DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1930 str. 56     <-- 56 -->        PDF

naravski da što jeftinije dodu do robe, najviše pomoću svojih prekupaca, koji kupuju
kože od divljači, od sela do sela. Tako su išle, ako uzmemo sve skupa, u gubitak ogromne
svote na štetu našeg narodnog bogatstva. Da se ovo spriječi, već je nekoliko godina
preuzelo organizovanu prođu koža divljači Lovačko udruženje u Ljubljani u vezi sa
upravom Velesajma u Ljubljani. Kako su dosadašnje takve aukcije pokazale, sa lijepim
uspjehom za naše lovce. I 1930. god. biće 27. i 28. januara takva priredba. Ako hoćemo
sebi dobro, onda treba da svi lovci prodajemo svoju robu samo putem organizacije.
Budimo složni te se ne dajmo u ruke ljudima, koji hoće da nama za slijepu cijenu oduzmu
našu dragocjenu robu. Šaljite kože na naš zajednički sajam, koji će biti 21. i 28. januara
1930. godine u Ljubljani u prostorijama Velesajma. Organizacija »Divja koža« najbolje
će čuvati Vaše interese. Roba se prima do 25. januara 1930. god.


0OOOOOOOOOO0OOO0OOOOOGQOO0000000OOOO00O0O0O0OOOO0000OOO0J
O Šumska industrija o


| Filipa Deutsche Sinovi ©


© Vrhovćeva ulica 1 ZAGREB Telefon broj 30-47 ©


g Parna pilana u Turopolju. g


9 Export najfinije hrastovine. Na skladištu ima velike količine potpuno suve hrastove gradje svih dimenzjia, ©
© Utemeljeno godine 1860. Utemeljeno godine 1860. ©


<©©©©OOOO00O0GO©O©©ÖOQOGOÖOOO©©O©OÖGO00©OOO©G©©OO0GG©©Ö©Q


PAZI! NOVO!


6€


9.


trgovina oružja, municije i lovačkog pribora
na veliko i malo.


IVAN KATUŠIĆ, VINKOVCI.


Prodaja svakovrstnog oružja, municije i lovačkog pribora. Prvorazredna roba.
Vrlo solidne cijene. Za naš barut iz Obilićeva specijalno gradjene


SOKOL-PATRONE.


Vlastita moderno uredjena radiona za opravak oružja.


Opširne i bogato opremljene cijenike šaljem svakome na zahtjev


besplatno.


©OOOOO0OOOOO0OOOOG0OGGOOOOOGOGOGOOGOOOOOOOOOOOOQÖOO0OGO©


0 ©


© Traži se direktor za eksploatisanje šume §


§ za veliko Šumarsko Društvo u Turskoj (na Crnom moru), koje eksploatira ©
g jelovu i bukovu goru. Uzimaju se u obzir samo prvoklasne sile, koje imadu g
© dugu praksu u eksploatisanju planinskih šuma. Ponude s referencama i gÖ slikom uputiti pod šifrom »Forst« Annoncen-Agentur Hoffer, Samanon & O
§ Houli, Konstantinopoli. ©


i


54