........ .... ....... ....... .........
..., .... ..... y .... ..... .......... ........., ... ...... .......
....]>..... .. ......... ... ..., ... ..... ....... ......... . .......
..........» .. . . .. ..


..... ........ ........ ... ..... ... ...... . ...... .. .....
.......: ..... .... je y ...... ...... .. ... ......, a ..... .... je y
...... .....


.. ne .. ... ......... .. ......... ........ . ...... ......
..... ... ........ .... ...... ....., ......... .. ........ .... ..
......... ......... y ......, y ...... ... ....... ..... ......
(Dürstel, Haguenau), .. ......... .... ....... ..... ........., a ....
.. ....... ....... ...... ........ ...... ...... ...... ..... ....
..... .......... ........, ........ ......... ...... . ..... ..........,
............ . ............ ...... ... ... ... — ......
..... ... ..., ... je ... ... ...... ........ ...... ...... ......


127
ŠUMARSKI LIST 3/1930 str. 26     <-- 26 -->        PDF

..... ......... .... ..... ..... .. .......... .........., ... ce ....
...... .. ...... ....... ...... 0 .... ... ..... ....... .... y
..... ..... . .... ........, .. .. ..........


..... .. ..... ............ ....., .... ...... ...... .. ........
.... .........., .......... ... . ...... ....... y ...........
......, y ...... ......., .... hc .. ... ......... .......
..... ..... .... .... . ..... ..... ......... ....... .... ......,
.... he ... ..... ........... .......... ........ ......... . ...........
.. ..... ...... je ...., ...., ..., ......? . ...... ..........
....... .. ... .. ...... ..... . ........, ... . ....... .......
........ — ..... ......... .......... ... .. ......... ..... .........
y .......... ... ce .. .... ......., .... ...... ....... ............
.. . y ......... ...... .. ... ........ ... ......... no
.... ........ .......... .... ...... ......... ......., .........
... ......... ..... ........ ... ......., .... .. ce ..... .........
..... ..... ... ..........


. OBOJI ...... ..... .. ......., .... ....... na ...... ........
..... ..... . ...... y ... ..... . ..... ce ........ .. ....... .
... je .... ........ .. ........ ........... ... ........... ............
....... . ....... ...., .. ...... he ce; ...... ............
......... y ...... .... ....... ..... ....... — .. ... .........
...... ...... ce na ....... ....., .. ...... ......, .. ...... ........
... ......, a .. ........ ce ...... .... ........ ........
......., ... he ce ... ...... .. ..., ... je .. .... ....... ...... y
.......... ...... — na »...... .......«.


. ......... ....., ... . y ..... .......... ......., .........
...... ........ ce ...... na ................. Ha .... ce ...
.... ...... .. ....... .... je . ..... ........, .. ........ .. .........
........... .. ......... ...... .............. .........
y ........ ..... .... ...... ......... ...... ..... ...... .... ......
Mohn he ce .. ....... y .... ...., .... .. ... ....... .......
»....« ..... ....... A ..... ....... ono, ... je .. ... ...........
y ..... . ......, .. ...... (ne . ...... .......) ....... ........ ......
........


..... ... A. ........ xohe .. ......, .. ... ..... ........., ...
... .. ce ....... ......... ......, .. je ...... ......... .. .. ..
......... ........, ......... . ............ ... .. ....... . ......,
... ... ..... ........., .. ...... n ona ......, .... .. ...... .........
.. . . .... ..... ...... . .... ......... ...... .. ....... .....
...... 20.574 ..... ....... . .... ..... ... c.v ... 20.574 ...... ........
......, ...... ....... .. .. .......... ........ ....... ....
y ...... .......... ......... ......... — ..... .. ..... .........


....... ... je .. ......? Ha ...... 375. ......... y ........
. ........ .... ..... ..... ........... ..... y ........ ......., ..
ce .. 1910. .. 1925. ........ 20.574 ...... ........ .. ........ ..
(>.293 ..... ... 3.27 ...... .. ..... ... ........ ....... .. .....


