DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1930 str. 5     <-- 5 -->        PDF

tečajem dugih vremena došla do izvjesnog stanja ravnoteže, pa je ona
konačni rezultata nesmetanog i zajedničkog djelovanja spomenutih prirodnih
sila.


To stanje ravnoteže dolazi kod prašume do izražaja time, što se
tečajem dugih vremena vazdušni prostor ispunio redovno maksimalnim
brojem stabala, maksimalnim iznosima temeljnica i drvnih masa, koje
kraj konkretnih prilika sastojine i staništa mogu da obastanu na izvjesnoj
stojbini. Ujedno se navedeni faktori nalaze u izvjesnom odnosu korelacije.


Do sadanjeg je stanja ravnoteže došla prašuma tek postepeno i
putem raznih i dugih faza evolucije. U koliko su se mijenjale sile, koje
su je proizvele, u toliko se postepeno pomeralo i stanje ravnoteže. To je
evolucionisanje. išlo uporedo s razvojem zemaljske kore, promjenama
klimatskih prilika, a ovisilo je i o konkurenciji ostalih vrsta drveća.3


Takove promjene stanja ravnoteže dešavat će se vjerojatno i u
budućnosti, u koliko će se mijenjati izvanje prilike. U sadašnjosti ne možemo
da primjetimo tih promjena — s obzirom na kratka razdoblja naših
promatranja, zbog čega nam i stanje prašume dolazi stacionarnim, nepomičnim.
Ta je stacionarnost ujedno jedna od karakterističnih osobina
prašume i njoj sličnih prašumskih tipova.


Važnost i potreba istraživanja strukture prašuma.


Pravih prašuma dotično njima sličnih manje ili više nedirnutih sastojina
ima danas razmjerno još malo u upoređenju s njihovim ranijim
prostranstvom. I bit će ih iz dana u dan sve manje, jer moderna saobraćajna
sretstva krče put i u najudaljenije krajeve i najnepristupnije doline
i time omogućuju iskorištavanje tih dosad još nedirnutih sastojina. Još
koji decenij, pa ćemo te prašumske tipove nalaziti jedino na razmjerno
malim i teško pristupnim površinama, u prirodnim parkovima ili po zonama
zaštitnih šuma ispod rubova alpske granice šume. Krajnje je stoga
vrijeme, da se stanje tih još preostalih prašuma što prije snimi i prouči.
Sve će to biti nemoguće ili će biti znatno oteščano, prodje li samo i jedna
sječa kroz te šume.


Ali i pored tih -- rekli bismo historiografskih — razloga i od naučnog
je interesa analiza strukture prašume, t. j . njenog unutarnjeg sastava.
To je i glavna svrha ovog rada. Takovim bi se radom ustanovilo, da li
je njena struktura u svakoj prilici potpuno slučajna ili ne pokazuje li
možda izvjesnih pravilnosti, koje bi se mogle označiti karakterističnim
za prašumu uopće, a za pojedine vrste drveća napose. Ujedno bi se tim
načinom mogla objasniti i po koja biljno-geografska pojava ili biološka
i sociološka osobina pojedine vrste drveća, koja u kulturnoj šumi zbog
provedenih sječa ne dolazi toliko do izražaja.


Poznavanje strukture prašume bit će od izvjesne važnosti i za uređivanje
šuma, a naročito zbog njezinog odnosa spram preborne sastojine.
Tako su se u nauci o uređivanju šuma vremenom pojavila i pitanja,
koja se ne mogu rješavati običajnom primjenom uslova Judeichove klasične
pravilne visoke šume. U novije se doba sve jasnije zapaža tendencija
vraćanja mješovitoj šumi i pogodovanja raznodobnosti sastojinskih
oblika, što u krajnjoj konzekvenciji vodi do preborne šume.


3 Dr. Le o Ce r mak : Einiges über den Urwald von waldbaulichen Gesichtspunkten.
Centralblatt für das gesamte Forstwesen. Wien 1910. str. 340.


3