DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1930 str. 43     <-- 43 -->        PDF

.. ... ......... ............ ... ......, .. .....-.... ....... .. y ......
....... ..... ...., ... je ce . ... ....... ....... .. ce ... ........., ........GTBO
. ....... .. ...... ........... ...... .. ........., ....... ..... .........
......... ..... ... ...... ......... ......... ..... .. ... ... ..... .... ...........


.. ......... ........ ... ...... ........... ..... ........ y ...., ......
je ...... y ..... ....... ........., a ............ je ..... y .... ...... ...........


... ........... ...... je .... ........ ....... ... ......... no ..........
......... .... ..... ..... .. ..... ....... ......., .... y ......., .. ..........
1;.......... ...... .... ......... .... ....... ......, .... .. y ....... ... ce
... .......... .... ...... .... ........... ..... ....... .....


A .... je ........., ... ... he ce .. ..... ........ ...... .. je .... ...........
........ ...... . y ......., ... ..... y ...... .... .... ...... .. .....


.... ..... ...... „........" .. 19. ......... ... je ..... ......... . .....
.........., ... je ........... .......... y ..... .. ........ ........ ........ upit
.... ... ....... ...... ce ..... .......... . ...., ... je .... ......... ............
.. ÜHO, .. ....... .. .......)(> .... ....... ..... ... . .... ........,
.... je — .. ......... ycTajaHia ....... ........ „III. .." .. .... A. .......... .
.. ..... .... .. ........ y ...... ..... .... ...... ............, a .......... .
.......... ..... y .... ...... — .... .. ...... ....... . ........... .........
...... ........ ........ ...... .. ........ ...... y .... .......


IZ UDRUŽENJA


ZAPISNIK


1. redovite sjednice Upravnog Odbora Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja, održane
dne 15. decembra 1929. god. u društvenim prostorijama u Zagrebu.
Prisutni: Predsjednik ing. Vili m Čmelik ; potpredsjednici: dr. Pe t rači ć
i ing. M. Lenarčić; tajnici: ing. B. Manojlović i dr. N. Neidhardt; blagajnik:
Milan I) rnić; odbornici: Grünwald, F i a n c i š k o v i ć, S. B o j i ć.
Lang, D u j i ć.


Ispričali su se : ć i r k o v i ć, D o j k o v i ć, S a c h e r, Rohr, L j u š t i n a, Baien,
Š k o r i ć, J o v a . o v i ć, P r p i ć, M a r k i ć, M i o d r a g o v i ć i S e v n i k.


Predsjeda predsjednik g. ing. Vilim Čmelik.


Prije prelaza na dnevni red predlaže poslovni tajnik, da Udruženje izabere dvojicu
delegata, koji bi se priključili poklonstvenoj deputaciji Nj. Veličanstvu Kralju prigodom
Njegovog Previšnjeg Rodendana na dan 17. decembra.


Sjednica oduševljeno prihvaća taj predlog. Izabire se jednoglasno g. predsjednika
i g. potpredsjednika dra. Petračića, da se kao delegati Udruženja priključe poklonstvenoj
deputaciji, organizovanoj po zagrebačkom gradskom načelniku. Neka Visokom Pokrovitelju
našeg Udruženja izraze tom prilikom najdublje osjećaje vjernosti i odanosti
sviju šumara Kraljevine.


Prelazi se na dnevni red.


I. Poslovni tajnik čita zapisnik prošle sjednice, koji se prima i ovjerovljuje u
cijelosti.
II. Poslovni tajnik izvještava, kako su poduzeti bili koraci za povišenje najamnine
za Šumarski Dom. Realna vrijednost najamnine bila bi 300.000 dinara godišnje. Učinjena
41