DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1930 str. 33     <-- 33 -->        PDF

KRONIKA


...... ...... ....... ........ ....... „........" .. 19. ........ ... ..
........ je ... .... ....... ......, .... ............. y ........ Ona .....:


.... y 11 ...... ..... ........ ......... ...... ....... je ....... ... ..........,
no ....... ........


... y 10/4 ...... ...... ...... ....... ....... ... je ...... ......., a .......
......... .. ......... ...... je .. ....... ....... .... .. ... .... ......
............ ........ ........ ..... ... ........ ......., ... je .. ........
...... . ......... .... .. ....... ........


... je y 11 ...... ....... ....... y ...., .. ....... ...... .... ..: ..........
.. ...., ........ . ...... ...: ..... ........, ..... ....., .... ........ .
..... .......... .. ......... .. ......... ..... je ...... ...... ....... ........
...... .. ..... ... ......., a .. ...... ....... je .... .... . .. ..... . 13 ......
u 35 ...... .......... .. ........ ......... je ....... .... .....:


„Ha ...... ......... . ... 155, 172, 193, 194, 195, 218 . 222. ...... . ...........
....... ..... .........:


.. ce ........: ..... ... ...., ........ ........ .... . ....... y nen....;
........... ......., ......... ........ y .......; .... ........, ........
y .......; ..... ....., ........ .... y .......; .... ....., ......... y .......;
......... ........., ...... ........ y .......; ..... ...., ........ y .......


— ..... .. ... 21S. y .... ... 217. .... 1. ...... . ............ ........ .....
.. ........
.. ce ........ ..... ......., ........ ....... . ........ S. ..... 1. ..........
..... no ... 165. .... 2. ...... . ........... ........ 20% ..... .......
. ......... .. ..... ...... .... . ............ y ........... .. ... .......


.. ce .. ... ...... .... .. .... .... ....., .........
. ...... .. .......... ........... .............. .... ..... .. ...... y
...... ....... ....".


............ . a . . .. .. ...... . ..........., a .. ..... 165. . 118.
.. ............ ....... ..... ..: ...., ......... ..... ....... .. 20% . .......
.. ... ......, ........... .. .......... .. ... ......, .............


........... .. ..... .. ....... ........ ......... .. ......, a .. ............
....... ........
..... .... .... ........ ....... .. ... ........ ........ ..... ....., ...


i. ...... .... je .... .... ...... ....... ........ u .... je ...... ......
......... .......
....... .... .....:
lio ........ ........ ... je .... ......... y ..... ....... ......... ....


..... . ....... .........; .. ce ....... .... .... ........ ......., .. ce ......
. ......... .... ......., .., ce ..... ..... ....... ...... .... .........,
. .. ce ....... ........ ........ ......, — na je .....: .. .... ..... ........
........ y ... ...., ...., ... ......, .. ... .... ......, .. .. un y .....;., ........
....., .... je .. ... ....... ......... ... .. no ........ .... ....., ..
........, ... ........, .... .. ... ......... ........ .........., ... .........,
.... .. ... ....... .. ..... ........ ......... ........ ......... je . .......
......, .. ce ....... . ........, ........ ...... ... oprana .........., ... on ...
..... ....... je .... ........... ... ... je ....... y .... ......... .......
...... .........., .. ........ ........ ...... .... y ...... .. .... ... ....., a ...
je . .... ..... .... .. .... ........ ..... je .... .... ..... .. .....


31
ŠUMARSKI LIST 1/1930 str. 34     <-- 34 -->        PDF

B a . . u . . . . . . i a i a . u j e . . a . a . a . .-. . . . . a :
......... na ...... ....., ... ...... .. ........, ... y ..... .... .......
une ....... ............ .. ..... ........:


1. ......... ......., .... je ... upe .......... ......-....... ...... ........
.. ...... ......... ............. ........... y .... ...... y .............
......... ........ ........ .... y ....., a ....... ... ....... no ..........
... .... ......., .. .. ...... ..... ............ ..... n ....... y 1919.
...... ...... ....... ......... z ....... ......... .. ...... .. ....... .......
....... .... ......... y ....... .. TOKOM 1920. . 1921. ...... ..........
........... .. ....... ....... ............. .... . ..... Ha ..... ...........
.. ce, . .... ........ .... ......... ....... (.. 20—30 ......) ......... llpir
..... je ... ... ce .... . .... ...... ........ .... ...... .......... ........


