DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1930 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Revista Padurilor. 1929. Nr. 10. — F. Qernlein: Memorhi asupra conditiunilor
noastre forestiere (O uslovima za razvitak šumarstva u Rumunjskoj). - E. Timme:
Situacia pietei cherestelei in Europa (Situacija u trgovini građevnim drvetom u Evropi).


Nr. 11. — Qernlein: Memoriu .. . (Nastavak). — V. Dinu: Legea de organizare a
Case. Padurilor (Zakon o organizaciji šum. administracije). — V. Dinu: La scoala politechnica
(Politehnika u Bukureštu). — D. A. S. : Rusia si comertul international de cherestea
(Rusija i internacionalno tržište drvetom).


..... no ....... ........ .... LXXV. (Lenjingrad 1929). — ....... :
CyuiHocTb .... ...., ... ............ .......... (Bit šum. tipova kao biljnih
asocijacija) — ......: O ....... . ............ .......... ....... ...... .....
(. zadaćama i djelatnosti kontrolne postaje za šum. sjemenje) — .......... : ..............
...... ...........1. .......... (Standartizovanje drvne građe) — .......:
...... ... ......... ......... ...... ......... ... ... ........... .. ........
........... . ........ ......... . .......... ....... (Sprava za mjerenje
promjena u razini vode temeljnice bez obzira na razlike temperature i pritisak vazduha) —
.....: .... ....1 no ..... .... . ......... ...1.... ........... (Oticaj vode
po r. Onci u Siverskoj pokusnoj šumariji) — .......: K ......... ............. ...
......... ...........1 (. izučavanju klimatskih rasa sibirskih ariša) — .................:
K ........ ......, Lycopodium complanatum, . ....... cocnoBbix .....
. ero ............... ........ (. biologiji Lycopodium complatum-a u pokrovu borove
šume i njegovo šum. značenje) — ....: ...... ....... CCCP (Eksport šum. proizvoda
iz Rusije) — ....: ....... .....1 (Izvoz topolovine) — .......: O ....... ........
.........1 . ....... ......... ..... .. ........ .......... ......... (. uplivu
kvalitete sirovina i uslova sulfitnog postupka na vezivost celuloze)


.....1 no ....... ...1..... .... LXXVI. .....: .......1 ...... . .....
cocHBi . ... no ......... (Skrižaljke voluma i pada promjera za bor i smreku po
bonitetima tla) — ......: ..... ..... ....... ......... . ........ ........1.
..... .. ...... 1918—1928 ... (Pregled radova sektora za fiziologiju i ekologiju u periodu
od 1918 do 1928 g.) — .......: .......... ........-.............. ......
. ............. ......... ...... ..... .................... . .................
............ (Primjena historijsko-geološkog metoda na opredjeljivanje površina sjevera
među poljoprivredu i šumarstvo) — ...........: O ....... .......... .......
........1. ... . ..... .. ............. ........ COCHBI (. uplivu razne dubine
vode temeljnice na anatomsku strukturu borovine) — .....: ............ ...........
. ............. .......... ....... ...... (Ustanovljivanje poretka i rentabilnosti
melioracija šum. zemljišta) — .......: ....... ................ pacBi .... (Traženje
hrasta, koji bi bio otporan protivu suše) — ............: ........... ..... no
.............. .....1. ......... (Organizacija rada kod snimanja šumskih površina
iz aeroplana) — ............: ...1. .......... ....... ...... (Ispitivanje gradnje
ledenog puta za izvoženje drveta na saonama) — ...... ............ ....... ......
....... ... ........ ... (Istraživanje svojstava smrekove pilotine za pakovanje jaja)


— .......: ........... ........ ........ .........! . ....... ............
...........1. ........1. ........ (Tehničko značenje istraživanja strukture i kemizma
biljnih staničnih stijenki) — ........-.......: ............ ................ .
.......... ....... .......... ......... ...... ....... (Istraživanje higroskopičnosti
i kern, sastava drvne strugotine za eksport jaja) — ........: ..... ..... .....
... .............. (Rad kod uređivanja šuma).
........ .............. ....... .......... ....... XXXVII. Lenjingrad
1929. A. .. ....... : ..... ........ ....... ........ .... . ......1. ......
. ............. ...... ......... .. 125 ... (1803—1928) (Razvoj Lenjingradskog
šumarskog instituta (fakulteta) kroz prošlih 125 godina) — .......... : .. ......


88