DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1930 str. 27     <-- 27 -->        PDF

viđene radove, osigurat će se u drž. budžetu još veća suma za pokriće
eventualnih većih izdataka. Sume, koje krajem budžetske godine ostanu
neutrošene, unose se u fond za pošumljavanje za svrhe određene u čl. 123.


Kao savjetodavni organ ministra šuma i rudnika u načelnim i općim
pitanjima šumarstva osniva se — pored šumarskog odbora, koji postoji
pri odjelenju za šumarstvo — naročiti šumarski .savjet.


U zasebnom dijelu tretira se uprava šuma.


Premda pitanje o regulisanju materijalnih prihoda drž. činovnika
zapravo spada u zakon o činovnicima, smatralo se, da je svakako potrebno,
da se i ovo pitanje riješi ovim zakonom tako, da drž. činovnici
šumarstva ne budu zapostavljeni za ostalim drž. činovnicima, kojima su
već zakonom regulisani dodaci.


U stilizaciji kaznenih naređenja postupilo se po savjetu pravnika.
Među prelaznim naređenjima od osobite je važnosti odredba u čl. 186.,
koju su diktirali specijalni državni i narodni interesi.


Sigurno je, da će još iskrsnuti jedno ili drugo pitanje, koje nije obuhvaćeno
ovim zakonom. No kako nijedno ljudsko djelo nije savršeno, ne
može biti ni ovo. Međutim je lakše graditi, ako su temelji postavljeni,
nego ako tih temelja nema. Smatramo, da je naš zakon o šumama od 21.
decembra 1929. jak temelj za unapređivanje naše šum. privrede — temelj,
na kojem ćemo moći izraditi zakone, koji će prema potrebi i dopuniti i
usavršiti ono, što možda ovim zakonom nije učinjeno.


Svima, koji su doprinijeli, te je došlo do donošenja ovoga zakona,
neka je najsrdačnija hvala.


Résumé. . y avait chez nous, jusqu´ici, quelques unes de lois forestieres en
vigueur comme héritage des états divers (Serbie, Monténégro, Autriche, Hongrie) sous
lesquels notre nation vivait divisée avant la guerre. Avec la nouvelle loi forestiere,
signée le 21 décembre dernier par S. M. le Roi, cessent d´etre en vigueur toutes cettes
lois désunissantes. L´auteur, chef supreme du service forestier, fait remarquer ici quelques
caractéristiques de cette loi nouvelle.


JUGOSLOVENSKO TRŽIŠTE DRVETA


MARCHÉ AU BOIS YOUGOSLAVE
ZAGREB, 22. JANUARA 1930. — ZAGREB, LE 22 JANVIER 1930.


TEČAJEVI ZAGREBAČKE BURZE.


(Les cours officiels de la Bourse de Zagreb.)


Stanje je ostalo isto kao na dan 28. decembra 1929. Vidi Šum. List broj 1 ./1930.


La situation n´est pas changée envers celle du :28 décembre dernier. Voir le
No précédent de cette Revue.


81