0.20 ...... ... ... ....... .. 5 ...... ..... ..... no ...... ... ......
.. .....: .... .. .])...... .... .. y ... ..... ............
...... ........, ...... ......... ..... .. ....... (.... .........
.... 416.—440.). ........, .. je ...... 1925. r. .... ... .... 9.330 ......
(5.304 .......) .. ... 193.000 ...... ......... ......., .. ..
128
ŠUMARSKI LIST 3/1930 str. 27     <-- 27 -->        PDF

........ ........, ...... ..... ...... .... ..... ........, .... je.
........ 1910. .. Te ....... ...... ..... ......, ... ..... y ..........
........ .. ....... .... ........ ....... .. 1910. .. 1913. ..
... .... .... .... ............ ...... ......, .. .... .... ........,
. ..:


.) 1910.—1913. .... ........ . 99.200 ....
.) no ........ . no ............. .... y .............
....... ...... ......., .. je ........
... . ... ............... ......
......, ... ce ......... ....... ..... (....
je ........ .. .. ..... 17.331 ......) . . . 17.331 .... .
.) .. 1919. .. 1925. ........ je ... 5.340 ............
....... na ... ...... .... .. 20 .........
....... no ...... .... je .. .. .......
........ ... 100.800 .....


... .... ...... 223.331 ...... ..... .... .. 410.331 ...... .......
.... 20.574 ............ ... 4.94%, a ..... . n e 30%, ... .
..... .. ......... ....... je irai;, .. je . .. 1913. .. 1918.
...... ... ........ . ... .. ce .... ....... joni noneo. ....... ........
....... ..... ......


... .. ..... .... ..... .... ......., .. ...... ..... ......
....... ..... ...... ..... ..... .... ...... ........ . .... ...
........, .... .. ce ......... ....... ....... ...... ......, .........
. ...... ....... ......... ..... ............. ....... ... .
....... ......, .. je .... .... ...... ..... .. .......... ....... ..
.. ...... .... ..... .. ..... ....... ........? ........ je .....
.... ... onaj ...... ....... ........., na .. ce ...... ....... ...
......... .... .. ......... .. .............


..... .. ........; ... 20.574 ...... ........, .... .. ce ........
y .... 10 ...... na ........ .. (i.293 ...... .. . . ..... ......
.. 5 ...... no ..... .... 4.94% .. .... ....... .. 10 ......, .... .......
....., .. ...... ....... .. .......... ......... ......... .........,
....... .. .... . ........ ......... ....... ne ..........
........(|).... ...... ......... ... 20.574 ........ .. .... .........
.. ....., .. je ............. ...... .......... . ..... .........
........ ........ 4.94%, .... .. ce ....... ......, .... .. .....
........ ........ . ........ ........ .. 1914. .. 1919.. ........, ..
je .. ........ ........ ........ ............ ............. ......
.... .......... ..... .......... Ano je y ......... ...... ...........
(.........) .... ...... y ..... ........, .. ... ..... ........ .......
y ..(.10.....,. .. ... .......


. ....... .... je .. ...... .......... .. ... 20.574 ........ ........
..... .... ........ y ... ........ On ..... ...., .. je ......
.. ..... 1925. ...... .... .. ........ .. 40.000 .. . .. ce ........
.... .. 1.750.000 ^.;,. »One .. y ....... ..... ......... I—ITT ......
........ ...... .... ......... je joni ....« (...... 383.).


......... TTix ...... ...<..).. ...... je ...... . .............
.... .... ......... .... ........., na he ce .. ...... 421. .... y
........ .......! .. ....... . ... ............: ».., .... ... .......
. ....... .... ..... .... .......... ......, ....... ... ... .....


129
ŠUMARSKI LIST 3/1930 str. 28     <-- 28 -->        PDF

. ....... .... ..... ........... .... ... ..... ........ ......,
.... ... ....... ... ..,. ..... A ... .... ........ ce, .. je . .... ...
......... y ....... .......«


......., ....... .. ce ............ ..... na ...... .......
.... ...... . ... ..., ..... ....... ..... .... ......... .... . ......
no ...., ....... ....... ....... ...... Ha ..... y ep. .....
...... ...... ....... .. ... 6 ...... ....... ..... ..... ..... ..
........ ......, na .... ce ..... .... ...... ..... .......... .
.......... ...... ......... .... je .. . ....... . .......... .
........... . ......., ...... . .........., ...... ..... ...... ......,
. .... ............ ...... .......... y ........ ..... ...... ......
...... ... ........ ...... .. ...... .. ... ......., ........ ..
.... .... .......... ....., ... je .. ...... ...... ....... ....
...... ...... . ... .. .. ...... ...... ......., ... je ... ..... ......
........, .... je na ..... ..... ........, ......., .. je ...... ...
....... .... .. ... ......, ... je on .. ........ .........


