DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1930 str. 22     <-- 22 -->        PDF

Njihov se broj umanjuje postepeno i pravilno s jačim promjerom na isti
način, koji je zapažen i u bukovim sastojinama sredogorja. Taj otklon
od opće binomske raspodjele prouzročen je time, što je dio stabala ispod
20 cm prsnog promjera posebna, potstojna sastojina, uzrasla na progalinama.
Postanak tih progalina dokazuje znatan mortalitet jačih stabala.
Položaj 6. primjerne plohe, koja se nalazi na strmom i izoliranom grebenu
Bijelih Stijena, izložen je silnom udaru bure, koja ruši i obara jača
i redovno starija stabla. Mnogobrojne izvele i panjevi, dakle i velik mortalitet,
zatim niske i okljaštrene krošnje, te razmjerno slab obrast plohe
jasno pokazuju posljedice djelovanja toga klimatskog faktora. Na takovim
svjetlim progalinama podigla se nova i brojna potstojna sastojina,
koja obuhvata dio stabala ispod 20 cm prsnog promjera. Njihov je broj
tolik, da na prvi pogled prikriva i zastire pravu binomsku raspodjelu,
koja tačnijim proučavanjem ipak jasno dolazi do izražaja i to ukoliko se
tiče stabala iznad 20 cm prsnog promjera.


Slične se prilike zapažaju i na slijedećoj, nižoj primjernoj pruzi broj


7. na Bijelim Stijenama — s jedinom razlikom, da se ova u cjelini više
približuje stanju kososti. Binomska se raspodjela razabire tek u debljinskim
stepenima iznad 24 crn prsnog promjera. Ona je dakle više potisnuta
prema desnom ogranku krivulje, gdje smo je uostalom mogli ustanoviti
i na sastojinama sredogorja. I na ovoj se plohi još uvijek zapaža
diferencija između broja stabala odrasle i potstojne sastojine, samo ta
pojava nije tako markantna kao kod 6. plohe. Broj stabala u cijelosti pokazuje
više onu tendenciju, koja je zapažena i u sredogorju, naime postepeno
i stalno opadanje broja stabala s višim prsnim promjerom. Time
bi se, jednako kao i na Velikoj Javornici, ponovno dokumentovala pojava,
da je binomska razdioba u pogledu broja stabala ograničena jedino na
položaje znatnijih nadmorskih visina. Ova pruga kao i ploha broj 6. nalazile
bi se prema tome unutar neke šire prelazne zone između izrazite
binomske strukture visokog gorja i tipičnog stanja kososti nižih položaja.
Daljnja primjerna ploha sa Risnjaka (broj 8.), položena u srednjoj
visini od 1.305 m, pokazuje sličnu strukturu kao i 6. ploha. I na njoj se
jasno zapaža binomska raspodjela, u kojoj učestvuju samo stabla iznad
14 i 16 cm prsnog promjera. Zbog znatnije nadmorske visine čini se, da
je i prostranstvo binomske raspodjele prošireno na veći broj nižih debljinskih
stepena. Podstojna sastojina, uzrasla na progalinama, još uvijek
se zapaža, ali ipak u manjoj mjeri, pa nikako nije u stanju, da prikrile
pravilnost binomske razdiobe, što je bio slučaj kod pruge broj 7. na Bijelim
Stijenama. Sa znatnijom nadmorskom visinom dolazila bi dakle sve
bolje do izražaja binomska struktura, koja je uostalom i ovom plohom
vrlo dobro predočena. I na R.isnjaku je dakle dokazana binomska struktura
nesječene bukove sastojine karaktera prašume.


Sa gledišta biometrike svakako su zanimive distribucione krivulje
primjernih ploha broj 6—8. To su krivulje s dvije kulminacije ili »dimodalne
« krivulje. Razlog toj pojavi leži u mješavini raznih fenotipova i
pored genotipske jedinstvenosti materijala.1


Slijedeće primjerne plohe broj 9 i 10, koje su položene na izoliranoj
prečagi Viševice dinarskog pravca, a u visinama od 1.293 m i 1325 m,
isto pokazuju vrlo pravilnu binomsku razdiobu broja stabala. Naročito


1 Dr W. .1 o h a . il s e . : Sporn, djelo, str. 309 i dalje.


124