2. ......, y .... ............., ..... .. 1925. . y .... 1920. u 1927. ......,
... ......... .. ........... ....... .. ............ ..... u .... ....... .........
...... y ..... ....... ............ .... . .... ........... .. .... .........
y .... ........ .... ....... ...... je ........ y ...... .... .........,
a na. juie´ry ...... ........ ......, ... ... he .. ....... .... .........
..... ...... ....... ... je .... .. ..... ...... a-y ...... ......... .


on ce .....:
.) ..... ....... ........... ....;
.) ...... ....... ............. ...... .. . . ..... ....... ...... ...... ...


......, ........ . .............. ......, ... .... ce ....... ... .... .......
„.. je pa";
.) ..... ...... ............ .. . . ....... ... ........... ... ..........


......... .. .......: ...... .... . .. ..;
.) ...... ...... ........ ...... .....;
.) ..... ...... .... ....... .. . . ..... ............;
.) it´iMonoM ........ .. . . ..... ............;
.) ..... ......... .........
... one ...... ..... .. y .... ....... ..... ........, . .... .. je .......


. ...... .. ..... ........ ....... (.. 20—30 ......). . ...... ......... .... .. je
........ ....... . .. ...... ........, .... .. ... ....... .... .... ............


3. ........ y ...... ......... ...... .. .. je ..... ........ ..........
.... je ......... y 1924. . 1925. ...... .... ...... ..... . ...... ...... ....
....... ....... .. .... ....... ... . .. ....... ......... .. .... ce, .. je ..
... .. ........ ........ ........... .. ce ........ . ...... ........ .....
......, ... . ..... .. .... ...... ....... ...... .... ....... ....... ...., ..
........ ........, .. ..... ......, .. ....., no ...... ce ..... .. ..... .........
........ ...... ....... ..........
4. .. ......... ......... — .......... — .... ce, .. .. ........ .........
.... ....... .......... .... .. .. ...... ........., ........., ........... .
.......... ....... ....... .... .. ... ...... ....., ........., ....... ...........,
....... ........., ........ . .......... ..... .. ......... ......... „.......
.. .;" .... je l.ooo.ooo ...... ....... ...... ...... ........ ........ ..
....... ..... .... ........... ..... ce ........, .. je ..... ..... ..... ........
.. 10 .... ........... y ........, ....... 495.895 ....... ...... ....... ......
...... ......... ....... .. ...... ..... ...., ..., ......... ...... je .... .......,
na ..... .... ..... .. ..... ........ .... ....... ..... .. ....... ......
na ..... ...... ....., ..... .. ce .. ..... ......... y ...., .... .. . .......,
a ........ ...... ........ .... ..... ... .......... ........ ......... „........"
.... je ........ ............ ....... ..... .. 100.000 ...... ......., . ...
32
ŠUMARSKI LIST 1/1930 str. 35     <-- 35 -->        PDF

.. je ..... ........ ...... -......., ......´ .. je .. ... ......... 491.000 .......
.............. ........, .... je ...... ..... ......... ........., ..... je, .. ..
je ....... ........ .... ......... ........ .. je .... 2,000.000 ...... .. .....
....... ....... .... ......... .......... II .. ..


........ ......... ........ .. ........ .... .. ......... ....... ...... .
...... ..... ..... ............. ...., ...., ......, ....... .. y ........ ........


.... .... ce .. ..... ........ ......... ...., .. .. ......... . .......
......... ........ ...... ...... y .... ....... ...... . ... je ........., .... .je
y ...... ........ ........ . .... ......... .... „.... .......".


....... ce ..... .. ....... .. ...., ... .. ........ . ua ........ .........:
.. je ce, ........ ..... ........... ...... ....... .... ...... ............ ....>.
......... ........., .. ...... ......... . ............ .......... . ..... y ...
. ......... ........., .... ce .. .. ........ .. ...... ..... ....... . ...........
......... ............ . ....... ..........


.. .. ..... ......... . ........ ......... . ............ ......... .....


.... .... ce: .. .. ... ......... .. ... ....... .... ... ....... „............´"


„........." ... „......... ......". .... je ... ......... „.....-..." na ......


....... .......... ....... ........ 223.000 ......; ... ......... „...." 257....


......; ... ......... „....... ........ ...... . ........ .. .." 450.... ......;


... ......... „....." 140.500 ......; ... ......... „......." 61S.000 .......


.. ..... ......... .... .. ...... .. .. ..... ...., ......... ....... ...


...., .... ........... ua .... ...... .... .. ...... .. ......... „.......


........ ...... . ........ .. .." .......... je 1,047.421 ...... .. ... ....


.... ...., .... y ...... ... ..... ne ......., a .... ......... .....: „.........",


„...........", „..........", „.........", „.......", „........", „.......",


„.......´ . .. .., .......... no ....... ....>... ...... ......... .........., ....


je ..... ........., .... .. ..... ......... .... ... .. ........ ..............


