DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1930 str. 31     <-- 31 -->        PDF

vom donjem kraju našeg kvartala siječe lijevu glavnu prosjeku i osim toga siječe vizir
I—!.. Spojimo li pravcima njene sjccišne tačke (u kojima siječe tu prosjeku i vizir I—I),
izlučili smo dio sastojine između te prosjeke i tog vizira. Isto je tako izlučen na ...
lijevi i srednji dio sastojine b, srednji dio sastojine c, desni dio sastojine d i t. d.


Kada sastojina siječe neki vizir, ali ne siječe slijedeći susjedni vizir ili prosjeku,
to se njeno izlučenje na planu obavlja tako, kao da se sastojina prostire do polovice
udaljenosti do tog susjednog vizita. Evo tako je u slici izlučen dio sastojine c, koji leži
između vizira III—III i desne prosjeke. Jer ta sastojina c siječe vizir III—III, ali ne
dotiče desnu prosjeku. Isto je tako izlučen lijevi dio sastojine d, pa desni dio sastojine e
te lijevi dio sastojine c.


Analogno, ako li sastojina siječe samo jedan jedincati vizir, izlučuje se poput
sastojine g na našoj slici, t. j . do polovice susjednih vizira.


Nehotice se moramo pitati: s kolikim greškama je skopčan ovakov metod određivanja
sastojina? Na to je pitanje odgovoreno u knjizi duljim razmatranjima. Pravljeni
su slijedeći opiti: Snimljene su izvjesne šume posve tačno instrumentalno m
metod o m. Zatim su urisane u nacrte. Sada su u nacrtima konstruisani viziri i izlučene
iste sastojine metod o m vizira . Razlika u površinama, koju možemo smatrati
pogreškom metoda po vizirima, kretala se je prosječno oko 5%. Za čitave gospodarske
jedinice razlike su u konačnim, sumarnim površinama (na pr. za razne vrsti
drveća) gotovo posve iščezle. Greške se u većim kompleksima znatno međusobno ukidaju
i paralizuju.


U knjizi je opisana još i tehnika i način opisivanja sastojina. Doneseni su i detaljni
manuali za sav taj posao.


Posvuda je knjiga prožeta principom ekonomičnosti u poslovima taksacije. Nigdje
taksator nesmije da gubi vrijeme. Upotrebljeno vrijeme mora biti u skladu sa
polučenom svrhom i u skladu sa intenzitetom gospodarenja u šum. masivima, koji se
taksiraju. Mnogo je pažnje posvećeno i tome, kako taksator mora vježbati svoje oko,
da može brzo okularno riješavati mnoga pitanja kod taksacionih radova.


I ako ruski taksator radi sasvim drugim metodima, nego li naš, ipak držimo, da
nije izlišno, što smo ovdje, ma i skroz površno i u kratko upozorili gg. čitaoce Šum.
Lista na prvi svezak ove knjige, koja je detaljan i odličan priručnik ruskog taksatora.
Drugom prilikom nastojati ćemo osvrnuti se na njen II. i III. svezak. Drugi svezak nosi
naslov : ...... ....... .......... ..... ....... ....,.... ........... .
.................. ...... (Snimanje šuma, podjela u kvartale, primjerne
plohe, organizacija rada). Taj drugi svezak obraduje među inim i metod snimanja šuma
iz aeroplana. Treći svezak nosi naslov „.......... ............ ........."
(Izobrazba taksacionog osoblja) i ima da služi kao priručnik u školama (visokim i srednjim),
gdje se uči taksacija i uređivanje šuma. Dr. N. N.


Yrjö Ilvessalo: Les Forets de la Finlande, Helsinki 1924. (Šume republike Finske).


— Finska je obavila u godinama 1921. do 1923. golem taksacioni rad. Procijenila je
jedinstvenim poslom šnme čitav e zemlje . Kroz čitavu državu povučeno je 39
paralelnih pravih linija u smjeru od SO prema NE. Taj je smjer određen kao najpodesniji.
Jer većina rijeka u zemlji i većina gorja teče okomito na nj. Linije su tekle
paralelno jedna drugoj. Udaljenost linija međusobno bila je 26 km. Na svakoj liniji
postavljala se je svaka 2 km po jedna primjerna ploha veličine 50 X 10 m. Ukupna dužina
linija bila je svega 14.976 km. Odbivši vode i jezera, preko kojih su linije također
prelazile, iznosila je dužina linija preko kopna 12.977 km. Linije su na terenu trasirane i
mjerene. Pri tome je određivano preko kakove vrsti tla i vrsti kulture linija prolazi.
U čitavoj zemlji je na taj način opisano preko 100.000 t. zv. figura. Kako smo već spomenuli,
svaka 2 km je na linijama postavljana primjerna ploha, ako li je linija na tako85