. ..... »...... ...... ....... y ...... ........ ir .........
« ....... je ..... ......, .... je .. . ..... ce .. .. .........
TOM ....... .. ... ... ......... . .... ce y ....... ......., .. je
.. ..... ........ ........ ..... — .......... ......, .... .. 20 ..
y ........ ..... 20 .\t ...... . ..... ..... ..... .... ...... ..
...., .... .. ... ...... .......... ..... ..... . .. ...... ...... .
.... je ........., .. je .. ..... ....... ... -- ....... ... .... ir
....... ........ ......, .. ... .... ............ ... .... .....
..... ........ ............ ... .... ...., ........ no ... ......,
........... .. ...... ............ ......... ...... y ............,
y ...... ... ......, ...... ..... ......., .. ............
..... ........... . ...... ......... na ........ 1[..>..., .. ... .......
... .... ....... . ......, .. .. .... ........ ....., .... ..
........, ......... ..... ....... . .. .. ........ .. ...... .......
...... . ....... ......... ....... ....... .....]. ...... .>.. A
..... upije ........ y ......... .... ...... ...... ........


........ je, .. je ......... ...... ......... ....... y ......
...... . .......... ..... ......... ..... ....... .... ..........
........... ......, ..... ..... .... . ......., ... .. ........., ..
......... ...... ........ .... .. ..... ....... ....... ....., ...
........, ........., ........... . ........... ..... .... y ......
.. ..... ... ..... ........ ..... .......... ......, .... .. upir....
y ....... . ...... ......... ....... je. .. je ......... ......:
...... ..... ....., ... .... ...... ... . ....... ......... .....;..:
....., ....., ....., ua . ....... ........ je. .. .. ...... .......
..... .... ... ....... .. .... ....... ........ .......... .....
.... .. ....... .......... .. ............ ............. . ..........
......... .........., .. ..., .... je .... ....... na .....
. 1.000 ...... .... ......... ....... . ....... ........ .........
........ . ..... ...... ...... ....., na .. je .. ... ........ .........
. .......... ......... .......... . ........... .......... ..
..... ............ ............


.. ....... ........... ......, .. je .... .... ....... .......
.... ....... .. ..... ............ ......., ..... .. ...... ....
...... .......... . ........ ........... ..... .......... .....


i30
ŠUMARSKI LIST 3/1930 str. 29     <-- 29 -->        PDF

...... ......... . ...... ....... ......., .... .. ce ....... .......
y ...... ......... ..... ......... .. ... ........ .... mije .....
....., .. je ... ...... ..... .. ..... ..... .......... .... ......´ ..
.. ...., na .... ce ....... ......., .. .. .. ........ . .........
......... (....... ......) .......... . ...... ......... ........
.. .... .... ...........


........ ... ...... ..... ....... ........, .... je ........
..... ........ ....... ......... . .......... ....... ...... .. ....
............ .......... ........ ..... ..., .. je .. ...... .. ...
...... ........ .. .... ........... ..... .... ... upe .. .........
....... ...... .. .... . ......... .............. ..... ...... ...
........ .... .. .......... ........., .. ... ..... ..........
......., .. .. ...... . .............. ... ... ......... Ta ..........,
.... je ...... ............ . ...... .. ..................,
.... ........ ..... ......, ... ce .... ........ .... .... ...........
...... ....... .........., ... ... ...... ........... ......
....... .. ....... ........, .. ...... ....... ....... ..... ..........
...... ...... ........ ........


..... ... ........ .... .. ......, .. je ..., ... je .. .... ......
y ........., ..... . .. ... .... ..... ........., na .. .. .... ......
..... ........ ...... ...., ... .. .. ... ...... ..... .... ....
...... . ....... ...... .... ........ ........; ....... .. .. ....
.... .... . ..........., ... ... ce .... ....... ..... .........,
.... .. ... .. ...... ..... ....., .... .. ...... ......... . .. ......
......... ...., ... ... ...... ... ..., ... ..... ...... .. .....
.... ......., .. ce ....... ..... ..... ...... .... ... ....... .
........!


