DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1930 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Pozivlje gospodu odbornike, da iz.vole prisustvovati kraćoj konferenciji u dvorani
III. na Šumarskom fakultetu, koja je konferenea sazvana za 15. XII. u 11 sati prije
podne i na koju su pozvani šumari, koji borave u Zagrebu. Napose je na tu konferencu
pozvan i pisac članka u »Drvotršcu« g. ing. Madarević.


Time je sjednica završena. Kako se sama konferenea održala tik iza sjednice,
odlazi Odhor direktno na tu konferencu.


[Na konfereuci se je sakupilo oko 50 šumar?.. Najprije je s. pr´of. dr. Petrači ć
pročitao članak g. ing. Madarevića u »Drvotršcu« od 10. XII. 1929. i pobijao navode u]
tome članku, kojima se napada šumarski stalež i njegov dosadanji rad.


Poslije profesora dra. Petračića uzima riječ ing. Madarević . Nastoji da
obrani svoje stanovište. Poslije je još govorio g. prof. dr. N e n a d ić i pobijao također
način pisanja g. Madarevića.


Prisutni su dali pravo gg. profesorima i osudili način pisanja »Drvotršca« od 10.


XII. 1929. pod naslovom »Sušenje hrasta lužnjaka u šumama Hrvatske i Slavonije«.]
POTPORE IZ KEREŠKENJIJEVE ZAKLADE.


Upravni odbor Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja dijeliti će prvim četvrtom
god. 1930. potpore iz kamata Kereškenjijeve zaklade siromašnim udovama, čiji su muževi
bili članovi rečene zaklade. Molbe (netaksirane) treba poslati upravi Jugoslovenskog´
Šumarskog Udruženja, Zagreb, Vukotinovičeva ul. 2., najkasnije.do kraja februara
god. 1930. J. Š. U.


ISKAZ UPLATE ČLANARINE U MJESECU NOVEMBRU 1929. GODINE.


Redoviti članovi: Bunić Petar, Ivanjica, Din 50.— za g. 1929. 11. polg.; Bugarović
Ljubomir, Vukovar, Din 100,— za god. 1928.; Bojić Sava, llidže, Din 100.— za god.
1929.; Bracanović Nikola, Hvar, Din 150.— za god. 1928. i 1929.; Brajdić Ferdo, Rajić,
Din 100.— za god. 1929.; Čižek Josip, Valpovo, Din 100.— za god. 1929.; Divjak Manojlo,
Beograd, Diu 10O.— za god. 1929. II. polg. i I. polg. 1930.; Dr. Danda Fdo, Zagreb,
Din 100.— za god. 1929.; Dumendžić Adolf, Osijek, Din 100.— za god. 1929.; Đordević
Rista, Šabac, Din 100.— za god. 1929.; Dubravčić Venco, Pitomaca, Din 100.— za god.
1929.; Divjak Tihomir, Banja-Luka, Din 100.— za god. 1929.; Fischer Maks, Nova Gradiška,
Din 100.— za god. 1929.; Franješ Juraj, Koprivnica, Din 50.— za god. 1929.;
Glaser Viktor, Ruše, Din 100.— za god. 1929.; Dr. Gorišek Milan, Sv. Lenart, Din 100.—
za god. 1929.; Herman Josip, Vinkovci, Din 100.— za god. 1929.; Hefner Josip, Đakovo,
Din 100.— za god. 1929.; Heinrihar Franc, Škofja Loka, Din 100.— god. 1929.; Hranilović
Dane, Nova Kapela Batrina, Din 100.— za god. 1929.; Hartl Ivan, Zagreb, Din
100.— za god. 1929.; Jagrović Svetozar, Karlovac, Din 100.— za god. 1929.; Krebelj
Petar, Apatin, Din 100.— za god. 1929.; Lasmann Dragutin, Karlovac, Din 100.— za god.
1929.; Mušić Alojzije, Murska Subota, Din 100.— za god. 1929.; Maksimović Vlado, Dubrovnik,
Din 60.— za god. 1929.; Novković Dušan, Sarajevo, Din 50.— za god. 1929.:
Polak Velimir, Jasenovac, Din 1O0.— za god. 1929.; Rukavina Ivo, Plit. Jezera, Din 100.—
za god. 1929.: Sodnik Antun, Ljubljana, Din 100.— za god. 1929.; Šinkovec Bogornir,
Skoplje, Din 100.— za god. 1929.; Joksimović Košta, Arandelovac, Din 100.— za god.
1929.; Dirtik Ivan, Vukovar, Din 100.— za god. 1929.; Koprivnik Vojko, Beograd, Din
100.— za god. 1929.


