DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1930 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Šumarstvo i poljoprivreda su dvije jednakopravne privredne grane, koje često i
kolidiraju, pa bi bilo u principu štetno po šumarstvo da kod banovinske uprave šumarski
referent potpane pod poljoprivrednog referenta. Jer većinom će na čelu poljoprivrednog
odjeljenja biti stručnjak poljoprivrednik.


2. Zaključuje se obratiti na pojedine direkcije i banske uprave upitom, ukoliko bi
bilo potrebno stručno šumarsko pomoćno osoblje 111. kategorije i da li bi imalo svrhe,
da se osnuje posebna škola za izobrazbu takovog osoblja. Kakova bi bila potrebna
predpraksa, predizobrazba i kakav način školovanja
Obratiti se nadalje i na društvo gozdara u Sloveniji s istim pitanjima.


3. Zaključuje se podnijeti molbu na Ministarstvo Pošta, da se dozvoli postavljanje
emisionih radio-stanica za potrebe u šumarstvu sa max. energijom od 10 Watta.
4. Slovensko lovsko društvo zahvaljuje se na rogu, koji je Jugoslovensko šumarsko
udruženje darovalo prilikom drž. streljačkog natjecanja u Mariboru najboljem lov.
strelcu Jugoslavije.
Prima se na znanje.


5. Poslovni tajnik čita predlog g. prof. dra. Jovanovića, kojim predlaže, da se
resume-i iz Spomenice Udruženja štampaju na kojem stranom jeziku. Taj predlog stavlja
predlagač na pobudu danskog šumara g. Opermanna, koji je dobio Spomenicu, ali ne
može da je čita, jer ne vlada našim jezikom.
Zaključuje se, da je šteta, što resume-i nisu odmah štampani u samoj Spomenici,
Uprava smatra, da je kasno, kada bi se sada izdala posebna brošura o Spomenici
na kojem stranom jeziku sa kratkim sadržajem njenih članaka. Bolje je da se zamole
gospoda, koja vladaju stranim jezicima, da u inostranim stručnim listovima opišu sadržaj
Spomenice.


6. Savez trezvene mladeži Sarajevo moli besplatno »Šumarski List«.
Odobrava se.
7. Poslovni tajnik predlaže slijedeće: »Kako bi se poduprlo gg. autore stručnih
šumarskih knjiga, koji su knjige izdali u vlastitoj nakladi, štampati će Jugoslovensko
Šumarsko Udruženje besplatno u »Šumarskom Listu« stalan oglas izašlih stručnih edicija.
Pri tome će se napose označiti, gdje se pojedina knjiga može nabaviti i uz koju
cijenu«.
Prima se jednoglasno.


8. Student šumarstva Boz o Šari ć moli stara godišta »Šumarskog Lista« uz pogodovnu
cijenu.
Zaključuje se izaći mu po mogućnosti u susret.


9. Poslovni tajnik čita poziv studenata šumarstva u Zagrebu na svoj ples na dan
18.
januara 1930.
Odobrava se potpora od 500 dinara.
10. Poslovni tajnik čita pismo potpredsjednika g. C i r k o v i ć a, kojim žali, što
ne može prisustvovati sjednici. Sjednica, da je u veoma nezgodno vrijeme sazvana.
Zaključuje se, da se u buduće tajništvo ima glede dana saziva sjednice po mogućnosti
sporazumjeti i sa gg. potpredsjednicima.


11. 0. potpredsjednik dr. Pe t rači ć razlaže, kako se zadnje vrijeme u javnosti
napada šumarski stalež i njegov rad. Ističe članak g. ing. S. Madarevića, koji je izašao
u »Drvotršcu« od 10. XII. 1929. U tome se članku napada stalež, jer da su samo šumari
krivi sušenju naših hrastika. Da su oni krivi, što naše šume ne produciraju mnogo veće
kvantume drveta i t. d. i t. d.
Ovakovi se napadaji ne mogu i ne smiju podnašati. Napose ne i poradi toga, jer
su iznijeti u listu, koji nije namijenjen samo šumarima, pa laici t. j . nešumarska javnost
dobiva skroz krive pojmove o našem šumarstvu.


44