.. ne ........, .... .... ......... . .......... .... ........
......, .. . . .. .. je ....... ... ..... ...... . ........ ........
... je .. ....... . ........... ... ........... .. ...... .....
...... .... ... ........ ... . ... .. .. — . .... .. ... ..... . .....,
..... ... je .......... ..... ...... ......... ....... ......
A . . m . a . a . .? .. ........, .... .. ...... .... ..... ..........,
.... ... ......., .... ..., ..... je ............. ...... 70-...
...... ........ ...., na 80-... ....... ..... ..... .... ....., ....
je ..... ...... ...... y ...... ......... .... ... je ......... ...
......... ......... .... ...... ..........


. ....... ... ...... .... ........ .... ....... .... ........,
.. .. .. ...... .... ...... ........ Taj ...... .. y .... .... .....
. ...... ...... (.......: ........... ......).


. .......... ..... .......... ... . ......, .. ce no .... ........,
.... ... ........., ....... .......... . ..... je .... ............,
.. .. ona ........ Ha ...... 49. ....... 95. .... .....
..... ..., .. je ...... ......... .... ..... ........ ......, ....
.. ..... . ....... y ...... ..... Ha np. .. je .......... y .........
......... .... ............., ... ce ...... ..... ..... ... .......
....... na ...... G3. ............. . ...... .......


..... ... ........ .. 20.574 ...... ........ ne ........ ono, ...
je ....., a ....... .. ...... ....... .. ....... ......... ...........
....... .. .. ...... ... .... ..... je .. ... ....., .. je ono,
... ce ......, .... ......


131
ŠUMARSKI LIST 3/1930 str. 30     <-- 30 -->        PDF

Ha ..... ...... ....... ..... ...... Ca ..... .. .... .... ......
y ........ — .... .... ... ... .. .. ...... .... ... y ..... —
.... .. .... ....... . ......... ... ...... . .... ....... ............
je .. ... . ...... ...... ..... ....... ...... .... ..... .....
....... .......... ... ce .. .... . .. ... ........... ..... ....
........ .... y ......... ....... ...... . ........., ............
. .... .......... ..... ...... ..... ......, ......... ... ........,
... ...... ......, ... . ..... .......... na ce ... .... .... .... .......
.. ..... .......... ....... .. ..... ...... ..... .... . .....
........, ..............., na .. ....., ..... ... y ..... ........
..........


Résumé: La réplique de M. Dr A. Petračić, parue dans le Šumarski List No 1
de 1930, a l´article de M. Mađarević, est indirectement une critique sur notre maniere
de voir le probleme de Slavonie, que nous avons exposée dans une étude intitulée:
»Le dépérissement du Chene pédoncule dans les forets de Croatie et Slavonie«.


M. Dr A. Petračić, pour démontrer que les modes de traitement et de culture
ne sont pas en cause dans le dépérissement de nos chenaies de Slavonie, cite la statistique
du dépérissement dans la periode 1910—1925. des vieux chenes en nombre de
20574 arbres, quoiqu´ils avaient des cimes bien formées, et que ces Chenes morts représentent
environ 30% du nombre des arbres existant a ce temps-la dans les vieilles
futaies de Slavonie.
Ainsi il s´attaque a notre proposition d´introduire l´Eclaircie par le haut dans
ces forets, comme une des mesures indispensables a la vitalité de nos chenaies.


De la meme statistique donnée par M. M. P. Manojlovié et J. Metlaš, il ressort
que les 20574 vieux chenes morts ne représentent qu´ environ 4.94% du total des arbres
de la vieille futaie dans la periode 1910—1925 et non environ 30% comme le disait M.
Dr A. Petračić.


Les exploitations intensives ont créé, sur des grandes étendues, des peuplements
éqiriens; le mode de culture, qui est. en usage, a trop favorisé les peuplements purs du
Chene. Ces peuplements purs et équiens, sont évidemment les mieux prédisposés a
subir les attaques des parasites animaux et. végétaux et en état de moindre résistance,
par suite d´une hygiene défectueuse.


L´éclaireie par le bas a l´allemande, telle qu´elle est pratiquée dans ces peuplements,
ne réalise que des individus morts, dépérissants et dominés, ainsi on trouve
a . étage principal un grand nombre d´ arbres de meme espece, avec des hauteurs magnifiques,
mais avec des cimes peu et mal développées. Le sous-bois y manque presque
partout.