... ... .... .... ...... .....: .. .. .... .... ...... ......... .........


y ........ ...... ... ....... .. ........... ......, .... ce ..... ..... .....


.... . ....... ...... .......


0. .. ....... ce .... .. .. ........ ......... ............ .... . .... .
...... ......... y ........ ... ....... ........ . ......... ...... y .....
".... ....... .......... .. . . y ..... ... je ........ y ......... ..... ...... .......
..... ........... .... je y ......... ........, .. ... ......... ...........
.... .... ... ... ......... .... ..... ...., .... ....., ............ Te ...
..... (........), .... .... ............ (... 97. ...... . ...........).
Kao ...... .. ... .... ....... ......: . ...... ... je .......... ........
...... ........ .. ....... ..........., . ... je y .... ...... ... .........
........ ......... ...... ......... y ............. ............ .... . ....,
......... y ........ . ...... ...... ... ......7 .... .. no ..... ........ no.....
.. ... .... ......... .........., . .. ..... ...... ........ .......; .. je
...... .... je ce .. ........ . ..... ..... ........, .... je ... ...... . ......
...... y ...... .. ........... ... ..., .... ..... .. .... ............


........ ......... . ... ...... ........ ... ......... y ........ ... je
...... .... ...... y ... ..........


7. .. ....... ce .... .. je ........... ...... .... .. .. ........ .. .........
... ....... ........., ......... . ......... ...... ... ..... .........
......... ....... ce .. ... ........, .. ....... ......... ..... ....... .........
....... ..........., . .. ..... ....... .... ..... .... ......... ........
........ . ... ...... ......... . ...... ....... ....... .... ........ ....
.... ... ........ . ..... ce, ...... je ] 50.000 ...... ... ...... .. ...... ...33
ŠUMARSKI LIST 1/1930 str. 36     <-- 36 -->        PDF

....... ..... .... ......... .... y ....... „...." ....... je ... ......... ..
......... ...... .... 12.500 ...... . .. ......... .......... looo ......; y
......... „.....-..." .. ......... ....-. 4000 ......; y ......... .......
........ ...... . ........ .. .. .. ....... ..... .. ....-. (.... ......) 90.000
......; y ......... ..... .. ......... ....-. 15.000 ......; y ......... ....
..... .. ......... Kapona 25.000 ....... ...., ........ .... ... ....... ......
je 150.000 ...... .. ..... je 110 ....... ........ 100.000 .. ......... .... a


50.000 ...... ... „.......".
8. . .... ....... ...... .. one ........:
.) ........ .... je ... ...... y .... ....... ..........., .... .. ........
......... ........ .. .......... ....... (.......) ...... ... ,.. ...... y
1927. ....... . .. ...... ..... ......... .... .... ........ ....... je;
.) ........ ......... .... .. .... ......... .. ... ........ ..............
........;
.) ........ ..... ........ ........ ......... ..... je .... .. ..... ....
.... .. .... ........ .. ...... ........ .... . .... y 192S. ...... . .... .. y
..... ...... ......... .. ........ ........ ...... ...... .... ....... .. .......
.... ..... .. ......... .... ........ .. ........ ........., . .. ... .. ...., ..
............ ..... ...... ....... . ....... ... .. ...... y ...... ..........
........... ......... .. ........ ...... y ..... . ......... ...... ..........
........ Ha ........ .... ..... . ......... ...... . ........ .. ........
.. .. ... ........ ........... .. ........ ........ .. ........, .. ........ ..
.... ........ .. ........ ....... ... ........ ...... .. ........, ...., .... je:
.. .. .... ........ .......... ........... ... ........ ...... . ....... ..........
... ...... .. ... ........ .. .. ........ ... ........ .. .. .... . .......
na ...... ...... . .. .. ce ............ . .......... .... ne .... ........;
.) ......... ........, .... je ...... y ........ y ............, . .... je na
...... ......... .... .... ......... ........ .. ........ .. ..... ....... .....
.........
.. .... je ... ...... .. ..... ...... ."....... . ......... ............
..........
........, ...... ce y ..... ... nohii ...., ...... ........ ......... .......,
.... je ...... ......... y ....... 1920. . 1921. ...... .. ......... .......
............. ........... y ...... Ha .. ....... .. ... ........ ......
........ . ..... ........ . ......... ce, ..... .. ........., ......., ..... ..............
......... ..... ........ . .......... ......... ............. .. .....
....... ........ ... ......... ....... ............ ..... ........ ......, ....
je ... ........ y ..... ....., a .... je . ..... ...... ........... ....... y 1919.
...... ........ ..... . ...... ...... .... ......., ..... ..... .... .... ......
....... (20—30 ......) ..... ........ ......... ....... .. ..... .. ..... ......
.......... ...... ......., .... ....... .......... na .. ......, .. ce y ... .....
..... ... ...... ..... y .... ...., ....... . ....... y ........, a ......., ..
ce .. ..... . ... ...... ....... .....
..... .... ... ......... ........ ........... .... ......., ........
......, ...... .. .......... ......., ............ ... ............., na . .......
...... .........., .... .... . ...... .... ..... ....... ....... . ....... na
..... ..........
........ . ...... ........ y ...... ......... ...... .. .. je .... .......
........... ... ......., ...... ... ...... y .............. ........ .....
........... ......... ....... ........ ..........., a ........ y ..........


