DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1930 str. 48     <-- 48 -->        PDF

UMRLI


t Dr. JURAJ VRBANIC.


Dana 2. decembra 1929. umro
je u Zagrebu u svojoj 71. godini
dr. Juraj V r b a n 1 ć, pravni savjetnik
i ravnatelj Prve Hrvatske
Štedionice. Pokojnik je bio općenito
poznata i u privrednim krugovima
visoko uvažavana ličnost.
On pripada obitelji, koja je ne
samo u privrednom, nego i u kulturnom
i političkom životu Hrvatske
ostavila jedno trajno lijepo
obilježje, pa može poznijirn generacijama
služiti uzorom u radu
oko materijalnog narodnog podizanja
i kulturnog napredovanja.


Njegov stric Mijo Vrbauić —
ličnost, koju stariji šumari vrlo
dobro poznaju — upravljao je
dugo godina šumama bivše Vojne
Krajine. Iza razvojačenja Vojne
Krajine i osnivanja Krajiških Imovnih
Općina bio je zemaljski šumarski
nadzornik kod kr. zem.
vlade u Zagrebu, gdje je poslije
toga bio šef cjelokupnog šumarstva
Hrvatske. Sa tog je mjesta
mnogo utjecao na valjano gospodarenje
i čuvanje šuma Krajiških
Imovnih i seoskih općina. Kao
dugogodišnji urednik »Šumarskog


Lista« širio je i podizao šumarsku nauku medu domaćim šumarskim krugovima.
Stariji brat pokojnog Jurja Vrbanića, poznati profesor hrvatskog sveučilišta,
dr. Fran Vrbanić, često je u saboru — kao narodni zastupnik´ hrvatske opozicije —
dizao svoj glas za čuvanje i podizanje šuma u Hrvatskoj. Neprekidne predstavke ..^
vatsko-slavonskog Šumarskog Društva na hrvatski sabor, da se u Zagrebu osnuje visoka
šumarska škola, podupirao je jakim argumentima i živom rječju pak. Fran Vrbanić,
pa se u velikom dijelu ima baš njemu zahvaliti, da je ta davna želja domaćih šumarskih
krugova bila doista god. 1898. ostvarena.


Početkom školske god. 1898/99. otvorena je Šumarska Akademija u Zagrebu i
prislonjena uz filozofski fakultet. Svi oni, koji su radili na tom, da se šumarska nastava
iz Križevaca, gdje je postojala od 1860. god., prenese na Zagrebačko Sveučilište, očekivali
su, da će profesori hrvatskog sveučilišta rado preuzeti predavanja iz pomoćnih
disciplina studentima šumarstva. Međutim, razočaraše se u tom. Samo su se dvojica od
nastavnika Zagrebačkog Sveučilišta odazvala, da tu — teškom mukom stečenu — kulturnu
instituciju hrvatskog naroda u njenim počecima podupru. To su bili od filozofskog


46