DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1930 str. 4     <-- 4 -->        PDF

šumarstva u našoj državi biti stabilizovane onako, kako to zahtijevaju
principi racionalnog ekonomisan/a i dobre šumarske politike.


Sto se tiče specijalno Šumarskog Lista — držimo, da nećemo
pogriješiti, ako ustvrdimo, da je on i minule godine zaslugom gg.
saradnika, kojima za to pripada puna naša zahvalnost, bio na dostojnoj
visini — i u pogledu naučnom i u pogledu opće-stručnom. Nastojmo ipak,
da se on ne samo održi na istoj visini, već da u svakom pogledu uznapreduje,
jer — kako se ono veli — tko ne napreduje, taj nazaduje.


Na ulazu u novu godinu želimo daljnji nesmetani napredak i
mnogo sreće našoj preporođenoj otadžbini i našoj struci, našem udruženju
i cijenjenoj gg. saradnicima.


Ing. ŽARKO M1LETIĆ (BEOGRAD):


ISTRAŽIVANJA O STRUKTURI BUKOVIH
SASTOJINA KARAKTERA PRAŠUME1


(RECHERCHES SUR LA STRUCTURE DES PEUPLEMENTS DE


HETRE DANS DES FORETS DU CARACTERE DE


FORET-VIERGE)


A. UVOD.
Pojam prašume.


Pod prašumom — prirodnom ili kako je Roger Duca m p= za
razliku od kulturne šume naziva »primitivnom šumom« (futaie primitive)


— razumijevamo sastojinske oblike, koji se još uvijek nalaze u onom
nedirnutom stanju, kako su ih proizvele prirodne sile svojim dugotrajnim
i nesmetanim djelovanjem, a bez ikakovog upliva čovjeka. Potpuno isključenje
svake akcije čovjeka, u prvom redu potpuna intaktnost od sječa,
bitni je preduslov prašumskog stanja neke sastojine.
Razne su prirodne sile, koje su proizvele takove prašumske oblike.
Jedne su skrivene u unutarnjim biološkim i sociološkim osobinama pojedinih
vrsta drveća, druge su uvjetovane izvanjim stojbinskim i klimatskim
prilikama staništa. Odatle ujedno slijedi, da je nedirnuta prašuma
1 Inauguralna disertacija za postignuće doktorata šumarstva u gospodarskošumarskom
fakultetu kr. sveučilišta u Zagrebu, odobrena u novembru 1927. godine.


2 Vidi predgovor B i o 11 e y - evom djelu: L´Aménagement des Forets par la méthode-
du Contrôle. 1920. str. 10.


2