Cette hygiene, d´ apres M. Dr A. Petračić convient le mieux pour le Chene en
Slavonie, sans nous donner une raison plausible pour cette maniere de voir, car le
Chene, essence de lumiere par excellence, et tant qu´il est considéré comme tel, ne
peut vivre sans danger tant qu´il n´a pas suffisamment de place a la lumiere, pour développer
toute sa vitalité nécessaire a la formation du produit ligneux et a la défense
contre tout agent destructeur.


Dans cet ordre d´idée, vu l´impossibilité de lutter avec succes contre les parasites
(Chenilles, le blanc de Chene, ]´ Annulaire, Insectes et. c.)5 sachant que chaque
période d´attaque des parasites met ces peuplements dans des conditions de plus en
plus défavorables a tout point de vue, en nous basant sur des récherches détaillées
dans ces peuplements et dans des peuplements plus ou moins analogues a l´étranger,
nous avons proposé comme remede: de renoncer a cette hygiene défavorable
au Chene de Slavonie et inaugurer une hygiene, qui par la régé


132
ŠUMARSKI LIST 3/1930 str. 31     <-- 31 -->        PDF

neratioii naturelle comme résultat des coupes progressives et par F introduction de
P éclaircie par le haut, donnera naissance a des peuplements mélangés, aux arbres vi


goureux et avec un sous-bois abondant.


Ces principes d´hygiene, si anciens qu´ils soient dans la sylviculture mondiale, ils
sont oubliés en Slavonie et Us ne pourront pas etre démentis, tant que le Chene Pédoncule
en Slavonie est une essence de lumiere et tant qu´il dépérit en masse faute de
. air et de la lumiere si indispensable a la vie de notre Chene.


Les auteurs.


Ing. JANKO URBAS, MARIBOR:


NARODNOGOSPODARSKI
IN SOCIJALNI POMEN KMETSKIH GOZDOV
V MARIBORSKI OBLASTI*


(L´ IMPORTANCE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE DES FORETS
DES PAYSANS DANS LA RÉGION DE MARIBOR).


V mariborski oblasti zavzemajo gozdovi 281.746 ha kat. izmere ali
39.3% celokupne produktivne površine in so izključno last zasebnikov,
javnih in zasebnih ustanov, podjetij ter korporacij. Državnih in v državni
upravi stojećih gozdov ta oblast nima. Okroglo 80% vseh gozdov te
oblasti stoji na absolutnih, ostalih 20% na relativnih gozdnih tleh. Slednjih
je največ v Prekmurju in Medjimurju.


Vegetacijska meja za gozdno obrast šega do 1500 m nad morjem.


Nad to visino je izrazita visokogorska flora, kjer raste le pritlikava


smreka, zelena jelša in ruševje. To visino pa prekoračijo le gorski vrhovi


Savinjskih in Koroških planin, iz česar sledi, da so vsa ostala gorovja


v oblasti do svojih najvišjih vrhuncev več ali manj, četudi pretrgano,


obrasla z gozdnim drevjem.


Po drevesni vrsti je 41% gozdne površine čistih iglastih, 15%


čistih listnatih, 12% mešanih listnatih ter 32% mešanih iglastih in list


natih gozdov. Po načinu gospodarenja pa odpade 88% na visoki, 9% na


srednji in 3%; na nizki gozd.


Neplodnega kraškega sveta v mariborski oblasti ni. Gozdna tla so


povsod, tuđi na apnencu Konjiških, Vitanjskih in Kozjanskih gor, Savinj


skih in Koroških planin obrasla z gozdnim drevjem ter pokrita s primerno


debelo plastjo zemlje.


Največ gozdov je v zapadni polovici oblasti posebno na Pohorju,


Kozjaku, v Koroških in Gornjesavinjskih planinah ter južno Dravskega


polja v Halozah. Tu imajo gozdi v sedmih srezih 197.123 ha površine ali


50% celokupne in 53% produktivne zemlje teh srezov. Ostalih 50%, od


nosno 47% površine odpade na poljedelska zemljišča, ki leže večinoma


v ravnini v okolišu Dravske, Savinjske in Mislinjske doline. Navedena


* Predavanje o priliki slavnostne otvoritve glavne skupščine Jugosl. Šumar.
Udruženja v Mariboru, dne 8. septembra 1929.
135