DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1930 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Knjižnica
|j }ug. Šum. Udruženja


Dosada izašla izdanja:
Br. 1. Ugrenović: „Iz istorije našeg šumarstva" . Din 10 —
Br. 2. Perušić: „Krajiške Imovne Općine" ... . „ 10´—


... 3. ........: ».... . ...... ........ y
.........." ... 13´—


Br. 4. Hufnagl-Veseli-Miietić : „Praktično uređivanje
šuma" . . ... . ... ..... . . . Din 20 —


... 5. .......... ..... : „...... ......." . . ... 10´—
U nakladi Jugosl. Šumarskog Udruženja štampano:
Ružić: „Zakon o Sumama" . . . . . .... . . . Din 50*—
Sivic: „Gozdarstvo v Sloveniji", za članove .. . „ 3(.—
Levaković: „Dendrometrija" za članove .... . „ 70´—
Nenadić: „Računanje vrijednosti šuma" za članove „ 70*—


.........: ».... ....... .........." ... . Din 200´—
Cijene se razumijevaju bez poštarine.


Knjige se naručuju kod „jugoslovenskog
Šumarskog Udruženja"
Zagreb, Vukotinoviceva ul. 2.


Šumarsko-lovačka izložba u Ljubljani


godine 1930.


Pripremni odbor za priredjenje šumarsko-lovač ke izložbe, koja će se


održati u 1930. god. u prostorijama Ljubljanskog velesajma, ima svoju kance


lariju u prostorijama velesajma i to u prvom objektu, desno od glavnoga ulaza.


U kancelariji uredjuje se svakog dana do podne. Čitava korespondencija,


koja se tiče izložbe, neka se upravi na naslov „Ured velesajma za Šumarsko


Lovačku izložbu" u Ljubljani.