DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1930 str. 23     <-- 23 -->        PDF

se na 10. plohi opaža upravo tipično opadanje broja stabala počam od
sredine, t. j . 22 cm, pa prema tanjim debljinskim stepenima, dok ne poluči
svoj minimum kod stepena od 10 cm. To umanjivanje nije slučajno, već
se vrši prema sistemu pravilne binomske razdiobe. Ta je činjenica od
naročite važnosti, jer se odnosi na lijevu granu krivulje, koja je uvijek
mnogo varijabilnija od desne. Primjećuje se, da se manje sječe (iskorištenje
snjegolama iz godine 1908.), vršene na nižoj (9.) plohi, jasno zapažaju
na kolebanjima srednjih debljinskih stepena, pa je time donekle poremećena
inače dosta pravilna binomska raspodjela.


Ujedno zapažamo i tu zanimivu pojavu, da na Viševici — jednako
kao i na Velikoj Javornici — ne nalazimo neku naročitu potstojnu sastojinu,
pa su sva izbrojana stabla iznad 10 crn prsnog promjera obuhvaćena
binomskom razdiobom. Međutim na obim plohama, a pogotovo na
svetljijim mjestima niže (9.) plohe, nalazi se gusti i tanki potstojni mladik
ispod 10 cm prsnog promjera, koji nije obuhvaćen našim izbrajanjem.


Skupimo li ujedno rezultate primjernih ploha položenih po ovim
gorskim vijencima, to dolazimo do zaključka, da binomsku razdiobu
broja stabala — pored Velike Javornice — nalazimo još i na izolovanim,
teritorijalno odijeljenim i udaljenim kosama Bijeli h Stijena , R i snjak
a i Viševice . Izolirana pojava, ustanovljena primarno na Velikoj
Javornici, dobiva time šire značenje, jer je nalaz sastojina binomske
strukture potvrđen i u znatnim nadmorskim visinama Bijeli h Stije na,
Risnjaka i Viševice.


(Nastavit će se — A suivre)


.... .......... u .... ........, .......:


...... ..... ........ . ....
.... ........ ........


(LE DÉPÉRISSEMENT DE NOS CHENAIES ET NOTRE
NOUVELLE POLITIQUE FORESTIERE)


... ... ........ ...... je y »......... .....« ... 1. .. ...
...... ...... .. .... .. ......... .... A. .......... ....... ..


...... ...... .. .... ...... .......... y ».........« ... 35. ..
1929. .... r. ..... ........ ....... je .. ........, .. ce ...... ..
... ......, na je ... ........ ... . ..... ....... y ».........« ...
36., .... je ....... y .... ..... .. .... .... ..... ......... .. .....
............, ....... 15. ........ 1929. .. .... ce .... ... .........
y ...... ..... ... .... ..... »...... ...... ....... y ......
........ . .........« . .... .. ........ ........, .... .. ... ........
...., ....... ........ ..... .. .......... ...., .. .... .... .
.... ........., .. .. .. ........ ...........
125