34
ŠUMARSKI LIST 1/1930 str. 37     <-- 37 -->        PDF

............. ......, .. . . .......... ......, .. .... .. ......, .. .... ......; a
......... .., ...., .... y ........, .. .. ...... ........


... ......, .. ... ...... ....... .. ....., . ......, .. ... ......... ....
.... y ........, .. ...... .......... .. ......... .... ......., ... .. .... .......
.... .. ...... ...... ........ .... . ..... ......... .......... .... ....
..... ....... .. .......... ........, ... .... ..... .......... ...... .......
.......... .. ........ . ......, ..... .. ...... ............


To, ... .. ........ ......, .. .. ..... ........... .. na .... .....
...>....... ...... y ..... ......., ........ . .. ........ ....., .... .. .....
......, ... .. .... ....... ... ....., ... ... ...... ... ....... .. .... .......
y ..... ......., ... .. y ...... ...... . ....... ............ ........ ....., ....
...... ......... .......... ....... ........... ..... ........ .. ....... ...........
A y ..... ......., ono .... ..... .... y ......., ... .. ...... ... .....
.... ....... .. ......-........ ......., . ........ .. .... ....., no ........
...... .. ...... ......... . upe ...... .... ....... .... .............. ...
....., .... je .... y ...... ... je y .......... ......... ......... y ..... ......
... ... je . ...... y ......... ... ......-........ .... .. .... je, . ...... ...
...... ......, na ce ...... ........... ...... .... ......... ... ...... ....., y
.......... ......... ..... .... .... ........... .. ..... .. ..... .. .......
... ......-........, ... ........, ... je . .... .... ......., ... je .... .... y
...... ......


..... .........: .. .. ..... .... ......... .. ......... ....... .. ....,
... .. ... ..... .. ...... ..... ...... ..........., .. .... .. ce -...., ...... ..
.... ........, ... .. ...... ......, — ... ...... .. je ...... ... ........., ...
ce ..., .. no ....... .... .......... . .. ........ ......... . ............
......... ...... .. . ........... ...... ..... . ........ ........... ..... ..........,
.... ..... .. y KOJI ....... .... ... ........... "..... ........ (... .. ...
.......) ... . y ....... .. .. ...... ....... ... ..... ........ .... .........


..... ...., ... ... je ...... ......, ... ......... ......... ....... .....


.... ........ .. ..... ce ... .....


............ ..... . .... ....... .... ......... ........., ... .. y ....


.... . ........ ....... ....... ..... ......... ..... .. ....... ..... ......


...., .. .. ....... ......... .. ......... .........., na .. .. .. ....... ....


......; ... .. .. .. ........ ....... ........ no ...... ..... ........ ....


......, ..... je .. ......., y ..... ....... (........... ......), .. .........


........ ........ na ......, no .......... ........ . ......... ... . no ....


...... ....., ...... ....., .... je y ......, . ......, .. .. . y ...... .....


........... y ... ......... ... . .... .. .. ....... .......... A y ...... ...


.... .. . . ........ . ........ no ...... ........ . ............ ....., ..... .. ce


...... ..... ......... ........ ... ......., .. .. ....., y ... ...., .. .....


........, y ..... ......... . .. ...... ......... ......., ... . .... .. ce . y


..... .... ..... ....... ..... .. ......, .. .. ce ... ..... .......... ... ...


..... .... .. .. ......... ..... ...., .... ce ...... ... ...... . .... .. ....


.... ....... ......... . ........... ..... ......... . ........... ........


..........., ... ... je .. ...... ...... ....... ............ ......... ....


..... ......... .. 9. .... 192.*!. ...... ... 15..322, .. ........ .... .........


.... ....... ....... .......... . .......... ........


TOM ........ ..... je ce ........ . ...... ......... ..... ...... .......,


na . .. ...... ......... ..... ... ..... . ....... ........


....... .. ....... ce ...., .. .. y ...... .. y ...... ....... .... .....


.......


