DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1930 str. 9     <-- 9 -->        PDF

puno nedirnutih prašuma. Isto tako i Zezulka 2 1 navada, da je još godine
1897. u Gorskom kotaru bilo mnogo šuma, »koje još nisu sječom
dirnute i koje nam pretstavljaju naravnu prebornu šumu«. ^ Na osnovu
svojih vlastitih opažanja po državnim šumama Direkcije Šuma u Zagrebu
— i to po Bilo-Gori, Garjevici (Moslavačkoj Gori), Kalniku, Zrinjskim
Brdima u Baniji, Petrovoj Gori, Žumberačkim planinama i konačno
u Velikoj Kapeli i na Risnjaku — mogu ustvrditi, da sam nailazio na
znatne površine starih i u glavnom nedirnutih sastojina prašumskog
karaktera. Na velikim površinama nisam nalazio nikakovih tragova, pa
ni davnih sječa. Pored toga i težak, mjestimice gotovo nemoguć izvoz
drveta govori u prilog mišljenja, da je sastojina nedirnuta.


Foto Znijesov


SI. 1. Prašuma na Bjelolasici (Djedov Dol, 1050 m nadmorske visine).


Međutim u svrhe ovih istraživanja nije ni potrebno, da neka sastojina
bude apsolutno nedirnuta, što je u ostalom i teško dokazati. Stoga
upravo s obzirom na tu činjenicu nema u ovom radu namjerno ni govora


o apsolutno nedirnutoj prašumi. Riječ je o sastojinama karaktera prašume,
koje su veoma slične nedirnutoj prašumi i u kojima nikad nije bilo
sistematskih većih sječa. Takovih šuma ima kod nas još dosta. Dopušta
se mogućnost, da se mjestimice i posjeklo po koje stablo, a da time ipak
nije bitno izmijenjen glavni karakter sastojine. Pretpostavi li se nadalje,
da se sastojina prije sječe nalazila u stanju ravnoteže, to prirodne sile
nastoje, da svako poremećenje toga stanja što prije .uklone i da uspostave
21 I. Zezulka : Preborna šuma u šumskom gospodarstvu. »Šumarski List« 1897.
str. 467. i članak pod istim naslovom: »Šumarski List« 1898. str. 397.


7