Pomagači: Peroković Ivo, Čabar, Din 100.— za god. 1928. i 1929.; Denisov Gabriel,
Ogulin, Din 50.— za god. 1929.; Gjapić Dragutin, Zagreb, Din 50.— za god. 1929.:
Hrska Ivan, Zagreb, Din 50.— za god. 1929.; Salom Mordo, Zagreb, Din 20.— za g. 1929.:
Oklopdžiia Čedomir, Zagreb, Din 20.— za god. 1929.; Obradović Miloš, Zagreb, Din 60.—
za god. 1930. i upis; Rajevski Vasilije, Beograd, Din 100.— za god. 1929. i 1930.; Isajev
Ivan Petrović, Zagreb, Din 50.— za god. 1929.


45
ŠUMARSKI LIST 1/1930 str. 48     <-- 48 -->        PDF

UMRLI


t Dr. JURAJ VRBANIC.


Dana 2. decembra 1929. umro
je u Zagrebu u svojoj 71. godini
dr. Juraj V r b a n 1 ć, pravni savjetnik
i ravnatelj Prve Hrvatske
Štedionice. Pokojnik je bio općenito
poznata i u privrednim krugovima
visoko uvažavana ličnost.
On pripada obitelji, koja je ne
samo u privrednom, nego i u kulturnom
i političkom životu Hrvatske
ostavila jedno trajno lijepo
obilježje, pa može poznijirn generacijama
služiti uzorom u radu
oko materijalnog narodnog podizanja
i kulturnog napredovanja.


Njegov stric Mijo Vrbauić —
ličnost, koju stariji šumari vrlo
dobro poznaju — upravljao je
dugo godina šumama bivše Vojne
Krajine. Iza razvojačenja Vojne
Krajine i osnivanja Krajiških Imovnih
Općina bio je zemaljski šumarski
nadzornik kod kr. zem.
vlade u Zagrebu, gdje je poslije
toga bio šef cjelokupnog šumarstva
Hrvatske. Sa tog je mjesta
mnogo utjecao na valjano gospodarenje
i čuvanje šuma Krajiških
Imovnih i seoskih općina. Kao
dugogodišnji urednik »Šumarskog


Lista« širio je i podizao šumarsku nauku medu domaćim šumarskim krugovima.
Stariji brat pokojnog Jurja Vrbanića, poznati profesor hrvatskog sveučilišta,
dr. Fran Vrbanić, često je u saboru — kao narodni zastupnik´ hrvatske opozicije —
dizao svoj glas za čuvanje i podizanje šuma u Hrvatskoj. Neprekidne predstavke ..^
vatsko-slavonskog Šumarskog Društva na hrvatski sabor, da se u Zagrebu osnuje visoka
šumarska škola, podupirao je jakim argumentima i živom rječju pak. Fran Vrbanić,
pa se u velikom dijelu ima baš njemu zahvaliti, da je ta davna želja domaćih šumarskih
krugova bila doista god. 1898. ostvarena.


Početkom školske god. 1898/99. otvorena je Šumarska Akademija u Zagrebu i
prislonjena uz filozofski fakultet. Svi oni, koji su radili na tom, da se šumarska nastava
iz Križevaca, gdje je postojala od 1860. god., prenese na Zagrebačko Sveučilište, očekivali
su, da će profesori hrvatskog sveučilišta rado preuzeti predavanja iz pomoćnih
disciplina studentima šumarstva. Međutim, razočaraše se u tom. Samo su se dvojica od
nastavnika Zagrebačkog Sveučilišta odazvala, da tu — teškom mukom stečenu — kulturnu
instituciju hrvatskog naroda u njenim počecima podupru. To su bili od filozofskog


46