35
ŠUMARSKI LIST 1/1930 str. 38     <-- 38 -->        PDF

........, .. ..... .... ...... ....... .... ce, .. je y ....... ..... .........
......... .... ..... ......... .. ......, . .. je no ... ... ....... .........
. ........ .......... ......., ......, . ....... ........ ......, .....
........ ...... . ........ ... ......, .... .. .... ..... ............ ......
.. ........


. ...... ......... y .... ....... ...... je .. ...... ........., .. .... ..


...... „.... je .. . ...... ....... ........".


... ... ...... je ..... .... ...... ...... ........ .. .. ........ .....


... ....... .... ...... ce ... .........: ...... ... 34.035, .. 8. ......... 1926.


.... („.....") ...... je .. ... ....; ...... ... 37.747, .. 27. ......... 1926. ....


(„....") ...... je .. ... ...., .. ... .... .... je ..... ........, y .........


........... ........, ....... ....... . ........... y ....... . .... ...... . .. ..


...... ... .. ...... ....... .... ......, .. je ... ...... .. ...... .......
....... a .. ....... ........ . .......... ..... ..........., . .. y ...... ....,
.. ....... .. .. .......... .........., ........ ........ . ........ ........ y
...... .. je .. ...-... ...., .... .... ......


.... y ... y ......., .. je ............ .... y ...... ....... . ......
.... .......... .... .... ......... ... ..... . ....... ....., a y .........
...... . ..... ...... no ...... ..... ......... ............ .. ........ ....
.... .. ..... .......... .. y ...... .. .......... ....... ....... jacuo je, ..
... je .... ..... .......... . ...... ....... y .......... ........., .. .. ...
......... . ... ..........


. ..... ......... . ........... ...... .. .... .. ...... ...... ... ...
....., .... je .. y ..... .... ....... ........ ........ ...... .. .... .. .............
...... ....... .........


1. . . . . . . y . . . . . a . y . . . . . . . . a . a .. a . . . . h a .> a . . . e . ii . e . a
c e . e. — ... ........... ......... ...... y ...... .... ce ...... ....... ..
ce ............. . .... .... ......... . ............ y ......... ...... ..........,
. .. .... .. ce .. ... ........ .. ....... ........ ...... ..... .... ce
.... ...... ...... .. ........ .... . ...., no ...... ......., ....... . ...........
...... ....... .. .............. ...... ......, .... ne ... ..... ........
.... ... ... y ............. y ..... ........... ........ .... ...., ... .. ...-...
.... . ..... .......
..... .. ....... ...... ..... y ...., . ....... na .... a ........ ........
......., .... .... .......... ..... ........ .... .... .. ..... ..........
...... ......... .......


....., .... .. ....... ....... ....... ........ ........., ..... ..........
........... .... ...... .. . ............. ....... je ... ..... .. .......
........ ....... .... . .... .......


.. ....... ce ...., .. ce ........ ...... .... ....... ... y ..... mio ce
.......... .... ......... ........ ..... y ...... ......, a .. ..... ......,
.... no ...... .... ......, .. ce . .......... ....... .... ...... .. .... .......


........ ........ . ...... je ...... .... ...., . ...... .... .............
.... .. .. ........ ...... ....., y ...... ........... .... ......... . ......
... ..........


....... .... ...... ce .... .........:


.... ........ y ..... ......... . ........ ......... „....." ..... na
...... ..... .. . ,, a ....... ...... .. ....... ...... ...... ...... . .. ......
......... ........ ..... .. .... ... ....... .. ..........., .. ce .. ...........
y ..... ........ ..... je .. .... ....... .. ..... ......".


36
ŠUMARSKI LIST 1/1930 str. 39     <-- 39 -->        PDF

.... .. ...... ..... ... ce ...... . ....... ....... .... je ..... na ......
...... . ...... ....... .. 5. ......... 1928. ...... .. 035., .... ce:


„.... .. ce ....... ..... ......., .. .... ...... ...., ... je .. ........,
... ce ... ............. no ....... ......... ........ ...., ........ .. ...........
........ ........ . ........ ......, Befc . ...... ...., ... ce .. ....
.............. .......... y ........ „....." .. ..... ..... cehn, ... ce .. .......
. .. ...... ........ ...... ......... .. ........ ..... no ....... .....
....... ...... .. ......... ...... .... ....... ..... no ...... ...... ....".


.... na ...... ..... .. ........ „........." . „....." .... ce y .........:
„...... ....... ..... na .......... ......... ........... . ........ ....,
a ....... .... ...., ... ce .......... ..... ..... ..... ....... ...... ..
1912. ......, ... .... ........... .. 80% . ...., ... ......... ..... ... ........
....... ......, .. je ...... ........... ......., . .... ce .. io ......... .........
. ......... ........ ..... 80% ...., .. je ...... y ..... .... ........
......., .. ......-............ ........ ........... ...........".
.... .. ...... ..... .... ce: .
„.......... ....... ............. ....... je ....... .... ........ ....,
... je ... na ...... ........ ... ..... ........., .. je ... .... ..... .. ......
. ......... ....... ........, ....... ........, ... ..... ......... . .........
............ ...... ce .... .... ........ .... . ..... ........ ............
........ ........".
.... .... .. ...... ..... ....:
„............ ce ...... ........... .. ........... ..... ............
.. ce ..... .. .. ...... .... ...... ...... . ............ .........".


*


....... . ....... ............ . ........... ...... ce . y ...........
......... ........ .. ..... ..........


..... ......... .. ce y ..... ....... ........ ... .. ...... y ........
.... .... ...., ... ......... je, ... ce ... ... a ........ y ..... ... ...... ....
.. .... .... .......... ......... . ....... ....... .... .......... A ......
... ... .. . ...... ..... ...... .. ...... ..........


2. . . . . . . y . . . . . a . y . . . . . . . . . . . a . . . . . a . . . . . . . . . a .. ..
..... ...... ....... — ..... je, ...... ... .... ..... ...., ..... ......
........., ........ . ...... ......, . ... ..... ..... ce ... ..... ........ y
........
. ......... ... ......-........ .. ......... .... .... je .. ... ..... y
..... ......... ..... 80 : 20, 80% ......... ...... .... ....., . 20% .........
...... ..... ......


. .......... ......... 1919. ...... .... ...... .......... je ..... ....


80 : 20, ... .., ....... ... je 20% .......... ... ....... .... . ....... no .....
.......... ......... 20% a ....... no ......... .. 10% .. ......... .........
...... .. . . ......... ...... .... ...... ..... ce .. .... ...... ...., ... ... je
... ...... ........, .. .. ... .... ......... ...... ......... .. ..... .... ...
je ... ......-........ ..... ... ......-........ .... 20% ....... ce ... ........
.... ..... ..... .. ..... .. 25—50% a ... ... ... ....... no .... .... ..
20% a ....... .. 10%.
Kao ... je ...... ......, ... je ...... ..... ......, .. y .... .... .......
y .......... ......... ...... ... ......... ........., ..... je, .......... ..........
......... .....; na ... ce ......, .... ... ......., ...., .. ce .... na .....,
.. je .. ..... .. ...... ....., . .. . .... .. .... .... ......


37
ŠUMARSKI LIST 1/1930 str. 40     <-- 40 -->        PDF

........ ............. ...... ......., .... .... .. ...... .........
......, ... je ..... .... .... je ...... ...... ...... .. ... ...... ........


..... je ..... ....... .. ..., ... ce .. y ...... ...... „no ........ .........
........ ....". ..... je ...... ... ..... ......... .... .... a ... .....
no ... .. ...... ...., . .... .. ..... ....... . ... .... ...... je ... .... .
,..... .... ........ — ........ .. „..... ....", .... ..... .... ...... y .....
.... no ......... ... ..... ....... .... . ... ......-.........


... ... ...... ...... .. ..... y .... ... ....... .... ...... ..... .. .."......
...... .... ......, ... ... .... y ...... ........., ........ .........
.........., . .. ..... .... ...., .... ..... ...... ......, .... no .........
......... ..... ...........


........ ..... .......... je ..... .... ............ .. .............
........ .. . . . na ........ . ........ .... ....... ....... ... je ce .. ..... .....
no ....... ... ........ ......... ..... ......... ......, .. ... .... ..... ..
........ .......... . .. je na ..... ...... .....


........ ........ na ........ . y .......... ....... ...... ce, .. ........
........ ......... ......, .... ..... ....... y ..... ........., .. .. ......
... .... .......... . ........... ......., ... .... ...... ....., .....
.. ......, .. .. npn ......... ...... na ..... ...... ..........


.. .. ...... ......... .. ... . .. .. .... .. ....... ...... ........ .
.. na ...... ..... ......, ..... ...... ......... ....... ......... . ...:


.) ... .. y 1920. ...... ...... ....... . ...... ....... ... ....... ..........
...... ...... ... ..... ....... ............. ........., ..... .. ..........
y 1925. ...... ........ „......." (......... „.......") ...... je .. .......
so : 10 : 10. A y 1926. ...... .. „...." je ........ ...... .. ...... ...... .........
.. ....... 80 : 15 : 5; a .. „......." .... ..... ...... ......... .. .......


80 : 10 : 10.
.) ... ce .... . ....... ... ....... ...... ... ........ .... je ............
.... y .... ...... ........ ........ .... ............. ......., ...... ..
......, . .. no ........... ......... ..... ....., . ... .. ... ... ..... .......
.. ... ........, — .... ce ..... ......, .. .. ... ... ...... ..........
...... ...... .....


.... y 1927. ...... ........ ...... .. ......... .... ......... .. .....:
.. .........: „......." 60:30:10, „..... ..." 55:30:15, „........."


55 : 30 : 15, „.........." 55 : 30 : 15, „........." 68 : 22 : 10, „.... ...." 55 : .. : 15,
„...." 00:30:10, „....." 45:46:9, „....." 41:40:19.
A .............. ........... ... ............ .... . ....... y .... 1929.
...... .......... .. .. ....... ... ......:
.. .........: „......." 73 : 18 : 10, „........." 68 : 22 : 10, „..... ..."


66 : 24 : 10, „........." 05 : 25 : 10, „........." 70 : 20 : 10, „....." 70 : 30 : 0, 72 : 28 :
0, „....." 70 : 20 : 10, „....." 78 : 12 : 10, 80 : 10 : 10, 72 : 18 : 10;
.) .. .. y ......... ......... ...... ........ ......... na ..... ......,
.... ce ..... . .. ......... ...... ......... ......... .........
.... y ......... .. „....." .... ce na ..... ... je ..... . ......... ;.>......
....... ... 3. ...... ... 21041.:
„........ .... 5 (....... .......) . ......... % ............. .. ss%
......... .... . 15% ......, .. 70% ......... 20% ....... . 10% ...... ..... je
.........., a .. ...... je ....... ..... ....... ........ je .... ........ .........
y ...... ........ ..... na je .........., .. ............ ........ y iio......
..... . y ....... ......., .. .. .. .... y ....... ..... ....., .........
..... ......... ..... . ......, a .... y ....... ...... ........... .... .....


38
ŠUMARSKI LIST 1/1930 str. 41     <-- 41 -->        PDF

......... .... ......, .. ce ........ ....... . % ........... sa ..... ......
....... ......... je .. ...... ...... ..... ............ .. ....... ..... .........
.... ...... ... ....... 48.080 .2 ...... .... 1371.63 .3 ......, a .. je
2.85%. ........ je .. ......... ........ y ....... ..... 2.11% ...... . 5.12%
....... .... .. ce ..... ..... . orpeis ....... .. 8% ...... .. ........ .... I. ir


11. ....... 92%, na je ........... .... .. ...... ...... ........ ........ ......KOI
...... . ..... ..........".


. ......... .. ........ ......... . ..... y .... ............. ..... ...:


„Ha ......... ....... ........ y ...... 142 ...... je ............., .. ce


..... .. ... 98%, ......... .......... ....... .. Tora 80% .... . 18% ..... ......


Ta .. ...... ....... .... ........ ........ ....., ... ......... ....., ... ..


..... y ...... ......... ...... ...... .... .. ... ...... .. ......, .... .. ce


...... ...... .......... ...... .... ce .......... ....... ............ .......


na ....... ....... ....... (........), ... je ............. ......... .. .....


... ....... ......... ....


..... .... ......... ....... ....... ........ (....... .......) ne .. ....


........ .......... ... ....... y ......... ...... ............. .. ....... .....


.... .. ....... ......... je .. ......, .. je ........... ..... .. ce ....... .....


.. .... .. ....... .......".


. y ........... ..... ........ .. ...... ......... .. ...... na .... n ......


..... ........ ............ y ....... ....... .. ....... ..........


.. ..... ..... ......, .. ce ........ ........ ...... ...... .... ..........


....... ......... .......


..... ...., ...... .. ce ...., .. .. je .. ....... ........ ... .... .. ...


.... ......... .... ......... ...... Ha .... ......, .. ce ........... .... ....


...., .... .. ....... ......., .... . ....., ... je ... ........ ..... . ... .. y ....


....... ... ... .......... .... .... y ...... . .... .. ....... . .. ........., ..


... ..... ....... ........


.... je ...... ...... .. ..... ... .......... ...... .... .... je ...... . ..
....... ..., .........


3. ...... ............ ce ....... y .......... ........ ........ .. .......
...: ....., ......, .... . .. ........... Ona je ...... ..... ...... ....... a na
....., ... je ... ......... ......... .......... . ... je ...... y ....... .... .....
a ..... je ... ......... ........, ...... ......... ... ............ .. ............
...... .......... .......
... ...... ....... y ....... .... .......... no ........ ...., ....... je
...... ......... .. ....., ... ... je .. ...... .. ..... ....... ........ ce . y ....
...... .......... a ... y ...... ......... a na ..... .......


4. ...... ........ ...... ..... ..... ...... ....... no ... ... je .... ..iueiia
. y 192U. ....... ... y 1927. ...... ...... ............ ...... ..........
...., .... ce ..... y ..... ... ......-........ a .... je .... . ... ... y .........
....... 1920. . 1921. ......, ........... je ......... ...... je non ......
.......... ....... (.......) .... y ..&... .... .......... .... .... ........ ..
.... ........... ....... ......
...... .... ...... ..... je ..... .... ..... ...... no ....... ......... .
.. ...., .. .. he ce ... ......... ........ .. .......... ....... y ..... . ......
...... . ...... ...... y ......


....... . .... .... ......, .... je ....... ....... ........ je ........, .. y
...... ....... ...... ........ .. ... (...., ...., ........., ..... . ... .......
.... ......) .... no ..... ...... ........ .. .... ....., ... je -raj nocao .........
y ........... ....... y ............, a .. ........ ..... ..... ....... .........


39
ŠUMARSKI LIST 1/1930 str. 42     <-- 42 -->        PDF

je ........ ....... na ...... ....: ........ ..........., ........ ... ....... ....
.. .... . ...., ......... .... . .. .. .... ce .... ..... ........ ..... .... .. ....
...... ..... .......... .... ...... ......... .. ........... ...... ...... .....
........ je ..... y ..... . .... ........, .... ce ..... y ....... ........ ......
. .. ..


.. je ... ..... ....... ........ je ........, .... ... ho ce .. ..... ........
.......


.... .... ......... je ........, .. .. one .... ..... ........ .......... paljene
. ....... ......... ...... y ..... ............. .. ..... ........ ...........
... ........ .. ............ ....... .... ........... . ............. ..... .. ..
........... ... ......... ......... ....... ...... y .... ........ .... ......


.......... ...., . .... ... .... ..... je ........ .... y ..., .. je ... .....
.... .. ......, .... ..´... ......... ......... ... .. ..... .........


... ..... .......... . ..... ........ ...... ....., .. .... IIITO je ..... y
...... . .... joj ....... .. cee ..... ....... ....... y ........., ... joj je .... .
............ ......´. . .. ... ...... ..... ........... .........


5. ...... .... ....... (............) je ... ...... ..... ....., .. .... ce
........... ........ .. ....... ........ ...... ....... ...... je na .... . .....
..... .. 6% .........
... ............ ........, no ......... ...., .......... ..... ...., .... ..
ce ..... ........ y ......... ............ ....., ... ... .......: .. je ........
........ ........... ....... .. ...... ......... . .. .. ...... .. ....... ........
......... . ......... .. . . y ....... ..........., ... ............ ..........
..... ..... ........... ........... ......... .. ...... ...... no .... ......
........


. ..... ..........., ... ......... ........ .... ......, .. je ce . y ....
...... .. .... ... .... ... je ........... . ...., ... cyr . ..... ..... ..........
y ........ ......, ... ...: ......, ............, ....... ..... . .. ..


.. ........ ...., .... ce .... .. ......... ... ...... no ...... ..... ....
....... .........., ... .. ...... ............, .... ....., .. ce .. .. .... .....
.. ...... ...... .... . ..... .. .......... ........... To .. .... ......... . ...........
.. ........ ........ .........


6. ............ je .... ...... ..... .. ......, ..... ce ........... .. .....
...... ........ .. ....... Ona ce ......... y ....: ....... ........... no ..........
1921.—1924. ......, .... je .... ........ y ........ .......... je y ..........
...... no ....... ..... ....... ..... .. ....... ........, .. . . .. .......,
.... je .......... ...... ... ...., ... je ..... ... y .... ..... .... je ........
.... .... ........... ........ Ilouno .. na ... ..... ........ .......... ......,
...... je ...... .......... .... y ......, no ....... ..... ....... ..... y ....
....... (192G.—1927. ....) .. . . y .... .... ce ..... ............ .. ...... ........
..... ........... ...... ..... ... je ........ .... .... .......
Ha .... ..... ..... ........ ......... ........ .. ce .......... na .......
na ..... .......


. .... .... y ..., .. ......... iraje .......... ........ ........ y ....
.......... ....... ......... ... . ....... . ....... .. ............. ...... .?
........... ..... .............. ..... ...... ....... ............ .. . y ....
........ ...., .... .. .. ...... ....... ............, ... . ...., .. .... .. .. .......
no ...... ..... ......., ... ..... ....... . .... ...... ... . ..... .......
ne ......... ce .. ... ........., .... .. ..... y ..... .. ......... .... ........,
.. .. .. ... ..... . ........ ....... ............


40